John 17

Estude

   

1 ⲚⲀⲒ ⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲰ ⲀϤϤⲒ ⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲦⲈⲨⲚⲞⲨ ⲈⲒ. ϮⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲔϢⲎⲢⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲔϢⲎⲢⲈ ϮⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀⲔ.

2 ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲔϮ ⲚⲀϤ ⲚⲦⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲤⲀⲢⲜ ⲚⲒⲘ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲦⲀⲔⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀϤ ⲈϤⲈϮ ⲚⲀⲨ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ.

3 ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲰⲚϨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲤⲞⲨⲰⲚⲄ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲘⲘⲈ ⲘⲘⲀⲨⲀⲀϤ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲚⲦⲀⲔⲦⲚⲚⲞⲞⲨϤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.

4 ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϮⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀⲔ ϨⲒϪⲘ ⲠⲔⲀϨ ϪⲈ ⲀⲒϪⲈⲔ ⲠϨⲰⲂ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲚⲦⲀⲔⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲢⲀⲀⲀϤ.

5 ⲦⲈⲚⲞⲨ ϬⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϮⲈⲞⲞⲨ ⲚⲀⲒ ϨⲀ ϨⲦⲎⲔ ϨⲢⲀⲒ ϨⲘ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲈⲚⲈⲨⲚⲦⲀⲒϤ ϨⲀ ϨⲦⲎⲔ ⲈⲘⲠⲀⲦⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϢⲰⲠⲈ.

6 ⲀⲒⲞⲨⲚϨ ⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲢⲢⲰⲘⲈ ⲚⲦⲀⲔⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲚⲈ ⲚⲞⲨⲔ ⲚⲈ. ⲀⲨⲰ ⲀⲔⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲈⲔϢⲀϪⲈ.

7 ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲀⲒⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲚⲦⲀⲔⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲒ ϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦⲔ ⲚⲈ

8 ϪⲈ ⲚϢⲀϪⲈ ⲈⲚⲦⲀⲔⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲒ ⲀⲒⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞⲞⲨ ⲀⲨϪⲒⲦⲞⲨ ⲚⲀⲘⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲒⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒ ⲦⲞⲞⲦⲔ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲀⲔⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲦ.

9 ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲒⲤⲞⲠⲤ ⲈⲦⲂⲎⲎⲦⲞⲨ. ⲚⲈⲒⲤⲞⲠⲤ ⲀⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲈⲚⲦⲀⲔⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲒ

10 ϪⲈ ⲚⲞⲨⲔ ⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲞⲨⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲞⲨⲔ ⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲞⲨⲔ ⲚⲞⲨⲒ ⲚⲈ ⲀⲨⲰ ⲀⲒϪⲒⲈⲞⲞⲨ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ

11 ⲀⲨⲰ ⲚϮϢⲞⲞⲠ ϬⲈ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲈⲈⲒⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲞⲔ. ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲦⲞⲨⲀⲀⲂ ϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲈⲚⲦⲀⲔⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲞⲨⲀ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲚⲀⲚⲞⲚ.

12 ⲘⲠⲈⲨⲞⲒϢ ⲈⲒ ⲚⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲒϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲈⲚⲦⲀⲔⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲀⲒϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲘⲠⲈ ⲖⲀⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲦⲀⲔⲞ ⲈⲒ ⲘⲎⲦⲒ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲦⲀⲔⲞ ϪⲈ ⲈⲢⲈ ⲦⲈⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ.

13 ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲈⲒⲚⲎⲨ ϢⲀⲢⲞⲔ. ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲔⲰ ⲚⲀⲨ ⲘⲠⲀⲢⲀϢⲈ ⲈϤϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ.

14 ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϮ ⲚⲀⲨ ⲘⲠⲈⲔϢⲀϪⲈ ⲀⲨⲰ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀϤⲘⲈⲤⲦⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ϨⲰ ⲈⲀⲚⲄ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

15 ⲚⲈⲒⲤⲞⲠⲤ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲔⲈϤⲒⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲈⲔⲈϨⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ.

16 ⲚϨⲈⲚⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲤ ⲚⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ϨⲰ ⲈⲀⲚⲄ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲘ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

17 ⲘⲀⲦⲂⲂⲞⲞⲨ ϨⲢⲀⲈⲒ ϨⲚ ⲦⲘⲈ. ⲠⲈⲔϢⲀϪⲈ ⲠⲈ ⲦⲘⲈ.

18 ⲔⲀⲦⲀ ⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲔⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲀⲒϪⲞⲞⲨⲤⲈ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

19 ⲀⲨⲰ ϮⲦⲂⲂⲞ ⲘⲘⲞⲒ ϨⲀⲢⲞⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϨⲰⲞⲨ ⲞⲚ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲈ ⲈⲨⲦⲂⲂⲎⲨ ϨⲚ ⲦⲘⲈ.

20 ⲚⲈⲒⲤⲞⲠⲤ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲀⲒ ⲘⲀⲨⲀⲀⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲚⲔⲞⲞⲨⲈ ⲞⲚ ⲈⲦⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲘ ⲠⲈⲨϢⲀϪⲈ

21 ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲞⲨⲀ. ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲔϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲚϨⲎⲦⲔ. ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ϨⲰⲞⲨ ⲞⲚ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲈⲚⲦⲀⲔⲦⲀⲞⲨⲞⲒ.

22 ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϮ ⲚⲀⲨ ⲘⲠⲈⲞⲞⲨ ⲈⲚⲦⲀⲔⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲞⲨⲀ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲈⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲀ.

23 ⲀⲚⲞⲔ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲞⲔ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲨϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲞⲨⲀ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲚⲦⲀⲔⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲦ ⲀⲨⲰ ⲀⲔⲘⲈⲢⲒⲦⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀⲐⲈ ⲈⲚⲦⲀⲔⲘⲈⲢⲒⲦ.

24 ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲚⲈⲚⲦⲀⲔⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲒ. ϮⲞⲨⲰϢ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲠⲘⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲘⲘⲞϤ ⲚⲦⲞⲞⲨ ϨⲰⲞⲨ ⲞⲚ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲈ ⲚⲘⲘⲀⲒ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲚⲀⲨ ⲈⲠⲀⲈⲞⲞⲨ ⲈⲚⲦⲀⲔⲦⲀⲀϤ ⲚⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲔⲘⲈⲢⲒⲦ ϨⲀ ⲐⲎ ⲚⲦⲔⲀⲦⲀⲂⲞⲖⲎ ⲘⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

25 ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲠⲆⲒⲔⲀⲒⲞⲤ ⲘⲠⲈ ⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲤⲞⲨⲰⲚⲄ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲈⲒⲤⲞⲨⲰⲚⲄ ⲀⲨⲰ ⲚⲀⲒ ⲀⲨⲤⲞⲨⲰⲚⲦ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲚⲦⲀⲔⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲦ

26 ⲀⲨⲰ ⲀⲒⲞⲨⲰⲚϨ ⲚⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲔⲢⲀⲚ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ϮⲚⲀⲞⲨⲞⲚϨϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲚⲦⲀⲔⲘⲈⲢⲒⲦ ⲚϨⲎⲦⲤ ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲈ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲰ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰⲰⲦ ⲞⲚ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ.

   
Scroll to see more.