Zsoltárok 56:11

Estude

              |

11 Dicsérem Istent, az õ ígéretéért, dicsérem az Urat az õ igéretéért.