Psalmid 7:8

Estude

     

8 Rahvahõimude hulk ümbritsegu sind, pöördu nende üle tagasi kõrgele!