2 Χρονικά 11:6

Estude

       

6 Και ωκοδομησε την Βηθλεεμ και την Ηταμ και την Θεκουε