Solomonova mudrost 11:23

Estude

                 |

23 A ti si milostiv svemu jer možeš sve i kroz prste gledaš na grijehe ljudima da bi se pokajali.