Deuteronomium 8:7

Study

                 |

7 Nebo Hospodin Bůh tvůj uvozuje tě do země výborné, země, v níž jsou potokové vod, studnice a propasti prýštící se po údolích i po horách,


Comentário sobre este versículo  

By Alexander Payne

Verse 7. For the Divine Love and Wisdom are leading you to a blessed state, a state abounding with pure truths, and where the truth concerning natural and spiritual things springs out from the Word into the natural mind and into the interior soul enlightened from heaven;