Wegen > Wat doe je in je leven? > Wees moreel verantwoord

Wees moreel verantwoord

Wat betekent het om moreel te zijn? Een moreel leven leiden is een goede burger zijn en eerlijk handelen. Maar het maakt een verschil of er spiritueel goed aan ten grondslag ligt, of niet.


Berouw

Berouw betekent niet alleen onze zonden belijden, vergeven worden, en dan vergeten wat we gedaan hebben en weer doorgaan met wat we daarvoor deden. Om echt berouw te hebben, moeten we onze manieren veranderen.

Wat is het kwaad?

Het kwaad is de omkering van het goede. Het ontstaat wanneer we het leven van de Heer ontvangen, zoals alle geschapen wezens, en het in de eerste plaats op onszelf richten, waarbij we ons zelf centraal stellen. Daarbij verwekken we angst, haat en de liefde om anderen te domineren.

Wat is goed?

Een "goed" mens worden is een proces. Je nodigt de Heer uit in je leven en probeert te leven naar Zijn wil in plaats van je eigen egoïstische wil.

Kuisheid - Wat het echt is

De moderne opvatting van kuisheid is niet echt correct.

Gebruikt

Nuttig zijn. Wat bedoel je daarmee?

Als vanzelf

Het "als-zelf" is een kernbegrip in de nieuw-christelijke theologie.

Ik ben derde

Dit was de leidende filosofie van de grote man, en grote Chicago Bears running back, Gale Sayers.

Hypocrisie of Simulatie?

Soms, als iemand zich niet aan zijn beleden normen houdt, denken we "daar is weer een hypocriet." Is dat eerlijk? Het antwoord is: Het hangt ervan af.

Vergeving

Hier zijn enkele passages uit de Bijbel over vergeving.

Wat de Bijbel zegt over... Vergeving

Wat doe je in zulke situaties? Kun je ze vergeven? Moet je vergeven?

Het verschil tussen boosheid en ijver

God wordt in het Oude Testament vaak beschreven als boos of jaloers. Hoe past dit in ons idee dat God liefdevol en vergevingsgezind is? Het antwoord ligt in het begrijpen van het verschil tussen woede en ijver.

Geluk

De Heer wil dat we gelukkig zijn. Echt, blijvend gelukkig. Uit Johannes 15:11: "Ik heb u deze dingen gezegd opdat Mijn vreugde in u zou zijn en uw vreugde volkomen zou zijn." Dus... hoe komen we daar vanaf hier?

Liefde voor het Zelf

Stel je een samenleving voor waar iedereen altijd "op zoek is naar nummer 1".

Redding. - Hoe?

Voor iedereen die in de hemel gelooft, staat één vraag boven alle andere: Hoe kom ik daar? Hoe kan ik gered worden?

Orde en stoornis

Wat is geestelijke orde? Wat is wanordelijk? Hoe kunnen we dat weten?

Leven op gladde hellingen

Het leven zit vol met problemen op glad ijs. Mensen moeten daarmee leren omgaan, EN... mensen zijn ontworpen, geëvolueerd en uitgerust om precies dat te doen.

Wat de Bijbel zegt over Liefde

Liefde. Het is het hart van alles. God is de liefde zelf, en wij zijn gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis. Wat kunnen we daarover leren uit Zijn Woord?

Liefde - Wat is de waarheid?

Liefde is God, liefde is leven, liefde is het doel van ieder mens, liefde is wat ons naar de hemel of de hel brengt, liefde is de eigenlijke bron van alle materie en energie in het universum...

Liefdadigheid

"Charity" is een Engelse vertaling van het Latijnse woord "caritas", de stam van het werkwoord "zorgen".

Menselijk

Twee dingen maken ons menselijk: onze geestelijke geest en onze geestelijke vrijheid.

De menselijke vorm

In Hamlet zei William Shakespeare: "God heeft je één gezicht gegeven, en jij maakt jezelf een ander." We kunnen dit overal om ons heen zien.

Mannelijk en vrouwelijk. - Waarom?

In de nieuw-christelijke theologie is er een kernbegrip dat de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid samenwerken, en "getrouwd" zijn; zij werken samen om de hele schepping te vormen. Geen van beide kan werken zonder de ander. "Vrouwelijk en mannelijk" komen samen overeen met dit hemelse huwelijk.

Geschikt, om

Swedenborg gebruikt de term "zich toe-eigenen" op een aparte manier.

Wat de Bijbel zegt over... Wie wordt er gered?

De Bijbel stelt duidelijk dat redding afhangt van de manier waarop we leven, niet alleen van wat we zeggen te geloven. Jezus zei: "Niet ieder die tot Mij zegt: 'Heer, Heer' zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie de wil van Mijn Vader in de hemel doet." (Matteüs 7:21)

Een kerk is geen gebouw

De menselijke geschiedenis kan worden gezien als een reeks "kerken", of geestelijke denkwijzen. Geen tabernakels of tempels of kathedralen, maar manieren om God te begrijpen en te proberen Zijn wil te doen.

De activiteit van de liefde

Een mens aanbidt voortdurend als liefde en naastenliefde in hem blijven.

Vrijheid en Verantwoordelijkheid

De Amerikaanse stichters wisten dat regering door het volk alleen zou werken als het volk een deugdzaam volk was.

In de ochtend en de avond

"Ik zou heel graag het pad der wedergeboorte met u bewandelen..."