Wegen > Huwelijk en gezin > menselijke aard

menselijke aard

Zijn de mensen in principe goed? Of fundamenteel kwaad? Of een mengsel? Zijn wij spirituele wezens? Of gewoon "willekeurige collocaties van moleculen"? Hoe werken we?


Wat is goed?

Een "goed" mens worden is een proces. Je nodigt de Heer uit in je leven en probeert te leven naar Zijn wil in plaats van je eigen egoïstische wil.

Intern en Extern

Zeggen dat ieder van ons een intern "zelf" en een extern "zelf" heeft, is niet echt revolutionair. We hebben allemaal een natuurlijk gevoel dat onze gedachten en gevoelens zich "binnenin" ons bevinden en onze lichamen en handelingen zich "buiten" ons bevinden.

Wil en begrip

Als mensen lopen we voortdurend vast in conflicten tussen wat we willen en wat we weten. We willen dat extra stuk taart eten, maar we weten dat te veel eten slecht voor ons is.....

Vrijheid of vrije wil

Vrijheid - wat is dat eigenlijk? Voor zover wij weten is ons niveau van vrijheid vrij nieuw, althans in dit deel van de kosmos.

Rationaliteit

Rationaliteit is het vermogen van het intellect om te begrijpen wat waar en goed is (en het tegenovergestelde, wat onwaar en slecht is).

Erfelijk kwaad

Door onze afkomst krijgen we neigingen tot het kwade, maar ook goede eigenschappen mee. Die kwaden worden ons niet "eigen", tenzij we er gewoonten van maken en ze rechtvaardigen. Als we ze bestrijden en mijden, verdwijnen ze naar de periferie van onze geest.

Seksualiteit

In het nieuw-christelijke denken vertegenwoordigen vrouwelijkheid en mannelijkheid in de mens het eeuwige huwelijk tussen Goddelijke Liefde en Goddelijke Wijsheid in God. Het kan een verbazingwekkende, prachtige verbintenis zijn.

Verleiding: Wat is het?

Swedenborg beschrijft verleiding als een aanval of een aanval op wat wij geestelijk zijn gaan liefhebben.

Berouw

Berouw betekent niet alleen onze zonden belijden, vergeven worden, en dan vergeten wat we gedaan hebben en weer doorgaan met wat we daarvoor deden. Om echt berouw te hebben, moeten we onze manieren veranderen.

Liefde voor het Zelf

Stel je een samenleving voor waar iedereen altijd "op zoek is naar nummer 1".

Ik ben derde

Dit was de leidende filosofie van de grote man, en grote Chicago Bears running back, Gale Sayers.

Hypocrisie of Simulatie?

Soms, als iemand zich niet aan zijn beleden normen houdt, denken we "daar is weer een hypocriet." Is dat eerlijk? Het antwoord is: Het hangt ervan af.

Als vanzelf

Het "als-zelf" is een kernbegrip in de nieuw-christelijke theologie.

Geschikt, om

Swedenborg gebruikt de term "zich toe-eigenen" op een aparte manier.

Het Huwelijk van Goed en Waarheid

We moeten een verlangen naar het goede koppelen aan een waar begrip van hoe goed te zijn. Het zoeken naar deze verbintenis is de basis van geestelijke wedergeboorte.

Het verschil tussen boosheid en ijver

God wordt in het Oude Testament vaak beschreven als boos of jaloers. Hoe past dit in ons idee dat God liefdevol en vergevingsgezind is? Het antwoord ligt in het begrijpen van het verschil tussen woede en ijver.

Op zoek naar het goede in andere mensen

Mensen in deze wereld die goed over anderen denken en spreken "zijn als de engelen" (Arcana Coelestia 1088).

Doop

Het doel van de doop wordt in de wereld van vandaag niet goed begrepen. Sommige mensen zien het in bijna magische termen - als iets dat automatisch genade zal brengen aan degene die gedoopt wordt. Wat zegt de nieuw-christelijke leer erover?

Kerk worden

Wanneer iemand een kerk wordt, heeft hij een woonplaats gevonden, een huis in zijn hart en geest, waar de Heer kan wonen.

Het Heilige Avondmaal

In het avondmaal, of de communie, staat het brood voor het goed van de Heer, en de wijn voor zijn waarheid. Als we eten en drinken, is er een overeenkomst tussen deze natuurlijke handelingen en de geestelijke handelingen van ontvangst.