Jób 40:15

Estude

     

15 Hory zajisté přinášejí mu pastvu, a všecka zvěř polní hrá tam.