De Nieuwe Christelijke Kanunnik in 9 maanden.


"Still life with Bible", by Vincent van Gogh

De Nieuwe Christelijke canon is gebaseerd op Swedenborg's opsomming van de boeken van het Woord dan bevatten een continue interne betekenis. sluit de Apocriefen uit, de boeken van Ruth, Esther, Job, Chronicles, Ecclesiastes, Song of Solomon, de brieven van Paulus, James, Peter, en John, en enkele anderen. De hoofdstukindeling is gebaseerd op een schets van Heartlight.org, hoewel we niet willen impliceren dat ze het kleine canonieke idee onderschrijven - dat doen ze bijna zeker niet - maar ze hebben goed werk verricht door de lezing in verstandige brokken te breken.


Plan de lengte: 270 dagen
Gemiddelde dagelijkse leestijd (in minuten): 10
Status: Nog niet gestart

Begin