Wegen > Huwelijk en gezin

Huwelijk en gezin


Wat leert de Bijbel over huwelijken en gezinnen? Wat zijn de Nieuwe Christelijke leringen die van toepassing zijn?

Maakt het in een relatie uit wat iemand gelooft in wat goed en wat fout is? Of, maakt het uit hoe iemand zich gedraagt? Tuurlijk wel. Heeft het Woord er iets nuttigs over te zeggen? Ja. Ja, dat klopt.

Onderzoek

Zijn de mensen in principe goed? Of fundamenteel kwaad? Of een mengsel? Zijn wij spirituele wezens? Of gewoon "willekeurige collocaties van moleculen"? Hoe werken we?

Onderzoek


Vertalen: