Van Swedenborgs Werken

 

Over het Woord #12

Study this Passage

        
/ 26  
  

12. Over de Verlichting door het Woord.

28. Elk mens die in geestelijke aandoening van het ware is, dat is, die het ware zelf lief heeft omdat het waar is, wordt verlicht uit de Heer terwijl hij het Woord leest. Niet echter de mens die alleen vanuit een natuurlijke aandoening van het ware, die de begeerte tot weten wordt geheten, dit leest. Deze ziet niets anders dan hetgeen samenstemt met zijn liefde of met de beginselen die hij òf zelf opgevat heeft, òf uit anderen door gehoor of door lezing geput heeft. Met enkele dingen zal daarom gezegd worden vanwaar en welke mens verlichting heeft door het Woord. Die mens heeft verlichting die de boze dingen schuwt omdat zij zonden zijn, en omdat zij tegen de Heer zijn, en tegen Zijn Goddelijke wetten. Bij deze en niet bij een ander wordt het geestelijk gemoed geopend, en voor zoveel dit wordt geopend, treedt het hemels licht binnen, en vanuit het hemels licht is alle verlichting in het Woord; want dan heeft de mens de wil van het goede. Deze wil wordt, wanneer hij tot dat nut wordt bepaald, in het verstand eerst aandoening van het ware, daarna doorvatting van het ware, en kort daarop door middel van het redelijk licht denking van het ware, aldus beslissing en conclusie, die bij het overgaan daaruit in het geheugen en tegelijk ook in het leven overgaat, en aldus blijft. Dit is de weg van alle verlichting in het Woord, en ook de weg van de hervorming en de wederverwekking van de mensen; maar het is noodzakelijk dat tevoren in het geheugen erkentenissen zijn, zowel van geestelijke als van natuurlijke dingen, want deze zijn de voorraadkamers waarin de Heer door middel van het hemels licht werkt, en hoe voller deze zijn, en zonder bevestigde valse dingen, des te verlichter doorvatting wordt gegeven en des te zekerder conclusie. Immers, de Goddelijke werking valt niet in een ledige en ijle mens, als hij bijvoorbeeld niet weet dat de Heer zuivere Liefde is, en zuivere Barmhartigheid, het Goede zelf en het Ware zelf, en dat de Liefde zelf en het Goede zelf in zijn wezen zodanig is, dat het niet aan iemand het boze kan doen, noch toornen en wraak nemen. Wie niet weet dat het Woord in de letterlijke zin op verscheidene plaatsen is vanuit aanschijnen; die kan niet worden verlicht in het Woord. Waar gezegd wordt over Jehova dat hij ontsteekt en toomt, en dat Hij vuur en woede heeft, dat Zijn toorn gloeit tot aan de laagste hel [zoals bij David], en dat er niet een boze is in de stad dat Jehova niet gedaan heeft [Amos 3:6], dat de Heer zich zal verblijden om boos te doen zoals Hij zich verblijd heeft om wel te doen [Deut. 28:63], en dat Hij ons in verzoekingen leidt, zoals in het Onze Vader, en evenzo in de overige dingen.

  
/ 26  
  
   Study this Passage
From Swedenborg's Works


   Parallel Passages:

Spiritual Experiences 5545


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


Why Don't Those Who've Died Communicate With Us More? -- Swedenborg and Life

If people’s spirits live on after their bodies die, why don’t they come back daily and talk to everyone they love? Why do some people get visited by a loved one who has passed on while others don’t? Join us, along with Dr. Jonathan Rose as we discuss Swedenborg's accounts of his spiritual experiences and what he learned through them.


Published by Swedenborg Boekhuis, in the Netherlands.

Van Swedenborgs Werken

 

Spiritual Experiences #5545

Study this Passage

        
/ 6110  
  

5545. Note. In the prefaces to the doctrine it is said that there are many things there that are matters to be understood for the reason that angels have understanding when they have wisdom and intelligence; and that it is the person's faculty of understanding that is enlightened by the Lord when he or she reads the Word. Nothing comes directly. The intellect exists for the purpose of receiving the truths that pertain to faith, and the will exists for the purpose of receiving the good qualities that pertain to love. And it was said that 1 without such a faculty of understanding, a decision as to what is true could never be made, since on the basis of the Word's literal sense one can draw the conclusion that whatever one proposes to oneself is the truth, as for example that there is fury in Jehovah and it burns down to hell as said in David, 2 and that He rejoices to do evil just as He had rejoiced to do good, Deut. 28:63, and so in very many other places. This is the reason that [in the literal sense] there are things that are to be understood also.

Footnotes:

1. At this point in the hand margin appears "N.B"

2. Perhaps a mistake for Moses; cf. Deut. 32:22, De Verbo 12, where the same is said.

  
/ 6110  
  
   Study this Passage
From Swedenborg's Works


   Parallel Passages:

De Verbo (The Word) 12


   Swedenborg onderzoeksmiddelen


Thanks to the Academy of the New Church, and Bryn Athyn College, for the permission to use this translation.

De Bijbel

 

Deuteronomy 32:22

Bestudeer de innerlijke betekenis

              

22 For a fire is kindled in mine anger, and shall burn unto the lowest hell, and shall consume the earth with her increase, and set on fire the foundations of the mountains.

   Bestudeer de innerlijke betekenis

Explanation of Deuteronomy 32      

By Alexander Payne

Verses 1-6. The Lord recruits the soul with spiritual life when there is reception; it is man himself that rejects the Divine influx.

Verses 7-14. The implantation of good and truth in the soul in infancy and youth.

Verses 15-33. The declension of the natural man from Divine truth, and consequent destruction of good and truth in the soul.

Verses 34-43. But when the soul has found by experience the futility of all else and turns to the Lord, its evils and falsities are dissipated.

Verses 44-52. The absolute necessity of carrying out the Divine will in the life again impressed upon the soul. Truth gives to the soul a perception of heaven, but cannot bring it thither till carried out in the life.

From Swedenborg's Works

Toelichting(en) of referenties van Swedenborgs werken:

Arcana Coelestia 1691, 1861, 2447, 4311, 4815, 4832, 6075, ...

Apocalypse Revealed 336, 350

Doctrine of the Sacred Scripture 51


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 357, 405, 433, 504

An Invitation to the New Church 35

Spiritual Experiences 5545

Andere commentaar

  Verhalen:Hop to Similar Bible Verses

Jeremiah 15:14

Lamentations 2:2, 3, 4

Ezekiel 19:12, 22:21

Amos 5:6

Zephaniah 1:18

Betekenissen van Bijbelse woorden

fire
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

anger
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

hell
'Hell,' as mentioned in Jonah 2:3, signifies the earth below.

earth
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

foundations
A foundation signifies truth on which heaven and the church, and its doctrines are founded.

Foundations of the mountains
Foundations of the mountains, in the negative sense, as in Deuteronomy 32:22, signify the hells, because self-love and the love of the world, signified by...

mountains
In Isaiah 40:12 'to weigh the mountains in a balance, and the hills in scales,' signifies that the celestial aspects of love and charity are...


Vertalen: