Van Swedenborgs Werken

 

Leer over de Gewijde Schrift #98

Bestudeer deze passage

      |   
/ 118  
  

98. De Heer is in de wereld gekomen om alle dingen van het Woord te vervullen en daardoor te worden het Goddelijk Ware of het Woord, ook in laatsten.

Dat de Heer in de wereld is gekomen om alle dingen van het Woord te vervullen, zie ‘de Leer over de Heer’, artikel 8-11. Dat Hij daardoor geworden is het Goddelijk Ware of het Woord ook in laatsten, wordt verstaan onder deze dingen bij Johannes: ‘Het Woord is Vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid zoals van de Enigverwekte van de Vader, vol van genade en waarheid’, (Johannes 1:14). Vlees worden, is het Woord in laatsten worden. Hoedanig Hij was als het Woord in laatsten, heeft Hij de discipelen getoond toen Hij van gedaante werd veranderd, (Mattheüs 17:2 e.v.; Marcus 9:2 e.v.; Lucas 9:28 e.v.); en waar wordt gezegd, dat Mozes en Elia werden gezien in heerlijkheid; onder Mozes en Elia wordt het Woord verstaan, zie eerder artikel 48. De Heer als het Woord in laatsten, wordt ook beschreven bij Johannes in de Apocalyps, (Apocalyps 1:13-16), waar alle dingen van de beschrijving van Hemzelf de laatsten van het Goddelijk Ware of van het Woord betekenen. De Heer was vroeger weliswaar het Woord geweest, maar in eersten; want er wordt gezegd: ‘In de aanvang was het Woord en het Woord was bij God en God was het Woord; dit was in de aanvang bij God, (Johannes 1:1-2, 3). Maar toen het Woord vlees geworden was, is de Heer het Woord ook in laatsten geworden; daarvandaan is het, dat gezegd wordt de Eerste en de Laatste, (Apocalyps 1:8, 11, 17; 2:8; 21:6; 22:12-13).

  
/ 118  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.

Van Swedenborgs Werken

 

Leer Over De Heer #8

Bestudeer deze passage

      
/ 65  
  

8. Door velen wordt heden ten dage geloofd, dat er, waar gezegd wordt over de Heer dat Hij de Wet heeft vervuld, wordt verstaan dat Hij alle geboden van de Decaloog heeft vervuld, en dat Hij zo Gerechtigheid is geworden, en de mensen van de wereld heeft gerechtvaardigd door dit punt van het geloof. Maar, er wordt niet dát verstaan, maar dat Hij heeft vervuld alle dingen die over Hem geschreven zijn in de Wet en de Profeten, dat wil zeggen, in de gehele Gewijde Schrift, omdat deze over Hem alleen handelt, zoals hiervoor is gezegd. Dat velen anders hebben geloofd, heeft als oorzaak, dat zij de Schriften niet hebben doorvorst, en niet hebben gezien wat onder de Wet daar wordt verstaan. Onder de Wet daar worden verstaan in de strikte zin de tien geboden van de Decaloog; in bredere zin alle dingen die door Mozes in diens vijf Boeken zijn geschreven; en in de breedste zin alle dingen van het Woord. Dat onder 'de Wet' in de strikte zin worden verstaan de tien geboden van de Decaloog, is bekend.

  
/ 65  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.