Žalmy 8:8

Estude

              |

8 Ovce i voly všecky, také i zvěř polní,