Wegen > Wat doe je in je leven? > Regeneratie, of Wedergeboorte

Regeneratie, of Wedergeboorte

We zijn geboren met veel ingebouwde eigenschappen en neigingen. Alle mensen hebben enkele neigingen tot het kwaad -- sommige egoïstische liefdes. Ze komen vrij vroeg opdagen. Denk aan "de vreselijke tweeën". Ze blijven bij ons, volhardend. Er is ook een deel van onze geest dat boven dat egoïsme kan uitstijgen en de Heer kan vragen om de kracht om die kwaadaardige liefdes te bestrijden. Als we dat doen, beginnen we op de weg naar Regeneratie, of Wedergeboorte.


Wat de Bijbel zegt over Wederom geboren worden

Ons geestelijk leven verandert geleidelijk. Niet alles tegelijk. Gaan we de goede kant op? Hoe kunnen we geestelijk herboren worden? Het is een proces. (Zie 2 Petrus 1:5, en vele andere plaatsen in het Woord.)

Redding. - Hoe?

Voor iedereen die in de hemel gelooft, staat één vraag boven alle andere: Hoe kom ik daar? Hoe kan ik gered worden?

Opnieuw geboren worden?

Een nieuw leven beginnen is, in sommige opzichten, het ENIGE spirituele onderwerp dat mensen goed moeten krijgen.

Berouw

Berouw betekent niet alleen onze zonden belijden, vergeven worden, en dan vergeten wat we gedaan hebben en weer doorgaan met wat we daarvoor deden. Om echt berouw te hebben, moeten we onze manieren veranderen.

De belangrijkste leer over regeneratie

Hier is een samenvatting van de belangrijkste nieuw-christelijke leerstellingen over wedergeboorte.

#147 Sin: The Way In, and the Way Out

Sin comes first into our desires, then into our thoughts, and finally, if we let it, into our actions.

Liefde voor het Zelf

Stel je een samenleving voor waar iedereen altijd "op zoek is naar nummer 1".

248 - To Guide Our Feet Into the Way of Peace

This is a beautiful prophecy, but two thousand years later much in our world is still not peaceful. Why is that?

Wat de Bijbel zegt over Liefde

Liefde. Het is het hart van alles. God is de liefde zelf, en wij zijn gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis. Wat kunnen we daarover leren uit Zijn Woord?

Voorzichtig. Gladde dingen in het verschiet. (Wat?)

Rustig aan. Het klinkt niet als een probleem.

Liefde - Wat is de waarheid?

Liefde is God, liefde is leven, liefde is het doel van ieder mens, liefde is wat ons naar de hemel of de hel brengt, liefde is de eigenlijke bron van alle materie en energie in het universum...

Vrijheid of vrije wil

Vrijheid - wat is dat eigenlijk? Voor zover wij weten is ons niveau van vrijheid vrij nieuw, althans in dit deel van de kosmos.

Convenant, Reciprocatie en Samenvoeging

Verbond, wederkerigheid en verbinding zijn drie onderdelen van het proces van onze geestelijke wedergeboorte.

Geloof

"Geloof is een interne erkenning van de waarheid." Zo begint Swedenborg zijn boek over geloof. Hier is een plaats om te beginnen met het verkennen van dit diep menselijke onderwerp.

Liefdadigheid

"Charity" is een Engelse vertaling van het Latijnse woord "caritas", de stam van het werkwoord "zorgen".

Leren bidden

"Heer, leer ons bidden..." (Lucas 11:1) Het Woord staat vol met gebeden om onze hartenwensen uit te drukken. Hier zijn er enkele waarmee je kunt beginnen!

Menselijk

Twee dingen maken ons menselijk: onze geestelijke geest en onze geestelijke vrijheid.

De menselijke vorm

In Hamlet zei William Shakespeare: "God heeft je één gezicht gegeven, en jij maakt jezelf een ander." We kunnen dit overal om ons heen zien.

Mannelijk en vrouwelijk. - Waarom?

In de nieuw-christelijke theologie is er een kernbegrip dat de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid samenwerken, en "getrouwd" zijn; zij werken samen om de hele schepping te vormen. Geen van beide kan werken zonder de ander. "Vrouwelijk en mannelijk" komen samen overeen met dit hemelse huwelijk.

Verleiding: Wat is het?

Swedenborg beschrijft verleiding als een aanval of een aanval op wat wij geestelijk zijn gaan liefhebben.

De poort van het jaar

En ik zei tegen de man die bij de poort van het jaar stond: "Geef mij een licht, zodat ik veilig het onbekende kan betreden."

Hypocrisie of Simulatie?

Soms, als iemand zich niet aan zijn beleden normen houdt, denken we "daar is weer een hypocriet." Is dat eerlijk? Het antwoord is: Het hangt ervan af.

Vergeving

Hier zijn enkele passages uit de Bijbel over vergeving.

Als vanzelf

Het "als-zelf" is een kernbegrip in de nieuw-christelijke theologie.

Geschikt, om

Swedenborg gebruikt de term "zich toe-eigenen" op een aparte manier.

Wat de Bijbel zegt over... Vergeving

Wat doe je in zulke situaties? Kun je ze vergeven? Moet je vergeven?

Wat de Bijbel zegt over... Wie wordt er gered?

De Bijbel stelt duidelijk dat redding afhangt van de manier waarop we leven, niet alleen van wat we zeggen te geloven. Jezus zei: "Niet ieder die tot Mij zegt: 'Heer, Heer' zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie de wil van Mijn Vader in de hemel doet." (Matteüs 7:21)

De Psalmen en hun spirituele betekenis voor ons

Door elke Psalm loopt een verbonden geestelijke betekenis, en ze zijn allemaal met elkaar verbonden in één verbonden reeks.

De menselijke geest

Enkele punten over de ontwikkeling van de geest worden hier geschetst. Een interessante conclusie: Wij kunnen geen geestelijke waarheid onderwijzen! Wij kunnen een natuurlijke waarheid onderwijzen die een geestelijke waarheid in zich draagt, maar alleen de Heer kan dat waarheidsleven van binnenuit inspireren en het geestelijk, levend maken in de geest van een ander!

Resistance

Why is it that when we start to choose something good in our life, we often end up facing resistance, discouragement, or conflict? (This is an audio recording of a sermon by Solomon J. Keal.)

Geluk

De Heer wil dat we gelukkig zijn. Echt, blijvend gelukkig. Uit Johannes 15:11: "Ik heb u deze dingen gezegd opdat Mijn vreugde in u zou zijn en uw vreugde volkomen zou zijn." Dus... hoe komen we daar vanaf hier?

Zegeningen

Zegeningen komen van de Heer. Wij kunnen de kracht van Zijn liefde gebruiken om goed te doen aan onze buren, en hun leven beter te maken. En, met wederzijdse liefde, is het zegen voor iedereen!

Op zoek naar het goede in andere mensen

Mensen in deze wereld die goed over anderen denken en spreken "zijn als de engelen" (Arcana Coelestia 1088).

Doop

Het doel van de doop wordt in de wereld van vandaag niet goed begrepen. Sommige mensen zien het in bijna magische termen - als iets dat automatisch genade zal brengen aan degene die gedoopt wordt. Wat zegt de nieuw-christelijke leer erover?

Kerk worden

Wanneer iemand een kerk wordt, heeft hij een woonplaats gevonden, een huis in zijn hart en geest, waar de Heer kan wonen.

De zegeningen van de Bergrede

We zouden ons kunnen voorstellen dat de Heer in zichzelf denkt: "Wat kan ik deze mensen vertellen waardoor ze Mij als hun God zullen aanvaarden? Hoe kan ik hen dichter bij de hemel brengen?"

De Leer van het Gebed

Inzicht in bidden is niet zo eenvoudig. De inzichten in dit artikel kunnen helpen!

Het Heilige Avondmaal

In het avondmaal, of de communie, staat het brood voor het goed van de Heer, en de wijn voor zijn waarheid. Als we eten en drinken, is er een overeenkomst tussen deze natuurlijke handelingen en de geestelijke handelingen van ontvangst.