Jób 40:8

Estude

     

8 Skrej je v prachu spolu, tvář jejich zavěž v skrytě.