Salmenes 45:16

Estude

       

16 De ledes frem med fryd og jubel, de går inn i kongens slott.