1 Kings 19:16

Estude

       

16 και-C ο- A--ASM *ιου-N---ASM υιος-N2--ASM *ναμεσσι-N---GSM χρινω-VF2-FAI2S εις-P βασιλευς-N3V-ASM επι-P *ισραηλ-N---ASM και-C ο- A--ASM *ελισαιε-N---ASM υιος-N2--ASM *σαφατ-N---GSM απο-P *αβελμαουλα-N---GS χρινω-VF2-FAI2S εις-P προφητης-N1M-ASM αντι-P συ- P--GS


Comentário sobre este versículo  

Por Henry MacLagan

Verse 16. Afterwards that Divine Truth derived from charity which gives conjunction with the Lord shall govern the spiritual mind; and lastly that the Word of the Lord which, internally, teaches nothing but charity acquired through the proper exercise of the rational faculty, in the course of purification from evil, shall be supreme in the will.