Wegen > Wat doe je in je leven? > Wees moreel verantwoord

Wees moreel verantwoord

Wat betekent het om moreel te zijn? Een moreel leven leiden is een goede burger zijn en eerlijk handelen. Maar het maakt een verschil of er spiritueel goed aan ten grondslag ligt, of niet.


Wat is het kwaad?

Het kwaad is de omkering van het goede. Het ontwikkelt zich wanneer we het leven van de Heer ontvangen, zoals alle geschapen wezens dat doen, en het in de eerste plaats op onszelf richten, waardoor ons zelf in het middelpunt komt te staan. Daarbij wekken we angst, haat en de liefde voor het domineren van anderen op.

Wat is goed?

Een "goed" persoon worden is een proces. Je nodigt de Heer uit in je leven en probeert te leven naar Zijn wil in plaats van je eigen egoïstische wil.

Liefde voor het Zelf

Stel je een maatschappij voor waar iedereen altijd "uitkijkt naar nummer 1".

Redding. - Hoe?

Voor iedereen die in de hemel gelooft, staat één vraag boven alle andere: Hoe kan ik daar komen? Hoe kan ik worden gered?

Kuisheid - Wat het echt is

Het moderne begrip van kuisheid is niet echt correct.

Gebruikt

Nuttig zijn. Wat bedoel je daarmee?

Als vanzelf

De "as-of-self" is een belangrijk doctrinaal concept in de Nieuwe Christelijke theologie.

Ik ben derde

Dit was de leidende filosofie van de grote man, en de grote Chicago Bears die terugloopt, Gale Sayers.

Hypocrisie of Simulatie?

Soms, als iemand niet voldoet aan hun belijdenis, denken we dat er nog een andere hypocriet is. Is dat eerlijk? Het antwoord is: Het hangt ervan af.

Vergeving

Hier zijn enkele uittreksels uit de Bijbel over vergeving.

Wat de Bijbel zegt over... Vergeving

Wat doe je in dit soort situaties? Kun je ze vergeven? Moet je vergeven?

Het verschil tussen boosheid en ijver

God wordt in het Oude Testament vaak beschreven als boos of jaloers. Hoe past dit in ons idee dat God liefdevol en vergevingsgezind is? Het antwoord ligt in het begrijpen van het verschil tussen boosheid en ijver.

Geluk

De Heer wil dat we gelukkig zijn. Echt, blijvend gelukkig. Uit Johannes 15:11: "Ik heb u deze dingen verteld, zodat Mijn vreugde in u is en uw vreugde compleet is." Dus... hoe komen we hier vandaan?

Berouw

Berouw betekent niet alleen dat we onze zonden moeten bekennen, dat we vergeven moeten worden, dat we het moeten vergeten en dat we terug moeten gaan naar wat we eerder deden. Om echt berouw te hebben, moeten we onze wegen veranderen.


Vertalen: