Van Swedenborgs Werken

 

Hemel en Hel #190

Bestudeer deze passage

      |   
/ 603  
  

190. De huizen, waarin de engelen wonen, worden niet als de huizen op aarde gebouwd, maar hen om niet door de Heer geschonken, een ieder naar de mate van zijn opneming van het goede en ware; ook veranderen zij enigszins naarmate de veranderingen van staat van het innerlijk van de engelen (zie nr. 154-160). lles wat de engelen ooit bezitten, erkennen zij van de Heer ontvangen te hebben en alles, wat zij ook behoeven, wordt hen geschonken.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.

Van Swedenborgs Werken

 

Hemel en Hel #154

Bestudeer deze passage

      
/ 603  
  

154. DE VERANDERINGEN VAN STAAT VAN DE ENGELEN IN DEHEMEL

Onderveranderingen van staat bij de engelen wordt verstaan de veranderingen in liefde en geloof en in hun wijsheid en inzicht, dus veranderingen in de staat van hun leven. Het woord staat wordt gebezigd met betrekking tot het leven en tot hetgeen wat tot het leven behoort. En daar het leven van de engelen een leven van liefde en geloof en daardoor van wijsheid en inzicht is, wordt over de staat daarvan gesproken, en worden de toestanden genoemd van liefde en geloof, en ook die van wijsheid en inzicht. Hoe deze staten bij de engelen veranderen, zal nu worden gezegd.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.