Van Swedenborgs Werken

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #8152

Study this Passage

        
/ 10837  
  

8152. En hij jaagde na achter de zonen Israëls; dat dit betekent het streven om degenen te onderwerpen die in het met de naastenliefde verbonden geloof zijn, staat vast uit de betekenis van najagen, namelijk het streven om te onderwerpen, nr. 8136; en uit de uitbeelding van de zonen Israëls, namelijk zij die van de geestelijke Kerk zijn, waarover eerder; dus degenen die in het met de naastenliefde verbonden geloof zijn, want zij die van de Kerk zijn, zijn in dat geloof zowel ten aanzien van de leer als ten aanzien van het leven, het goede van het geloof of de naastenliefde is het wezenlijke, dus op de eerste plaats voor degenen die van de echte geestelijke Kerk zijn maar voor hen die het geloof hebben dat gescheiden is van zijn goede, zowel ten aanzien van de leer als ten aanzien van het leven, is het ware van het geloof of het geloof het wezenlijke of op de eerste plaats; deze mensen zijn niet van de Kerk, want het leven maakt de Kerk, maar niet de leer, tenzij voor zoveel als deze van het leven wordt.

Daaruit blijkt dat de Kerk van de Heer niet hier is of daar, maar dat zij overal is, zowel binnen die rijken waar de Kerk is, als buiten die, waar men leeft volgens de geboden van de naastenliefde.

Vandaar komt het, dat de Kerk van de Heer verspreid is over het gehele wereldrond en dat zij toch één is; wanneer immers het leven de Kerk maakt en niet de van het leven gescheiden leer, dan is de Kerk één, maar wanneer de leer de Kerk maakt, dan zijn het er verscheidene.

(Referenties: Exodus 14:8)

  
/ 10837  
  
   Study this Passage
Table of Contents
INHOUD. 6 GENESIS - TWEEDE HOOFDSTUK. 67 INHOUD. 190 INHOUD 324 INHOUD. 460 INHOUD 554 INHOUD 701 INHOUD. 832 INHOUD 971 INHOUD 1130 INHOUD 1279 INHOUD 1401 INHOUD 1535 INHOUD 1651 INHOUD 1778 GENESIS ZESTIENDE HOOFDSTUK 1886 INHOUD 1985 INHOUD 2136 INHOUD 2312 INHOUD 2496 INHOUD 2610 GENESIS 22:1-24 2764 INHOUD 2901 INHOUD 3012 INHOUD 3230 INHOUD 3357 INHOUD 3490 INHOUD 3656 DE INHOUD 3758 INHOUD In het voorafgaande hoofdstuk werd door de vier zonen van Jakob uit Lea gehandeld over de staat van de Kerk of van de mens die een Kerk wordt, ten aanzien van de opklimming vanuit het ware dat van het geloof is, tot het goede dat van de liefde is; in dit hoofdstuk wordt door de zonen 3902 DE INHOUD 4061 DE INHOUD 4232 DE INHOUD 4336 DE INHOUD 4425 Dit hoofdstuk gaat in de interne zin in op hoe al het andere in het Natuurlijke van de Heer Goddelijk werd gemaakt, de innerlijke aspecten van het Natuurlijke die nu door God 'Goddelijk wezen' werden gemaakt. 4536 DE INHOUD 4639 DE INHOUD 4665 DE INHOUD 4811 DE INHOUD 4960 INHOUD 5072 DE INHOUD 5191 GENESIS – TWEEENVEERTIGSTE HOOFDSTUK 5397 DE INHOUD 5574 DE INHOUD 5728 INHOUD 5867 INHOUD 5994 INHOUD 6059 DE INHOUD 6216 INHOUD 6328 INHOUD 6497 HOOFDSTUK 1 6634 HOOFDSTUK 2 6713 HOOFDSTUK 3 6825 INHOUD 6939 HOOFDSTUK 5 7087 HOOFDSTUK 6 7183 HOOFDSTUK 7 7264 HOOFDSTUK 8 7378 HOOFDSTUK 9 7495 HOOFDSTUK 10 7628 HOOFDSTUK 11 7763 HOOFDSTUK 12 7822 HOOFDSTUK 13 8038 HOOFDSTUK 14 8125 HOOFDSTUK 15 8258 HOOFDSTUK 16 8395 HOOFDSTUK 17 8554 HOOFDSTUK 18 8641 HOOFDSTUK 19 8748 HOOFDSTUK 20 8859
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 8153, 8154, 8187, 8208, 9277, 9404, 9670


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Other New Christian Commentary


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl

Van Swedenborgs Werken

 

Arcana Coelestia #8153

Study this Passage

        
/ 10837  
  

8153. 'And the children of Israel went out with a lofty hand' means although they had been rescued by God's power from their attempt to bring them under their control. This is clear from the representation of 'the children of Israel' as those who belong to the spiritual Church, that is, who are governed by faith bonded to charity, as immediately above in 8152; from the meaning of 'going out' as being delivered or rescued from the others' attempt to bring them under their control, which attempt is meant by 'pursuing', 8152; and from the meaning of 'a lofty hand' as God's power, for 'hand' means power, 878, 3387, 4931-4937, 5327, 5328, 5544, 6292, 6947, 7011, 7188, 7189, 7518, 7673, 8050, 8069, and 'lofty' means God's. The reason why 'lofty' means God's is that the word is used to indicate heaven, where God is. This is why the Word says of Jehovah or the Lord that He dwells 'in the lofty place' and why He is called 'the Most High', as in Isaiah,

Jehovah is exalted, for He dwells in the lofty place. Isaiah 33:5.

In the same prophet,

Thus said the High and Lofty One inhabiting eternity, whose name is the Holy One, I inhabit the holy and high [place]. Isaiah 57:15.

In David,

Jehovah sent from on high and snatched me away Psalms 18:16.

So it is that Jehovah is called the Most High in Deuteronomy 32:8; Daniel 4:17, 24, 34; 7:18, 22, 25; Psalms 7:17; 9:2; 18:13; 46:4; 50:14; 57:2; 82:6. Because 'high' meant heaven, and God in heaven, the worship of God performed by those who belonged to the representative Church was established on mountains and on high places. It was therefore also performed in lofty shrines which they built for themselves, referred to in various places in the historical sections and prophetical parts of the Word, as in Ezekiel,

You built for yourself a lofty shrine, and made a high place for yourself in every street; at every head of a road you built your lofty shrine. Ezekiel 16:24-25, 31.

The reason why God's was meant by 'high' is that the starry heaven was a sign of the angelic heaven, which was also thought to be located there. But the wiser ones among them knew that heaven was not located on high but where the good of love was, and that this resided within a person, wherever he might be. For the meaning of 'high places' as interiors, or forms of good residing in them, see 450, 1735, 2148, 4210, 4599.

(Referenties: Arcana Coelestia 5327-5328, 7188-7189; Daniel 4:32; Exodus 14:8)


  
/ 10837  
  
   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 8238, 8264, 8279, 8281, 8330, 8595, 8612, 8764, 8798, 8827, 9053, 9133, 9155, 9249, 9410, 9489, 9496, 9555, 9638, 10019, 10082, 10436


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Other New Christian Commentary


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Vertalen: