Wegen > Wat doe je in je leven? > Het leven

Het leven

Theologie moet altijd gegrond zijn in het leven. Hoe blijven we doen wat we belijden?


Wat is goed?

Een "goed" mens worden is een proces. Je nodigt de Heer uit in je leven en probeert te leven naar Zijn wil in plaats van je eigen egoïstische wil.

Wat heeft het voor zin?

Hier zijn we 400 mensen. We zijn slim, getalenteerd, inventief, productief, en in staat tot spiritueel bewustzijn. Is daar een reden voor?

Liefdadigheid

"Charity" is een Engelse vertaling van het Latijnse woord "caritas", de stam van het werkwoord "zorgen".

Geloof

"Geloof is een interne erkenning van de waarheid." Zo begint Swedenborg zijn boek over geloof. Hier is een plaats om te beginnen met het verkennen van dit diep menselijke onderwerp.

Liefde - Wat is de waarheid?

Liefde is God, liefde is leven, liefde is het doel van ieder mens, liefde is wat ons naar de hemel of de hel brengt, liefde is de eigenlijke bron van alle materie en energie in het universum...

Redding. - Hoe?

Voor iedereen die in de hemel gelooft, staat één vraag boven alle andere: Hoe kom ik daar? Hoe kan ik gered worden?

Verleiding: Wat is het?

Swedenborg beschrijft verleiding als een aanval of een aanval op wat wij geestelijk zijn gaan liefhebben.

Wil en begrip

Als mensen lopen we voortdurend vast in conflicten tussen wat we willen en wat we weten. We willen dat extra stuk taart eten, maar we weten dat te veel eten slecht voor ons is.....

Een kerk is geen gebouw

De menselijke geschiedenis kan worden gezien als een reeks "kerken", of geestelijke denkwijzen. Geen tabernakels of tempels of kathedralen, maar manieren om God te begrijpen en te proberen Zijn wil te doen.

Wat is het kwaad?

Het kwaad is de omkering van het goede. Het ontstaat wanneer we het leven van de Heer ontvangen, zoals alle geschapen wezens, en het in de eerste plaats op onszelf richten, waarbij we ons zelf centraal stellen. Daarbij verwekken we angst, haat en de liefde om anderen te domineren.

Gebruikt

Nuttig zijn. Wat bedoel je daarmee?

How to Be Fruitful

In all the ways we are useful to others, from occupations to child rearing, the Lord can cause us to bear fruit as we become ever more sensitive to what is of hell within us, and attempt to change. Being useful, even if our motives are not pure at first, teaches us, trains us, to care for others. Love for the neighbor grows as we learn to care by serving others and not just self.

Vrijheid of vrije wil

Vrijheid - wat is dat eigenlijk? Voor zover wij weten is ons niveau van vrijheid vrij nieuw, althans in dit deel van de kosmos.

Rationaliteit

Rationaliteit is het vermogen van het intellect om te begrijpen wat waar en goed is (en het tegenovergestelde, wat onwaar en slecht is).

Menselijke faculteiten of capaciteiten

"Door hun Schepper begiftigd" - in de nieuw-christelijke gedachte, met twee vermogens: geestelijke vrijheid en rationaliteit.

Happiness From Living Usefully

What was Samson's Riddle? And how in the world does it apply in our lives 3000 years later?

Geluk

De Heer wil dat we gelukkig zijn. Echt, blijvend gelukkig. Uit Johannes 15:11: "Ik heb u deze dingen gezegd opdat Mijn vreugde in u zou zijn en uw vreugde volkomen zou zijn." Dus... hoe komen we daar vanaf hier?

Berouw

Berouw betekent niet alleen onze zonden belijden, vergeven worden, en dan vergeten wat we gedaan hebben en weer doorgaan met wat we daarvoor deden. Om echt berouw te hebben, moeten we onze manieren veranderen.

#147 Sin: The Way In, and the Way Out

Sin comes first into our desires, then into our thoughts, and finally, if we let it, into our actions.

234 - Usefulness

We can be thrown off the scent when the Word talks of resting from our labors. The best preparation for heaven is learning to love and enjoy being useful.

248 - To Guide Our Feet Into the Way of Peace

This is a beautiful prophecy, but two thousand years later much in our world is still not peaceful. Why is that?

Reformatie

Dit is een ander deel van onze wedergeboorte, waarin onze geest een geheel nieuw en ander begrip moet krijgen van het leven dat van God is, en zo opnieuw gevormd moet worden. Terwijl de reformatie plaatsvindt, zijn wij geneigd dit te zien als kennis, maar de zaden van echte regeneratie en van het willen wat wij weten, vereisen deze periode van reformatie.

Wat de Bijbel zegt over Wederom geboren worden

Ons geestelijk leven verandert geleidelijk. Niet alles tegelijk. Gaan we de goede kant op? Hoe kunnen we geestelijk herboren worden? Het is een proces. (Zie 2 Petrus 1:5, en vele andere plaatsen in het Woord.)

De poort van het jaar

En ik zei tegen de man die bij de poort van het jaar stond: "Geef mij een licht, zodat ik veilig het onbekende kan betreden."

Convenant, Reciprocatie en Samenvoeging

Verbond, wederkerigheid en verbinding zijn drie onderdelen van het proces van onze geestelijke wedergeboorte.

Voorzichtig. Gladde dingen in het verschiet. (Wat?)

Rustig aan. Het klinkt niet als een probleem.

Inleiding: Wat zijn spirituele onderwerpen?

Wij proberen uit het Woord van de Heer een aantal gezonde geestelijke ideeën af te leiden die mensen helpen "een huis op een rots te bouwen".

De grote ideeën

Hier zijn we in de 21e eeuw. We weten dat het universum een enorme plaats is. We barsten van de wetenschappelijke kennis. Maar hoe doen we het met de nog grotere ideeën?

Opnieuw geboren worden?

Een nieuw leven beginnen is, in sommige opzichten, het ENIGE spirituele onderwerp dat mensen goed moeten krijgen.

Liefde voor het Zelf

Stel je een samenleving voor waar iedereen altijd "op zoek is naar nummer 1".

Ik ben derde

Dit was de leidende filosofie van de grote man, en grote Chicago Bears running back, Gale Sayers.

Zegeningen

Zegeningen komen van de Heer. Wij kunnen de kracht van Zijn liefde gebruiken om goed te doen aan onze buren, en hun leven beter te maken. En, met wederzijdse liefde, is het zegen voor iedereen!

Op zoek naar het goede in andere mensen

Mensen in deze wereld die goed over anderen denken en spreken "zijn als de engelen" (Arcana Coelestia 1088).

De activiteit van de liefde

Een mens aanbidt voortdurend als liefde en naastenliefde in hem blijven.

Doop

Het doel van de doop wordt in de wereld van vandaag niet goed begrepen. Sommige mensen zien het in bijna magische termen - als iets dat automatisch genade zal brengen aan degene die gedoopt wordt. Wat zegt de nieuw-christelijke leer erover?

Kerk worden

Wanneer iemand een kerk wordt, heeft hij een woonplaats gevonden, een huis in zijn hart en geest, waar de Heer kan wonen.

Het Heilige Avondmaal

In het avondmaal, of de communie, staat het brood voor het goed van de Heer, en de wijn voor zijn waarheid. Als we eten en drinken, is er een overeenkomst tussen deze natuurlijke handelingen en de geestelijke handelingen van ontvangst.

De Doorgang. Wat ga je doen?

We hebben de vrijheid en de macht om de deur te controleren.

Wedergeboren?

Een betere vertaling voor "opnieuw geboren" zou kunnen zijn "van bovenaf geboren". Het is geen grote verrassing, maar het is een mooie nieuwe manier om erover na te denken.