John 20

Study

          |

1 ⲚϨⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲪⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲘⲀⲢⲒⲀ ϮⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲒⲚⲎ ⲀⲤⲒ ⲈⲠⲒⲘϨⲀⲨ ⲚϢⲰⲢⲠ ⲈⲦⲒ ⲈⲢⲈ ⲦⲬⲈⲘⲤ ⲘⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲰⲚⲒ ⲈⲀⲨⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲢⲰϤ ⲘⲠⲒⲘϨⲀⲨ.

2 ⲀⲤϬⲞϪⲒ ⲞⲨⲚ ⲀⲤⲒ ϨⲀ ⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀ ⲠⲒⲔⲈⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲨⲰⲖⲒ ⲘⲠⲈⲚϬ ⲤⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘϨⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲨⲬⲀϤ ⲐⲰⲚ.

3 ⲀϤⲒ ⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲔⲈⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲒⲘϨⲀⲨ.

4 ⲚⲀⲨϬⲞϪⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲂ ϨⲒⲞⲨⲤⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲀϤϬⲞϪⲒ ⲈⲦϨⲎ ⲘⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲠⲒⲘϨⲀⲨ.

5 ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲞⲘⲤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲚⲒϨⲂⲰⲤ ⲈⲨⲬⲎ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲘⲈⲚⲦⲞⲒ ⲘⲠⲈϤϢⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ.

6 ⲀϤⲒ ⲆⲈ ϨⲰϤ ⲚϪⲈⲤⲒⲘⲰⲚ ⲠⲈⲦⲢⲞⲤ ⲈϤⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϨⲰⲖ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲘϨⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲈⲚⲒϨⲂⲰⲤ ⲈⲨⲬⲎ ⲈϦⲢⲎⲒ

7 ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲤⲞⲨⲆⲀⲢⲒⲞⲚ ⲈⲚⲀϤⲬⲎ ϨⲒϪⲈⲚ ⲦⲈϤⲀⲪⲈ ⲚⲀϤⲬⲎ ⲀⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲒϨⲂⲰⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϤⲔⲞⲨⲖⲰⲖ ⲈϤⲬⲎ ⲤⲀⲞⲨⲤⲀ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ.

8 ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ϨⲰϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲔⲈⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲠⲒⲘϨⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲚⲀⲨ ⲀϤⲚⲀϨϮ

9 ⲚⲈ ⲘⲠⲀⲦⲞⲨⲤⲞⲨⲈⲚ ϮⲄⲢⲀⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ϪⲈ ϨⲰϮ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲈ ⲈⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ.

10 ⲀⲨϢⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲞⲚ ⲈⲠⲞⲨⲘⲀ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲐⲎ ⲦⲎⲤ.

11 ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲀⲤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲤ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲠⲈ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲠⲒⲘϨⲀⲨ ⲈⲤⲢⲒⲘⲒ ϨⲰⲤ ⲆⲈ ⲈⲤⲢⲒⲘⲒ ⲀⲤϪⲞⲨϢⲦ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲘϨⲀⲨ

12 ⲀⲤⲚⲀⲨ ⲈⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲂⲈⲨϨⲈⲘⲤⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚϬⲒϨⲂⲞⲤ ⲚⲞⲨⲰⲂϢ ⲞⲨⲀⲒ ϦⲀϪⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲀⲒ ϦⲀⲢⲀⲦϤ ⲘⲠⲒⲘⲀ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲬⲎ ⲘⲘⲞϤ.

13 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀⲤ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ϪⲈ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲀϦⲞ ⲦⲈⲢⲒⲘⲒ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲨⲰⲖⲒ ⲘⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚϮⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲨⲬⲀϤ ⲐⲰⲚ.

14 ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀⲤϪⲞⲦⲞⲨ ⲀⲤⲪⲞⲚϨⲤ ⲈⲪⲀϨⲞⲨ ⲀⲤⲚⲀⲨ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲤⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈ.

15 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲦⲈⲢⲒⲘⲒ ⲀⲢⲈⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲚⲒⲘ ⲚⲐⲞⲤ ⲆⲈ ⲈⲤⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲠⲒϬⲘⲎ ⲘⲠⲒϬⲰⲘ ⲠⲈ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲐⲞⲔ ⲀⲔϤⲀⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲀⲦⲀⲘⲞⲒ ϪⲈ ⲀⲔⲬⲀϤ ⲐⲰⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲐⲚⲀⲞⲖϤ.

16 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲘⲀⲢⲒⲀⲘ ⲚⲐⲞⲤ ⲆⲈ ⲀⲤⲪⲞⲚϨⲤ ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲀϤ ⲘⲘⲈⲦϨⲈⲂⲢⲈⲞⲤ ϪⲈ ⲢⲀⲂⲂⲞⲨⲚⲒ ⲈⲦⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ϪⲈ ⲪⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ.

17 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲘⲠⲈⲢϬⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲘⲠⲀϮϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲠϢⲰⲒ ϨⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲈⲆⲈ ϨⲀ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϪⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϮⲚⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲈⲠϢⲰⲒ ϨⲀ ⲠⲀⲒⲰⲦ ⲈⲦⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲒⲰⲦ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ⲠⲀⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ.

18 ⲀⲤⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ϮⲘⲀⲄⲆⲀⲖⲒⲚⲎ ⲀⲤⲦⲀⲘⲈ ⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲀⲒⲚⲀⲨ ⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲦⲞⲨ ⲚⲎⲒ.

19 ⲚⲈ ⲢⲞⲨϨⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲘⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲘⲪⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲚⲒⲢⲰⲞⲨ ϢⲞⲦⲈⲘ ⲚⲦⲈⲠⲒⲘⲀ ⲈⲚⲀⲢⲈ ⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲐⲞⲨⲎⲦ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈⲐⲂⲈ ⲦϨⲞϮ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀϤⲒ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲘⲎϮ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲰⲦⲈⲚ.

20 ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲀϤⲦⲀⲘⲰⲞⲨ ⲈⲚⲈϤϪⲒϪ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤⲤⲪⲒⲢ ⲀⲨⲢⲀϢⲒ ⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠϬⲞⲒⲤ.

21 ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ⲞⲚ ϪⲈ ⲦϨⲒⲢⲎ ⲚⲎ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲰⲦ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲞⲨⲰⲢⲠ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ.

22 ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϪⲞϤ ⲀϤⲚⲒϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ϦⲈⲚⲠⲞⲨϨⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ϬⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ.

23 ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲬⲀ ⲚⲞⲨⲚⲞⲂⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲤⲈⲬⲎ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲦⲀϨⲚⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲨⲦⲀϨⲚⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ.

24 ⲐⲰⲘⲀⲤ ⲆⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲆⲒⲆⲨⲘⲞⲤ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲒⲂ ⲚⲀϤⲬⲎ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤⲒ ϨⲀⲢⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

25 ⲚⲀⲨϪⲰ ⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲒϢⲦⲈⲘⲚⲀⲨ ⲈⲠⲦⲨⲠⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒϤⲦ ϦⲈⲚⲚⲈϤϪⲒϪ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀϨⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠⲀⲦⲎ ⲂⲈⲠⲦⲨⲠⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒϤⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀϨⲞⲨⲒ ⲚⲦⲀϪⲒϪ ⲈⲠⲈϤⲤⲪⲒⲢ ⲚϮⲚⲀⲚⲀϨϮ ⲀⲚ.

26 ⲞⲨⲞϨ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲎⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲚⲀⲨⲐⲞⲨⲎⲦ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲚⲒⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀϤⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲚϪⲈⲐⲰⲘⲀⲤ ⲀϤⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲢⲈ ⲚⲒⲢⲰⲞⲨ ϢⲞⲦⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲘⲎϮ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲰⲦⲈⲚ.

27 ⲒⲦⲀ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲐⲰⲘⲀⲤ ϪⲈ ⲘⲀ ⲠⲈⲔⲦⲎ ⲂⲈⲘⲚⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲚⲀϪⲒϪ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲒⲤ ⲦⲈⲔϪⲒϪ ϨⲒⲦⲤ ⲈⲠⲀⲤⲪⲒⲢ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲀⲐⲚⲀϨϮ.

28 ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚϪⲈⲐⲰⲘⲀⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲠⲀϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲚⲞⲨϮ.

29 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲔⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲔⲚⲀϨϮ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨⲚⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲚⲀϨϮ.

30 ⲔⲈⲘⲎϢ ⲘⲈⲚ ⲘⲘⲎⲒⲚⲒ ⲀϤⲀⲒⲦⲞⲨ ⲚϪⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲤⲈⲤϦⲎ ⲞⲨⲦ ⲀⲚ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲀⲒϪⲰⲘ

31 ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲨⲤϦⲎⲦⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ϨⲒⲚⲀ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲈⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲢⲀⲚ.

  

J. Warren Wells, editor.