Van Swedenborgs Werken

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #585

Study this Passage

        
/ 10837  
  

585. Dat door het menigvuldig geworden kwade van de mensen op de aarde wordt aangeduid, dat de wil tot het goede ophield te bestaan, blijkt uit het voorgaande, namelijk dat er geen wil meer was, maar alleen begeerte; verder uit de betekenis van de mens op aarde. De aarde, in de letterlijke zin, is de plaats waar de mens is; en daar de liefde tot de wil of tot de begeerte behoort, zo wordt de aarde voor de wil van de mens zelf genomen, want de mens is men krachtens zijn willen, en niet zozeer krachtens zijn weten en verstaan, daar het weten en verstaan uit zijn wil voortvloeit; al wat niet uit zijn wil voortvloeit, dat wil hij niet weten, noch verstaan; ja zelfs, wanneer hij anders spreekt en handelt dan hij wil, is er toch iets van een wil, buiten zijn spreken en handelen om, dat hem regeert. Dat het land Kanaän of het Heilige Land, voor de liefde, en dus voor de wil van de hemelse mens genomen wordt, kan door vele plaatsen in het Woord bevestigd worden; op dezelfde wijze dat de landen van verschillende heidense volken hun liefde aanduiden, welke in het algemeen de eigenliefde en de liefde tot de wereld zijn; omdat dit echter zo vaak voorkomt, is er hier ter plaatse niet bij stilgestaan. Hieruit blijkt dat de boosheid van de mensen op de aarde zijn natuurlijke boosheid betekent, dat tot de wil behoort; en het wordt vermenigvuldigd geheten, daar het bij allen nog niet zo verkeerd was of zij wilden anderen het goede, zij het dan om eigenbelang; dat het echter geheel en al verdorven is geworden, duidt het gedichtsel van de gedachten van het hart aan.

(Referenties: Genesis 6:5)

  
/ 10837  
  
   Study this Passage
Table of Contents
INHOUD. 6 GENESIS - TWEEDE HOOFDSTUK. 67 INHOUD. 190 INHOUD 324 INHOUD. 460 INHOUD 554 INHOUD 701 INHOUD. 832 INHOUD 971 INHOUD 1130 INHOUD 1279 INHOUD 1401 INHOUD 1535 INHOUD 1651 INHOUD 1778 GENESIS ZESTIENDE HOOFDSTUK 1886 INHOUD 1985 INHOUD 2136 INHOUD 2312 INHOUD 2496 INHOUD 2610 GENESIS 22:1-24 2764 INHOUD 2901 INHOUD 3012 INHOUD 3230 INHOUD 3357 INHOUD 3490 INHOUD 3656 DE INHOUD 3758 INHOUD In het voorafgaande hoofdstuk werd door de vier zonen van Jakob uit Lea gehandeld over de staat van de Kerk of van de mens die een Kerk wordt, ten aanzien van de opklimming vanuit het ware dat van het geloof is, tot het goede dat van de liefde is; in dit hoofdstuk wordt door de zonen 3902 DE INHOUD 4061 DE INHOUD 4232 DE INHOUD 4336 DE INHOUD 4425 Dit hoofdstuk gaat in de interne zin in op hoe al het andere in het Natuurlijke van de Heer Goddelijk werd gemaakt, de innerlijke aspecten van het Natuurlijke die nu door God 'Goddelijk wezen' werden gemaakt. 4536 DE INHOUD 4639 DE INHOUD 4665 DE INHOUD 4811 DE INHOUD 4960 INHOUD 5072 DE INHOUD 5191 GENESIS – TWEEENVEERTIGSTE HOOFDSTUK 5397 DE INHOUD 5574 DE INHOUD 5728 INHOUD 5867 INHOUD 5994 INHOUD 6059 DE INHOUD 6216 INHOUD 6328 INHOUD 6497 HOOFDSTUK 1 6634 HOOFDSTUK 2 6713 HOOFDSTUK 3 6825 INHOUD 6939 HOOFDSTUK 5 7087 HOOFDSTUK 6 7183 HOOFDSTUK 7 7264 HOOFDSTUK 8 7378 HOOFDSTUK 9 7495 HOOFDSTUK 10 7628 HOOFDSTUK 11 7763 HOOFDSTUK 12 7822 HOOFDSTUK 13 8038 HOOFDSTUK 14 8125 HOOFDSTUK 15 8258 HOOFDSTUK 16 8395 HOOFDSTUK 17 8554 HOOFDSTUK 18 8641 HOOFDSTUK 19 8748 HOOFDSTUK 20 8859
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 7686

The Last Judgement 39

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 35, 121


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Other New Christian Commentary


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl

Van Swedenborgs Werken

 

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine #35

Study this Passage

        
/ 325  
  

35. Man has two faculties, one which is called the will, and the other the understanding (n. 35, 641, 35 3539, 3623, 5969, 10122). Those two faculties constitute the very man (n. 10076, 1 0109, 10110, 10264, 10284). The quality of man is according to those two faculties with him (n. 7342, 8885, 9282, 10264, 10284). By them also man is distinguished from beasts, by reason that the understanding of man may be elevated by the Lord, and see Divine truths, and in like manner his will may be elevated and perceive Divine goods; and thus man may be conjoined to the Lord by those two faculties, which make him; but that the case is otherwise with beasts (n. 4525, 5114, 5302, 6323, 9231). And since man may thus be conjoined to the Lord, he cannot die as to his interiors, which are his spirit, but he lives forever (n. 5302). Man is not man from his form, but from good and truth, which are of his will and understanding (n. 4051, 5302).

As all things in the universe relate to good and truth, so do all things in man to the will and the understanding (n. 803, 10122). For the will is the receptacle of good, and the understanding is the receptacle of truth (n. 3332, 3623, 5835, 6065, 6125, 7503, 9300, 9930). It amounts to the same, whether you say truth or faith, for faith is of truth, and truth is of faith; and it amounts to the same whether you say good or love, for love is of good, and good is of love; for what a man believes, that he calls true; and what he loves, that he calls good (n. 4353, 4997, 7178, 10122, 10367). Hence it follows that the understanding is the recipient of faith, and the will the recipient of love; and that faith and love are in man, when they are in his understanding and will, for the life of man is nowhere else (n. 7179, 10122, 10367). And since the understanding of man is capable of receiving faith in the Lord, and the will of receiving love to the Lord, that by faith and love he may be conjoined to the Lord, and whoever is capable of conjunction with the Lord by faith and love, cannot die to eternity (n. 4525, 6323, 9231). Love is conjunction in the spiritual world (n. 1594, 2057, 3939, 4018, 5807, 6195, 6196, 7081, 7086, 7501, 10130).

The will of man is the very esse of his life, because it is the receptacle of good, and the understanding is the existere of life thence derived, because it is the receptacle of truth (n. 3619, 5002, 9282). Thus the life of the will is the principal life of man, and the life of the understanding proceeds therefrom (n. 585, 590, 3619, 7342, 8885, 9282, 10076, 1 0109, 10110); comparatively as light proceeds from fire or flame (n. 6032, 6314). Whatever things enter into the understanding, and at the same time into the will, are appropriated to man, but not those which are received in the understanding alone (n. 9009, 9069, 9071, 9133, 9182, 9386, 9393, 10076, 10109, 10110).

Those things become of the life of man, which are received in the will, and thence in the understanding (n. 8911, 9069, 9071, 10076, 10109, 10110). Every man also is loved and esteemed by others according to the good of his will and thence of his understanding; for he who wills well and understands well is loved and esteemed, and he who understands well and does not will well, is rejected and is held in low estimation (n. 8911, 10076).

Man also after death remains such as his will and the understanding are (n. 9069, 9071, 9386, 10153) and those things which are of the understanding, and not at the same time of the will, then vanish, because they are not in man's spirit (n. 9282). Or, what amounts to the same, man after death remains as his love and its faith are, or as his good and its truth are; and the things which are of the faith and not at the same time of the love, or the things which are of truth and not at the same time of good, vanish, because they are not in the man, thus not man's (n. 553, 2363, 10153). Man is capable of comprehending with the understanding what he does not do from the will, or he may understand what he does not will, because it is against his love (n. 3539).

The will and the understanding constitute one mind (n. 35, 3623, 5835, 10122). Those two faculties of life ought to act as one, that man may be man (n. 3623, 5835, 5969, 9300). How perverted a state they are in, whose understanding and will do not act as one (n. 9075). Such is the state of hypocrites, the deceitful, flatterers, and simulators (n. 2426, 3573, 4799, 8250). The will and the understanding are reduced to one in another life, and there it is not allowable to have a divided mind (n. 8250).

Every doctrinal of the church has its own ideas by which its quality is perceived (n. 3310). The understanding of the doctrinal is according to those ideas, and without an intellectual idea, man would only have an idea of words, and none of things (n. 3825). The ideas of the understanding extend themselves widely into the societies of spirits and angels round about (n. 6599, 6600-6605, 6609, 6613). The ideas of man's understanding are opened in another life, and appear to the life as to their quality (n. 1869, 3310, 5510). Of what quality the ideas of some appear (n. 6200, 8885).

All the will of good and the understanding of truth is from the Lord, but not so the understanding of truth separate from the will of good (n. 1831, 3514, 5482, 5649, 6027, 8685, 8701, 10153). It is the understanding which is enlightened by the Lord (n. 6222, 6608, 10659). The Lord grants to those who are enlightened, to see and understand truth (n. 9382, 10659). The enlightening of the understanding is various, according to the states of man's life (n. 5221, 7012, 7233). The understanding is enlightened as far as man receives truth in the will, that is, as far as he wills to act according thereto (n. 3619). They have their understanding enlightened who read the Word from the love of truth and from the love of the uses of life; but not they who read it from the love of fame, honor, and gain (n. 9382, 10548, 10549, 10551). Enlightenment is an actual elevation of the mind into the light of heaven (n. 10330); from experience (n. 1526, 6608).

Light from heaven is the enlightenment of the understanding, as light from the world is to the sight (n. 1524, 5114, 6608, 9128). The light of heaven is the Divine truth, from which is all wisdom and intelligence (n. 3195, 3222, 5400, 8644, 9399, 9548, 9684). It is the understanding of man which is enlightened by that light (n. 1524, 3138, 3167, 4408, 6608, 8707, 9128, 9399, 10569).

The understanding is such as are the truths from good, of which it is formed (n. 10064). The understanding is that which is formed by truths from good, but not what is formed by falsities from evil (n. 10675). The understanding consists in seeing truths, the causes of things, their connections, and consequences in regular order, from those things which are of experience and science (n. 6125). The understanding consists in seeing and perceiving whether a thing be true, before it is confirmed, but not in being able to confirm everything (n. 4741, 7012, 7680, 7950, 8521,8780).

The light of confirmation without a previous perception of truth, is natural light, and may be possessed even by those who are not wise (n. 8780). To see and perceive whether a thing be true before it is confirmed, is only given with those who are affected with truth for the sake of truth, consequently who are in spiritual light (n. 8780). Every dogma even what is false, may be confirmed, even so as to appear true (n. 2243, 2385, 4677, 4741, 5033, 6865, 7950).

How the rational is conceived and born with man (n. 2094, 2524, 2557, 3030, 5126). It is from the influx of the light of heaven from the Lord through the internal man into the knowledges and sciences, which are in the external, and an elevation thence (n. 1895, 1899, 1902). The rational is born by truths, and not by falsities; consequently according to the quality of the truths, such is the rational (n. 2094, 2524, 2557). The rational is opened and formed by truths from good, and it is shut and destroyed by falsities from evil (n. 3108, 5126). A man is not rational who is in falsities from evil; and consequently a man is not rational from being able to reason upon every subject (n. 1944).

Man scarcely knows how to distinguish between the understanding and the will, because he scarcely knows how to distinguish between thinking and willing (n. 9995).

Many more things concerning the will and the understanding may be known and concluded from what has been just adduced concerning good and truth, provided the will be perceived instead of good, and the understanding instead of truth, for the will is of good, and the understanding is of truth.

  
/ 325  
  

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Vertalen: