Wegen > Huwelijk en gezin > Familie en relaties

Familie en relaties

Maakt het in een relatie uit wat iemand gelooft in wat goed en wat fout is? Of, maakt het uit hoe iemand zich gedraagt? Tuurlijk wel. Heeft het Woord er iets nuttigs over te zeggen? Ja. Ja, dat klopt.


Hope in the Face of Evil

God helps people through other people. The world will not get well overnight. Only by the slow process of education, and by the ever-widening influence of those who do put the Lord first in their lives is it possible for the world to progress, for from the Lord alone can this power come.

Wat is goed?

Een "goed" mens worden is een proces. Je nodigt de Heer uit in je leven en probeert te leven naar Zijn wil in plaats van je eigen egoïstische wil.

Liefdadigheid

"Charity" is een Engelse vertaling van het Latijnse woord "caritas", de stam van het werkwoord "zorgen".

Did Jesus Say There's No Marriage in Heaven?

Didn’t Jesus say that marriages don’t exist in heaven? Here's a short video explaining the New Christian perspective on the topic.

Kuisheid - Wat het echt is

De moderne opvatting van kuisheid is niet echt correct.

Wat de Bijbel zegt over... Huwelijk en spiritualiteit

De Bijbel gaat niet erg diep in op het onderwerp huwelijk, maar als je wat graaft, kun je een aantal interessante verwijzingen vinden. Ds. John Odhner heeft precies dat gedaan in dit artikel.

De verloving

"Een maagd, verloofd met een man..." In deze korte zin zit een hele reeks belangrijke waarheden. Dit is echt een goede kerstlezing!

Het Huwelijk van Goed en Waarheid

We moeten een verlangen naar het goede koppelen aan een waar begrip van hoe goed te zijn. Het zoeken naar deze verbintenis is de basis van geestelijke wedergeboorte.

Vriendschap in het huwelijk

Welke rol speelt vriendschap in een huwelijk, door de harten van twee mensen tot één te smelten?

Schadelijke manieren om te oordelen

Er zijn goede en slechte manieren om je oordeel te gebruiken. Dit artikel gaat over de slechte.

Handige manieren om te oordelen

Een goed oordeel... is een goede zaak. Hoe cultiveer je het?

Uitgaande liefde

Het is fijn om geliefd te zijn. Hoe zit het met het omgekeerde?

Liefde - Wat is de waarheid?

Liefde is God, liefde is leven, liefde is het doel van ieder mens, liefde is wat ons naar de hemel of de hel brengt, liefde is de eigenlijke bron van alle materie en energie in het universum...

Vrijheid of vrije wil

Vrijheid - wat is dat eigenlijk? Voor zover wij weten is ons niveau van vrijheid vrij nieuw, althans in dit deel van de kosmos.

Convenant, Reciprocatie en Samenvoeging

Verbond, wederkerigheid en verbinding zijn drie onderdelen van het proces van onze geestelijke wedergeboorte.

Wil en begrip

Als mensen lopen we voortdurend vast in conflicten tussen wat we willen en wat we weten. We willen dat extra stuk taart eten, maar we weten dat te veel eten slecht voor ons is.....

Verleiding: Wat is het?

Swedenborg beschrijft verleiding als een aanval of een aanval op wat wij geestelijk zijn gaan liefhebben.

Berouw

Berouw betekent niet alleen onze zonden belijden, vergeven worden, en dan vergeten wat we gedaan hebben en weer doorgaan met wat we daarvoor deden. Om echt berouw te hebben, moeten we onze manieren veranderen.

Liefde voor het Zelf

Stel je een samenleving voor waar iedereen altijd "op zoek is naar nummer 1".

Ik ben derde

Dit was de leidende filosofie van de grote man, en grote Chicago Bears running back, Gale Sayers.

Hypocrisie of Simulatie?

Soms, als iemand zich niet aan zijn beleden normen houdt, denken we "daar is weer een hypocriet." Is dat eerlijk? Het antwoord is: Het hangt ervan af.

Vergeving

Hier zijn enkele passages uit de Bijbel over vergeving.

Als vanzelf

Het "als-zelf" is een kernbegrip in de nieuw-christelijke theologie.

Geschikt, om

Swedenborg gebruikt de term "zich toe-eigenen" op een aparte manier.

Wat de Bijbel zegt over... Vergeving

Wat doe je in zulke situaties? Kun je ze vergeven? Moet je vergeven?

Wat Zegt de Bijbel over Abortus

Wat zegt de Bijbel over abortus? Het zegt eigenlijk heel veel. Soms hoor je mensen zeggen dat de Bijbel er niet over spreekt, en... dat is echt niet waar. Hier is een passage die heel bekend is, waarin heel duidelijk staat dat de baby van Elizabeth, in de baarmoeder, al geestelijk bewustzijn heeft: "Toen Elizabeth de begroeting van Maria hoorde, sprong de baby in haar schoot, en Elizabeth werd vervuld met de Heilige Geest." (Lucas 1:41)

Het verschil tussen boosheid en ijver

God wordt in het Oude Testament vaak beschreven als boos of jaloers. Hoe past dit in ons idee dat God liefdevol en vergevingsgezind is? Het antwoord ligt in het begrijpen van het verschil tussen woede en ijver.

Op zoek naar het goede in andere mensen

Mensen in deze wereld die goed over anderen denken en spreken "zijn als de engelen" (Arcana Coelestia 1088).

Tederheid in het huwelijk

Deze idealen zijn voor mensen van alle tijden. Elke engel die in de hemel komt, zal de zegeningen van het huwelijk kennen, en de hoogste idealen ervan verwezenlijken.

Doop

Het doel van de doop wordt in de wereld van vandaag niet goed begrepen. Sommige mensen zien het in bijna magische termen - als iets dat automatisch genade zal brengen aan degene die gedoopt wordt. Wat zegt de nieuw-christelijke leer erover?

Kerk worden

Wanneer iemand een kerk wordt, heeft hij een woonplaats gevonden, een huis in zijn hart en geest, waar de Heer kan wonen.

Het Heilige Avondmaal

In het avondmaal, of de communie, staat het brood voor het goed van de Heer, en de wijn voor zijn waarheid. Als we eten en drinken, is er een overeenkomst tussen deze natuurlijke handelingen en de geestelijke handelingen van ontvangst.