Leviticus 5:11

Study

              

11 A pakli nemůže s to býti, aby přinesl dvě hrdličky aneb dvé holoubátek, tedy přinese obět svou ten, kterýž zhřešil, desátý díl míry efi mouky bělné v obět za hřích. Nenalejeť na ni oleje, aniž položí na ni kadidla, nebo obět za hřích jest.


Comentário sobre este versículo  

By Henry MacLagan

Verse 11. And if such a person be not in the good of faith but in the truth thereof, his devotion to the Lord through repentance and obedience shall be accordingly by truth, for it cannot be from celestial love and spiritual truth, because it is worship implying and involving the removal of evil only, in the first instance.    Estudar o significado interno

Traduzir: