Jeremijas 46:1

Estude

       

1 Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie pagonių tautas.