Van Swedenborgs Werken

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #4299

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus (Weevers vertaling)      

Study this Passage

Ga naar sectie / 10837  

← Vorige   Volgende →

4299. Omdat ik God van aangezichten tot aangezichten heb gezien en mijn ziel bevrijd is geweest; dat dit betekent dat Hij de zwaarste verzoekingen doorstond, alsof zij uit het Goddelijke waren, staat vast uit de betekenis van ‘God zien’, namelijk de toenadering tot Hem door de innerlijke dingen, namelijk door de goede en ware dingen, vandaar de tegenwoordigheid, zie nr. 4198 en uit de betekenis van de aangezichten, nrs. 1999, 2434, 3527, 3573, 4066;

en dus het denken en de aandoeningen, want deze beide zijn de innerlijke dingen, omdat zij van de ziel en van het gemoed zijn en zich in het aangezicht openbaren; en uit de betekenis van ‘mijn ziel is bevrijd geweest’ namelijk doorstaan, namelijk de Goddelijke tegenwoordigheid. Dat door al die dingen wordt aangeduid dat Hij de zwaarste verzoekingen doorstond alsof zij uit het Goddelijke waren, kan nergens anders vandaan blijken dan uit de naastgelegen en de verderaf gelegen oorzaken van de verzoekingen; de naastgelegen oorzaken zijn de boze en valse dingen bij de mens, die hem in verzoekingen leiden, dus de boze geesten en genieën die ze ingieten, nr. 4249; toch kan niemand verzocht worden, dat wil zeggen, enige geestelijke verzoeking ondergaan, dan alleen degene die een geweten heeft, want de geestelijke verzoeking is niets anders dan een marteling van het geweten; dus kunnen geen anderen verzocht worden dan zij die in het hemels en geestelijk goede zijn, want dezen hebben een geweten; de overigen hebben het niet en weten zelfs niet eens wat een geweten is; het geweten is de nieuwe wil en het nieuwe verstand uit de Heer; en dus is het de tegenwoordigheid van de Heer bij de mens en deze tegenwoordigheid is des te dichter nabij, hoe meer de mens in de aandoening van het goede of van het ware is; indien de tegenwoordigheid van de Heer dichter nabij is dan de mens naar verhouding in de aandoening van het goede of het ware is, dan komt de mens in verzoeking; de oorzaak hiervan is dat de boze en valse dingen die bij de mens zijn, die getemperd zijn met de goede en ware dingen bij hem, de nadere tegenwoordigheid niet kunnen doorstaan; dit kan vaststaan uit wat in het andere leven bestaat, namelijk dat de boze geesten geenszins enig hemels gezelschap kunnen naderen of zij beginnen angstig en gemarteld te worden; verder dat de boze geesten het niet verdragen dat de engelen hen onderzoeken, want zij worden terstond gemarteld en vallen in onmacht; en eveneens hieruit dat de hel van de hemel is verwijderd, met als oorzaak dat de hel de hemel niet verdraagt, dat wil zeggen, de tegenwoordigheid van de Heer die in de hemel is; vandaar komt het, dat in het Woord van hen gezegd wordt:

‘Dan zullen zij aanvangen te zeggen tot de bergen: Valt op ons en tot de heuvelen; Verbergt ons’, (Lukas 23:30);

en elders:

‘Zij zullen tot de bergen en tot de steenrotsen zeggen: Stort over ons en verbergt ons van het aangezicht van Degene die op de troon zit’, (Openbaring 6:16);

ook verschijnt de nevelachtige en duistere sfeer die uitwasemt van de boze en valse dingen van degenen die in de hel zijn, in de gedaante van een berg of een steenrots, waaronder zij verborgen worden, zie de nrs. 1265, 1267, 1270. Hieruit nu kan men weten dat ‘ik heb God van aangezichten tot aangezichten gezien en mijn ziel is bevrijd geweest’ de zwaarste verzoekingen betekent, alsof die uit het Goddelijke waren. De verzoekingen en de martelingen verschijnen alsof zij uit het Goddelijke waren, omdat ze, zoals gezegd, door de Goddelijke tegenwoordigheid van de Heer ontstaan, toch zijn ze niet vanuit het Goddelijke of uit de Heer, maar uit de boze en valse dingen die bij degene zijn die verzocht of gemarteld wordt; uit de Heer immers gaat niet dan het heilige, goede, ware en barmhartige voort; het is dit heilige, namelijk het goede, het ware en het barmhartige, dat diegenen die in de boze en valse dingen zijn, niet kunnen uithouden, omdat die dingen tegenovergesteld of strijdig zijn; de boze dingen, de valse dingen en de onbarmhartigheid streven aanhoudend daarnaar om die heilige dingen te schenden en voor zoveel als zij ze aanvallen voor zoveel worden zij gemarteld; en wanneer zij aanvallen en vandaar gemarteld worden, dan menen zij dat het het Goddelijke is dat hen martelt; dit is het wat wordt verstaan onder ‘alsof zij uit het Goddelijke waren’. Dat niemand Jehovah van aangezicht tot aangezicht kan zien en leven, was aan de Ouden bekend en van daar ging de erkentenis daarover over op de nakomelingen van Jakob; daarom waren zij zozeer verheugd wanneer zij enig engel hadden gezien en toch leefden; zoals in het Boek Richteren:

‘Gideon zag, dat het een engel van Jehovah was; daarom zei Gideon: Heer Jehovah, daarom omdat ik een engel van Jehovah gezien heb van aangezicht tot aangezicht; en Jehovah zei tot hem: Vrede zij u, vrees niet, omdat gij niet sterven zult’, (Richteren 6:22, 23). In hetzelfde Boek:

‘Manoach zei tot zijn echtgenote: Stervende zullen wij sterven, omdat wij God gezien hebben’, (Richteren 13:22);

en bij Mozes:

‘Jehovah zei tot Mozes:

‘Gij zult Mijn aangezichten niet kunnen zien, omdat de mens Mij niet zal zien en leven’, (Exodus 33:20). Dat van Mozes wordt gezegd dat hij met Jehovah sprak van aangezicht tot aangezicht, (Exodus 33:11) en dat ‘Jehovah hem gekend heeft van aangezicht tot aangezicht’, (Deuteronomium 34:10), is omdat Hij hem verscheen in een menselijke vorm die aangepast was aan zijn opneming en die uiterlijk was, namelijk als een oude man met een baard, die bij hem gezeten was, zoals ik door de engelen hierover ben onderricht; vandaar hadden ook de Joden geen andere voorstelling dan zoals van een zeer oud mens met een lange en sneeuwwitte baard, die meer dan de andere goden wonderen kon doen; niet dat Hij de Allerheiligste was, omdat zij niet wisten wat het heilige was; te minder zouden zij ooit het heilige hebben kunnen zien dat uit Hem voortgaat, omdat zij in een lichamelijke en aardse liefde waren, zonder heilig innerlijke, nrs. 4289, 4293.

Ga naar sectie / 10837  

← Vorige   Volgende →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 4307, 4311, 4692, 7568, 8562, 8797, 8924, 8945, 9313, 9320, 10396, 10566

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 121, 139, 197, 200, 248


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 433


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Other New Christian Commentary

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

Van Swedenborgs Werken

 

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer #248

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer (Janssens vertaling)      

Study this Passage

Ga naar sectie / 325  

← Vorige   Volgende →

(In deze versie of vertaling, bestaat geen tekst voor deze passage: klik op “volgende lezen” om verder te gaan)

Ga naar sectie / 325  

← Vorige   Volgende →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 69, 92, 119, 120, 122, 146, 329, 357, 401, 411, 412, 430, 504, 519, 539, 587, 655, 701, 724

Spiritual Experiences 6088


   Swedenborg onderzoeksmiddelen


Published by Swedenborg Boekhuis.

De Bijbel

 

Isaiah 41:29

King James Version         

Bestudeer de innerlijke betekenis

← Vorige    volledig hoofdstuk    Volgende →

29 Behold, they are all vanity; their works are nothing: their molten images are wind and confusion.

   Bestudeer de innerlijke betekenis

Explanation of Isaiah 41      

By Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 41

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation)

1. KEEP silence before Me, O islands; and let the peoples renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment.

VERSE 1. ["Silence" is predicated of the church and of the individual when Judgment approaches. "When the interiors of the evil are opened, astonishment is occasioned, to which "silence" corresponds; thus when "the seventh seal was opened, (Revelation 8:1) there was silence in heaven for the space of half an hour", which signified the astonishment of the angels at the evil states of the church, when the interiors were opened, as signified by "the opening of the seals." "Silence" also corresponds to any strong emotion of the mind, by whatever cause excited. See Apocalypse Explained 487; Apocalypse Revealed 389.]

2. Who has raised up [One in] justice from the East, has called Him to His foot? has subdued nations before His face, and given Him dominion over kings? has made them like the dust to His sword, and like the driven stubble to His bow?

Verse 2. These things are said concerning the Lord, and concerning His dominion over evils and falsities. By "the unions which He subdued before Him", are signified evils; and by "the kings over whom He gave Him dominion, ' are signified falsities.

That both the former and the latter are dissipated as nothing by His Divine Truth, and by doctrine thence derived, is signified by "He gave them as dust to His sword, and as driven stubble to His bow"; His "sword" denoting Divine Truth, and His "bow" doctrine.

That evils and falsities are dispersed as nothing, is signified by "as the dust, and as driven stubble." It is said that" evils and falsities are so dispersed", and thereby are understood those who are in evils, and thence in falsities, in the other life. Apocalypse Explained 357.

These words relate to the Lord, who is said to be "raised up from the East", because He was conceived of the Divine Itself, which in its essence is Divine Love, from which also the Lord is the Sun of the angelic heaven.

To "call in justice" signifies to restore heaven and the church; for the "justice" of the Lord signifies, in the Word, that from His own power He saved the human race, which was effected by reducing all things in the heavens and the hells into order. Apocalypse Explained 422.

That the subjugation of the hells and the arrangement of the heavens by the Lord, likewise the glorification of His Humanity, and hence the salvation of those who receive the Lord in faith and love, is "Justice" and "Merit", which belong to the Lord alone, may be confirmed from many passages in the Word.

But they who do not know that spirits from the hells are with man, and that thence be has evils and falsities; and also that angels from heaven are with him, whence he has Goods and Truths, and that thus the life of man on the one hand is joined to the hells, and on the other to the heavens, that is, by the heavens to the Lord: and, further, they who do not know that man can by no means be saved, except the hells are subjugated and the heavens reduced to order, and thus all things made subject to the Lord, cannot understand this.

From this it is evident that the Good of the Lord's Merit is the only Good which reigns in heaven; for the Good of the Lord's Merit is also now the continual subjugation of the hells, and thus the safety or salvation of the faithful. That Good is the Good of the Lord's Love, for from Divine Love, whilst He was in the world, He fought and overcame. From divine power in the Human, hence acquired, He alone to eternity fights and conquers for heaven and the church, thus for the universal human race, and thus saves them.

This now is the Good of Merit which is called "Justice", because it is of Justice to subdue the efforts of the hells to destroy the human race, and thus to guard and to save the good and the faithful. Arcana Coelestia 9715.

3. He pursued them; He passed in peace; by a way He had not gone with His feet.

4. Who has performed and done it, calling the generations from the beginning? I Jehovah, the first; and with the last, I am He.

Verses 3, 4. It should be known that one thing in the Word, especially in the Prophets, is described by a twofold expression, as in Isaiah:

"He passed in peace", etc.; "Who has performed and done It?" etc., where one expression relates to Good and the other to Truth or one to the things of the will, and the other to the things of the understanding; thus to "pass in peace" involves the things which are of the will:

"the way He had not gone with His feet", the things of the understanding; in like manner" to perform and to do."

Thus the things which are of the will and of the understanding, are in the Word conjoined, consequently the things which are of love and of truth or which is the same, celestial and spiritual things, that in every particular of the Word there may be something like a marriage, and may thus relate to the heavenly marriage [of the Good and the True] Arcana Coelestia 683.

5. The islands saw, and were afraid; the ends of the earth trembled: they drew near; and they came.

6. Everyone helped his neighbour; and said to his brother, Be strong.

Verse 5. Speaking of the advent of the Lord. By "the islands and the ends of the earth" are understood the nations which are remote from thw Truths of the church; and by "their fear and trembling" are signified commotions of mind, arising from the dread of perishing [at the period of Judgment] Apocalypse Explained 677.

Verses 5, 18. The islands saw, and were afraid, etc. I will make the desert a pool of waters, and the dry ground springs of waters. - The establishment of the church amongst the Gentiles is thus described they being signified by the "islands" and the "ends of the earth", for these expressions in the Word signify those who are further distant from the Truths and Goods of the church, inasmuch as they have not the Word; and consequently are in ignorance.

That the church shall be established among them, is signified by "I will make the desert a pool of waters, and the dry ground springs of waters"; it is called a "desert where there is not yet Good, because there is not yet Truth, from which it is also called the "dry land"; a "pool of waters" and "springs of waters" signify Good, because Truth; for all spiritual Good, which is the Good of the church, is procured by Truths. Apocalypse Explained 304.

Verse 6. Everyone helped his neighbour, etc.

- As to "neighbour" and "brother", see Chapter 19:2, the Exposition.

7. And the carpenter encouraged the founder; he that smooths with the hammer, him that smote the anvil, saying of the soldering, It is good: and he fixes it with nails, that it may not be moved.

Verse 7. Here "the carpenter encouraged [or strengthened] the founder" is predicated of what is evil; "he that smooths", etc., of the false. That what is "smooth" is predicated, in a good sense, of what is True, and, in the opposite sense, of what is false, may be proved from the following passages:

"Inflaming yourselves with idols under every green tree; among the smooth [things] of the valley is your portion"; (Isaiah 57:5, 6) where to be " inflamed "is said of evil, and "the smooth things of the valley" of what is false.

Again,

"Their throat is an open sepulchre; with their tongue they speak smooth things." (Psalm 5:9) Arcana Coelestia 3527.

Saying of the soldering, It is good.

- [The "soldering" (junctura) denotes, by correspondence, a conjoining medium, by which falsities are made to cohere together as though they were Truths. This "soldering" or this conjoining medium is, especially, fallacious reasoning, either from the letter of the Word not understood, or from false doctrines taken as principles of thought. As to "nails" and "pegs", which also signify conjoining mediums, see above, Chapter 22:23, the Exposition.]

8. But you, O Israel, My servant; you, O Jacob, whom I have chosen; the seed of Abraham, My friend:

9. You whom I have taken from the ends of the earth, and have called you from the sides thereof: and I said unto you, You art My servant; I have chosen you, and have not rejected you:

Verse 8. The regeneration of man is here treated of, where "Israel" and "Jacob", as in many other passages, are distinguished; and by " Israel" is signified the spiritual internal church, and by "Jacob" the external of the same. Both are called "the seed of Abraham", that is, of the celestial church, because the celestial, the spiritual, and the natural thus succeed each other. Arcana Coelestia 1025. See also 3441.

Verses 8, 9. By "Israel", in the supreme sense, is, understood the Lord as to the internal of the church, wherefore by "the seed of Israel" likewise is signified the divine Truth which is with those who are of the church signified by him; for by "Israel" is also understood the church with those who are interiorly natural, and in truths there from a spiritual origin, wherefore the church, which is spiritual-natural, is also thereby signified. Apocalypse Explained 768.

10. Fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God: I have strengthened you, I have also helped you; yea, I have supported you with the right hand of My justice.

11. Behold, all they that were incensed against you shall be ashamed and confounded; the men that contended with you shall become as nothing, and shall perish.

12. You shalt seek them, and shalt not find them, even the men that strove with you: they shall become as nothing, and as a thing of nought, even the men that warred against you.

13. For I am Jehovah your God, holding your right hand; saying unto you, Fear not; I will help you.

Verses 10, 13. I have strengthened you, I have also helped you; yea, I have supported you with the right hand of My justice, etc. "I have strengthened you, I have also helped you", signifies to give power and intelligence from Omnipotence and Omniscience, which is from Divine Good by Divine Truth; wherefore it is said - "I have supported you with the right hand of My justice"; by the "right hand" is signified Divine Truth, and by "justice?' Divine Good.

The power and wisdom thence derived to man, is denoted by "holding [or confirming] your right hand." Forasmuch as both, namely, Omnipotence and Omniscience, which appertain to the Lord from Divine Good by Divine Truth, are here understood, He is therefore called "Jehovah God"; for the Lord is called "Jehovah" from Divine Good, and "God" from Divine Truth, as may be seen in the Arcana Coelestia 709, 732. Apocalypse Explained 298.

14. Fear not, you worm Jacob; you mortals of Israel: I will help you, says Jehovah, and your Redeemer, the Holy One of Israel.

15. Behold, I will make you a new sharp threshing instrument having teeth: you shalt thresh the mountains, and beat them small and shalt make the hills as chaff.

16. You shalt winnow them, and the wind shall bear them away; and the tempest shall scatter them: but you shalt rejoice in Jehovah; in the Holy One of Israel shalt you glory.

Verse 14. I will help you, says Jehovah; and your Redeemer, the Holy One of Israel. - To "redeem'' signifies, in a proper sense, to restore and to appropriate to one's self what had been one's own, and it is predicated of slavery, of death, and of evil; when of slavery, "those are understood who, having been made slaves, are, in the spiritual sense, delivered from hell; when of death, those who are in damnation are understood; and when of evil, those are understood who are in hell, for the evil from which the angel redeemed Jacob, (Genesis 48:16) is hell. (Whereas the Lord delivered man from these things by making the Human in Himself Divine, therefore it is His Divine Human which, in the Word, is called "Redeemer", as in Isaiah 41:14; 49:7, 26; 54:5. In these passages is distinguished the Divine Itself, which is called "Jehovah", from the Divine Human, which is called "Redeemer" and the "Holy One of Israel." Arcana Coelestia 6281.

Verses 14-16. By "Jacob" is understood the external church as to Good and Truth, and hence also external Good and Truth, which is Good and Truth from the sense of the letter of the Word, in which they are principled who belong to the external Church. The reason why these are compared to a "new sharp threshing instrument having teeth" is, because a "threshing instrument" separated the wheat, barley, and other grain from the ear, and by these are signified the Goods and Truths of the church, as may be seen above, Apocalypse Explained 374, 375.

But here the comparison is used to denote the bruising and breaking up of evils and falsities: wherefore it is said "You shalt thresh the mountains, and beat them small, and shalt make the hills as chaff", by which is signified the destruction of evils arising from the loves of self and of the world, and also of the falsities thence derived. Hence it is also said, "You shalt winnow them and the wind shall bear them away, and the tempest shall scatter them", by which is signified that they shall be as of no account; "wind" and "tempest" are both mentioned, because evils and falsities are understood, for "wind" is predicated of truths, and, in an opposite sense, of falsities, and "tempest" or "storm" of the evils of the false. Apocalypse Explained 405.

As to "storms" and "whirlwinds" at the time of Judgment see Chapter 17:13, the Exposition.

17. The poor and the needy seek waters, and there are none; their tongue is parched with thirst: I Jehovah will hear them; the God of Israel, I will not forsake them.

Verses 17, 18. The subject here treated of is concerning the salvation of the Gentiles by the Lord who are called "poor and needy" from a defect and ignorance of Truth. Their desire of knowing Truths from those who are in the church, where there were not Truths, is described by "their seeking waters where there are none", and "their tongue being parched or failing for thirst"; "water" denoting Truth, and "thirst" the desire thereof.

That they shall be instructed by the Lord, is signified by "I will open in the high places rivers, and in the midst of the valleys fountains", to "open rivers", denoting to give intelligence; "in the high places", in the interior man; "In the midst of the valleys" denotes the exterior man; and to "make fountains", to instruct in Truths.

To "make the desert into a pool of waters, and the dry ground into springs of waters", signifies abundance of Truth with those who before were in defect and ignorance thereof; the "desert" denotes where there is no Good because no Truth, and the "dry ground" where there is no Truth and thence no Good; the "pool of waters" and the "springs of waters" signify abundance of the knowledges of Truth.

From these considerations it is evident that waters, fountains, springs, rivers, and pools of water are not here [literally] meant, but the knowledges of Truth and intelligence thence derived, whence comes salvation. Apocalypse Explained 483,

To "open rivers in the high places" denotes to give interior intelligence; "fountains in the midst of the valleys" signifies to instruct the external man in Truths. Apocalypse Explained 518.

18. I will open in the high places rivers, and in the midst of the valleys fountains: I will make the desert into a pool of waters, and the dry ground in to springs of waters,

Verses 18, 19. These words signify to give intel]igence from spiritual Truth and from natural truths; "rivers in the high places" signifying intelligence from spiritual Truths, and "fountains in the midst of the valleys" intelligence from natural truths by "making the desert into a pool of wafers, and the dry ground into spring waters", is signified to fill with truths the spiritual man and the natural man, where before there were not any truths: the spiritual Ulan, in whom before there was not any truth, is understood by a "desert", and the natural man, into whom there was not before any spiritual influx, is understood by the "dry ground."

Truths in abundance, appertaining to the spiritual man, are understood by the "pool of waters" and truths in abundance, appertaining to the natural man, by "springs of waters." By "giving in the desert the cedar of Shittah, the myrtle, and the oil-tree", is signified to give rational truths and the perception thereof; and by "setting in the wilderness the fir, the pine, and the box", are signified, in like manner, natural truths, which are scientifics and knowledges, with the understanding thereof. The "cedar" denotes rational truth of a superior order, the "myrtle" rational truth of an inferior order, and the "oil-tree" the perception of Good and thence of Truth; the "fir" denotes natural truth of a superior order, the "pine", natural truth of an inferior order, and the "box", the understanding of Good and Truth in the natural principle. Apocalypse Explained 730.

19. In the desert I will give the cedar of Shittah, the myrtle, and the oil-tree: I will set the fir-tree in the wilderness; the pine, and the box together:

Verse 19. These things are said concerning the establishment of the church by the Lord amongst the nations. By the "wilderness" and "desert" is signified where there was before no Good because no Truth; by "the cedar of Shittah, the myrtle, and the oil-tree, is signified spiritual and celestial Good; and by "the fir, the pine, and the box", the Good and Truth thence derived in the natural principle; for every "tree" mentioned in the Word has a particular signification which relates to the Good and Truth of the church; and the "cedar of Shittah", the "myrtle", and the "oil-tree", signify such things as are in the spiritual or internal man, and the "fir", the "pine", and the "box", such as are in the natural or external man. Apocalypse Explained 875.

The "wood and timber of Shittah" was the wood of the most excellent species of cedar, and by the "cedar" is signified the spiritual principle of the church. That the "wood of Shittim" was a species of cedar, is evident from Isaiah 41:19, where the "cedar of Shittah" stands for spiritual Good, and the "oil-tree" for celestial Good. "Shittim-wood" is the Good of Merit, which is of the Lord alone, and which is the only Good that reigns in heaven and which makes heaven; hence it was that that wood was the only wood which was employed in the construction of the Tabernacle, by which heaven was represented; and also of the Ark in which was the Testimony, - its bars or staves; also the Table upon which was the shew-bread, and its bars or staves; likewise the boards of the Sanctuary, and the bars and columns of the Covering; in like manner the Altar, and its bars or staves, were all made of this wood, as may be seen from Exodus 25:10, 13, 23, 28; 26:15, 26, 37.

The Good of Merit is the Good proceeding from the Divine Human of the Lord, which is Christian Good, or spiritual Good with man; it is this Good by which man is saved, for the good which is from any other source is not good, because the Divine is not in it, thus heaven is not in it; and consequently there is no salvation in it. Arcana Coelestia 9172.

20. That they may see, and may know, and may consider, and understand together, that the hand of Jehovah has done this, and that the Holy One of Israel bath created it.

Verse 20. The subject here treated of is concerning the establishment of the church amongst the nations. "Desert" signifies their not being in Good, because in ignorance of Truth; for all Good into which man is reformed is given only by Truths. "That they may see, and may know, and may consider, and understand together", signifies knowledges, understanding, perception, and affection, which are of the love of Good and Truth. From such significations it is evident that by "the Holy One of Israel creating this" is signified reformation, consequently that to "create" is to reform. Apocalypse Explained 294. See also True Christian Religion 573.

The Holy One of Israel has created it.

- As to "creating" and the end for which the Universe has been "created", see Chapter 43:1, 7. Exposition.

21. Produce your cause, says Jehovah: bring forth your strong [reasons], says the King of Jacob.

Verse 21 That the Lord invites man to "reason" with Him, in order that his rational mind and his reflective faculties may be directed to spiritual things, see Chapter 1:18, the Exposition.

As to the negative employment of our "reason", when exercising it from the fallacies of our sensual mind and from negative principles against the Word, which is the origin of all infidelity, and as to the affirmative or right use of our "rational faculties", when reasoning respecting the Divine Word and its Truths, see above, Chapter 36:1, the Exposition.

22. Let them bring them forth, and tell us what shall happen: I let them show the former things, what they are; and we will lay them to heart, and we shall know the event thereof: or declare to us things to come hereafter.

23. Show us the signs of what will be the future, that we may know that you are gods: yea, do good, or do evil; that we may be dismayed, and behold. it together.

Verses 22, 23. That to speak of things future is of the Lord alone, and not of any man or of any spirit, is expressed by "Show us the signs of the future that we may know that you are gods." This is the conclusion of those thIngs which precede, wherefore to "show a sign" is to testify by persuasion that what is saId may be believed. Apocalypse Explained 706.

As to the further meaning of a "sign", see Chapter 45:11, 13.; see also above, Chapter 8:18, the Exposition.

24. But, behold, you are less than nothing; and your work is less than nought: an abomination is he that chooses you!

Verse 24. You are less than nothing; - an abomination is he that chooses you. - [These words imply that whatsoever in the church does not exist from faith in the Lord, and from the Truths of the Word, is of no use whatever to the salvation of man.]

25. I will raise up one from the north, and he shall come; from the rising of the sun shall he call upon My name: and he shall trample on princes as upon mire, even as the potter treads down the clay.

Verse 25. The reason why "from the rising of the sun unto the setting thereof" signifies all from first to last who are in the Good of love to the Lord, is because all who are in heaven have their habitations according to the quarters; and they who are in the Good of love to the Lord dwell from the east to the west, - in th e east those who are in the clear Good of love, and in the west those who are in the obscure Good of love; hence by "from the rising of the sun to the setting" are signified all who are in that Good from first to last. Its being said in Isaiah "I will raise up one from the north, and he shall come; from the rising of the sun", etc., signifies those who are without the church, and those who are within it; for by the "north" is signified where Truth is in obscurity, and thus those who are without the church, because they are in an obscure principle as to Truths, by reason that they have not the Word, and hence do not know anything concerning the Lord; and by "the rising of the sun" are signified those who are within the church, because they have the Word, in which the Lord is always present, and so in His rising. That by "the east, or rising of the sun", and by "the west, or setting of the sun", are understood the Good of love in clearness, and the Good of love in obscurity, may be seen in the work concerning Heaven and Hell 141, 148; and that by the "north" is signified Truth in obscurity, may be seen in the same chapter, the quarters in the spiritual world being there treated of. By "the setting of the sun" is also signified the state of the church when it is in ignorance, which is its first state; and by "the rising of the sun" is signified its state when it is in light." By "the setting of the sun", is also signified the state of the church when it is in evils and falsities thence derived; and by "the rising of the sun", when it is in Goods and Truths thence derived. Apocalypse Explained 401.

As to the "Sun" of the spiritual world, see Chapter 30:26, the Exposition.

He shall trample on princes as upon mire, etc. - That "princes" in a good sense signify primary Truths, but in an opposite sense primary falsities, see Chapter 1:23; 10:7, 8, the Exposition. As to "mire" and "mud", see Chapter 5:25, the Exposition.

26. Who has declared this from the beginning, that we, should know it? and beforehand that we might say, It is just? There was not one that showed it; not one that declared it. there was not one that heard your words.

27. [I] first [said] to Zion, Behold, behold them! and I gave to Jerusalem the messenger of good tidings.

Verses 26, 27. [It does not appear that Swedenborg has quoted these verses, but they evidently imply that the Lord, by His Word, is the only Source of all Truth and Goodness to His church and to the human mind, and that "idols" and "graven images, as denoting false doctrines, the traditions of men, and the figments of self-derived intelligence, are "less, or worse than nothing."]

28. But I looked, and there was no man; and from among them, and there was no counsellor, that, when I inquired of them, could return a word.

Verse 28. In the Word, and especially in the Prophets, the term "man" [vir] is often named, namely, "man and wife", "man and woman", "man and inhabitant", and also "man [vir] and man [homo]"; and by "man" [vir, ish], in the internal sense, is signified that which is of the understanding, which is Truth; and by "wife", "woman", "inhabitant", and "man" [homo, adam], that which is of the will, which is Good, as in Isaiah:

"I looked, and there was no man [vir], and no counsellor", etc. (Isaiah 41:28)

Again,

"I came, and there was no man", etc. (Isaiah 1:2)

See also Isaiah 59:14-16; (Jeremiah 5:1; Zephaniah 3:6. Arcana Coelestia 3134.

29. Behold, they are all iniquity; their works are nothing: wind and emptiness are their molten images.

Verse 29. "Wind and emptiness" denote the falsities of evil and the evils of the false; "wind" the falsities of evil, and "emptiness" the evils of the false; for where there is emptiness and vacuity, that is, where there is no Good and no Truth, there is evil and the false. That falsities are here signified by "wind", is evident from its being said, "They are all iniquity; their works are nothing"; likewise by its being said, "Wind and emptiness are their molten images"; for by "molten images " are signified the things which man hatches from self derived intelligence, all which are evils and falsities. Apocalypse Explained 419.

As to "molten and graven images" and "idols", see Chapter 2:20; 40:18-20, the Exposition.

---
Isaiah Chapter 41

1. KEEP silence before Me, O islands; and let the peoples renew their strength: let them come near; then let them speak: let us come near together to judgment.

2. Who has raised up [One in] justice from the East, has called Him to His foot? has subdued nations before His face, and given Him dominion over kings? has made them like the dust to His sword, and like the driven stubble to His bow?

3. He pursued them; He passed in peace; by a way He had not gone with His feet.

4. Who has performed and done it, calling the generations from the beginning? I Jehovah, the first; and with the last, I am He.

5. The islands saw, and were afraid; the ends of the earth trembled: they drew near; and they came.

6. Everyone helped his neighbour; and said to his brother, Be strong.

7. And the carpenter encouraged the founder; he that smooths with the hammer, him that smote the anvil, saying of the soldering, It is good: and he fixes it with nails, that it may not be moved.

8. But you, O Israel, My servant; you, O Jacob, whom I have chosen; the seed of Abraham, My friend:

9. You whom I have taken from the ends of the earth, and have called you from the sides thereof: and I said unto you, You art My servant; I have chosen you, and have not rejected you:

10. Fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God: I have strengthened you, I have also helped you; yea, I have supported you with the right hand of My justice.

11. Behold, all they that were incensed against you shall be ashamed and confounded; the men that contended with you shall become as nothing, and shall perish.

12. You shalt seek them, and shalt not find them, even the men that strove with you: they shall become as nothing, and as a thing of nought, even the men that warred against you.

13. For I am Jehovah your God, holding your right hand; saying unto you, Fear not; I will help you.

14. Fear not, you worm Jacob; you mortals of Israel: I will help you, says Jehovah, and your Redeemer, the Holy One of Israel.

15. Behold, I will make you a new sharp threshing instrument having teeth: you shalt thresh the mountains, and beat them small and shalt make the hills as chaff.

16. You shalt winnow them, and the wind shall bear them away; and the tempest shall scatter them: but you shalt rejoice in Jehovah; in the Holy One of Israel shalt you glory.

17. The poor and the needy seek waters, and there are none; their tongue is parched with thirst: I Jehovah will hear them; the God of Israel, I will not forsake them.

18. I will open in the high places rivers, and in the midst of the valleys fountains: I will make the desert into a pool of waters, and the dry ground in to springs of waters,

19. In the desert I will give the cedar of Shittah, the myrtle, and the oil-tree: I will set the fir-tree in the wilderness; the pine, and the box together:

20. That they may see, and may know, and may consider, and understand together, that the hand of Jehovah has done this, and that the Holy One of Israel bath created it.

21. Produce your cause, says Jehovah: bring forth your strong [reasons], says the King of Jacob.

22. Let them bring them forth, and tell us what shall happen: I let them show the former things, what they are; and we will lay them to heart, and we shall know the event thereof: or declare to us things to come hereafter.

23. Show us the signs of what will be the future, that we may know that you are gods: yea, do good, or do evil; that we may be dismayed, and behold. it together.

24. But, behold, you are less than nothing; and your work is less than nought: an abomination is he that chooses you!

25. I will raise up one from the north, and he shall come; from the rising of the sun shall he call upon My name: and he shall trample on princes as upon mire, even as the potter treads down the clay.

26. Who has declared this from the beginning, that we, should know it? and beforehand that we might say, It is just? There was not one that showed it; not one that declared it. there was not one that heard your words.

27. [I] first [said] to Zion, Behold, behold them! and I gave to Jerusalem the messenger of good tidings.

28. But I looked, and there was no man; and from among them, and there was no counsellor, that, when I inquired of them, could return a word.

29. Behold, they are all iniquity; their works are nothing: wind and emptiness are their molten images.

From Swedenborg's Works

Belangrijkste verklaring(en) van Swedenborgs werken:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 41


Andere referenties door Swedenborg in verband met dit vers:

Apocalypse Revealed 459


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 419, 587

Andere commentaar

  Verhalen:


  Gerelateerde boeken  (see all)


Hop to Similar Bible Verses

1 Samuel 12:21

Psalms 96:5

Isaiah 46:7

Zechariah 10:2

Betekenissen van Bijbelse woorden

vanity
'Vanity' signifies evil and the falsity of evil. 'Vanities of strangers' signifies falsities of religion.

works
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

images
'An image' signifies falsities from self-derived intelligence.

Wind
In the Bible, the wind represents the power of the Lord working on us through the heavens. The Lord is love itself, and by extending...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Friendship: The Outward Expression of Love
How does the Heavenly Doctrine of the New Church define friendship and what do they say we should base it on?
Worship Talk | Ages over 18

 The First and the Last
Read and reflect on a verse from the Word and let it inspire you to respond with a spiritual task. With color photograph illustration.
Activity | Ages over 15


Vertalen: