I Koningen 17:1

Estude

     

1 En Elia, de Thisbiet, van de inwoneren van Gilead, zeide tot Achab: Zo waarachtig als de HEERE, de God Israels, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord!


Comentário sobre este versículo  

Por Henry MacLagan

Verse 1. The Word of the Lord—as to the acknowledgment that He is Divine Truth united to Divine Good, leading the souls of men, drawing them to Himself, and dwelling in them; and also as accommodated to those who are in the beginning of regeneration—is opposed to the vastated church, testifying that the Lord is Life Itself; that all truth, or the whole Word, is from Him; and that, in its state of vastation, the church cannot receive either interior truth with its peace and innocence, or exterior truth.