Van Swedenborgs Werken

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #4298

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus (Weevers vertaling)      

Study this Passage

Ga naar sectie / 10837  

← Vorige   Volgende →

4298. En Jakob noemde de naam van de plaats Peniël; dat dit de staat van de verzoekingen betekent, staat vast uit de samenhang; oudtijds werden aan plaatsen waar iets bijzonders voorviel, namen gegeven en deze namen waren tekenend voor de zaak die daar voorviel en voor de staat ervan, nrs. 340, 2643, 3422; aan deze plaats werd een naam gegeven die de staat van de verzoekingen betekende, want de staat van de verzoekingen wordt hier beschreven door de worsteling en het kampen van Jakob; Peniël betekent in de oorspronkelijke taal ‘de aangezichten van God’ ; dat ‘de aangezichten van God’ zien, wil zeggen, de zwaarste verzoekingen doorstaan, zal in wat volgt worden ontvouwd.

(Referenties: Genesis 32:30)

Ga naar sectie / 10837  

← Vorige   Volgende →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 4591, 4817, 4855, 6104, 6543, 6674, 6752, 7972, 8350, 8367, 8624

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 121


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Other New Christian Commentary

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl

Van Swedenborgs Werken

 

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer #248

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer (Janssens vertaling)      

Study this Passage

Ga naar sectie / 325  

← Vorige   Volgende →

(In deze versie of vertaling, bestaat geen tekst voor deze passage: klik op “volgende lezen” om verder te gaan)

Ga naar sectie / 325  

← Vorige   Volgende →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 69, 92, 119, 120, 122, 146, 329, 357, 401, 411, 412, 430, 504, 519, 539, 587, 655, 701, 724

Spiritual Experiences 6088


   Swedenborg onderzoeksmiddelen


Published by Swedenborg Boekhuis.

Van Swedenborgs Werken

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #8367

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus (Weevers vertaling)      

Study this Passage

Ga naar sectie / 10837  

← Vorige   Volgende →

8367. En zij kwamen tot Elim; dat dit de staat van de verlichting en van de aandoening, dus van de vertroosting na de verzoeking betekent, staat vast uit de betekenis van Elim, namelijk dat het de staat en de hoedanigheid van de zaak waarover wordt gehandeld, behelst en betekent, zoals alle andere plaatsen waar de zonen Israëls waren, zie de nrs. 2643, 3422, 4298, 4442; hier de staat na de verzoeking, dus de staat van de verlichting en van de aandoening, dus van de vertroosting; want na elke geestelijke verzoeking komt verlichting en aandoening en dan het bekoorlijke en het verkwikkelijke: het bekoorlijke uit de verlichting door het ware en het verkwikkelijke uit de aandoening van het goede; dat de vertroosting de verzoekingen opvolgt, nrs. 4572, 5246, 5628, 6829.

De oorzaak hiervan is dat door de verzoekingen de waarheden en de goedheden ingeplant en verbonden worden; vandaar wordt de mens ten aanzien van zijn geest innerlijk in de hemel binnengeleid en tot de hemelse gezelschappen waarmee hij tevoren was geweest; wanneer de verzoeking is geëindigd, wordt de gemeenschap met de hemel geopend, die tevoren voor een deel was gesloten; vandaar is er verlichting en aandoening en als gevolg ervan het bekoorlijke en het verkwikkelijke; want dan vloeien de engelen met wie de verbinding wordt gegeven, door het ware en het goede in.

De verlichting door het ware en het bekoorlijke daaruit, wordt aangeduid met de twaalf bronnen van wateren, want de bronnen betekenen de waarheden; de aandoening van het ware vanuit het goede en de verkwikking daaruit, wordt aangeduid met de zeventig palmbomen, waarover hierna.

Ga naar sectie / 10837  

← Vorige   Volgende →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 8370, 8397, 8415, 8494, 8567, 8924

Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer 197, 199


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 123


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Other New Christian Commentary

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl


Vertalen: