Wegen > Wat doe je in je leven? > Regeneratie, of Wedergeboorte

Regeneratie, of Wedergeboorte

We zijn geboren met veel ingebouwde eigenschappen en neigingen. Alle mensen hebben enkele neigingen tot het kwaad -- sommige egoïstische liefdes. Ze komen vrij vroeg opdagen. Denk aan "de vreselijke tweeën". Ze blijven bij ons, volhardend. Er is ook een deel van onze geest dat boven dat egoïsme kan uitstijgen en de Heer kan vragen om de kracht om die kwaadaardige liefdes te bestrijden. Als we dat doen, beginnen we op de weg naar Regeneratie, of Wedergeboorte.


Wat de Bijbel zegt over Wederom geboren worden

Veranderingen in ons geestelijk leven gaan ook geleidelijk. Ze vinden stap voor stap plaats, en geestelijke groei zal gemakkelijker zijn als we weten dat het niet in een moment plaatsvindt. Het is een doorlopend proces.

Redding. - Hoe?

Voor iedereen die in de hemel gelooft, staat één vraag boven alle andere: Hoe kan ik daar komen? Hoe kan ik worden gered?

Berouw

Berouw betekent niet alleen dat we onze zonden moeten bekennen, dat we vergeven moeten worden, dat we het moeten vergeten en dat we terug moeten gaan naar wat we eerder deden. Om echt berouw te hebben, moeten we onze wegen veranderen.

De belangrijkste leer over regeneratie

Hier is een samenvatting van de belangrijkste Nieuwe Christelijke leer over de wedergeboorte.

147 - Sin: The Way In and the Way Out

Sin comes first into our desires, then into our thoughts, and finally, if we let it, into our actions.

Liefde voor het Zelf

Stel je een maatschappij voor waar iedereen altijd "uitkijkt naar nummer 1".

248 - To Guide Our Feet Into the Way of Peace

This is a beautiful prophecy, but two thousand years later much in our world is still not peaceful. Why is that?


Vertalen: