Psalmės 15:3

Estude

            |

3 kuris savo liežuviu nešmeižia, nedaro pikto savo artimui ir neplūsta kaimyno;