Žalmy 41:12

Estude

     

12 Abych odtud poznal, že mne sobě libuješ, když by se neradoval nade mnou nepřítel můj.