Ezekiel 21:26

Estude

             |

26 Abeipa KHAZOHPA chata he tana heta a tah: Hyutuhpa lakho cha thypa ula. Abei lakho cha chhu teh u; he he a ualua ta y aw vei; chyhsa nawhpazy pasasa ula, chyhsa laipazy cha panawh teh u.