Van Swedenborgs Werken

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #4099

Study this Passage

        
/ 10837  
  

4099. En etende heeft hij ook ons zilver gegeten; dat dit betekent dat het ware van die aandoeningen zou verteren indien zij niet gescheiden werden, staat vast uit de betekenis van eten, namelijk verteren; en uit de betekenis van het zilver, namelijk het ware, nrs. 1551, 2954.

Dat ‘ons zilver’ wil zeggen het ware van die aandoeningen, is duidelijk, want door Rachel en Lea worden de aandoeningen van het ware aangeduid, zoals eerder hier en daar werd getoond. Wat deze dingen behelzen, kan men ook niet weten tenzij men weet hoe het gesteld is met de goede en ware dingen die door het goede als middel worden ingeboezemd, of tenzij men weet hoedanig de gezelschappen van de geesten zijn die als middellijk goede van dienst zijn; de gezelschappen van de geesten die als middellijk goede van dienst zijn, zijn die, die in de wereldse dingen zijn; maar de gezelschappen van de engelen die van dienst zijn om de aandoeningen van het ware binnen te leiden, zijn niet in wereldse dingen, maar in hemelse dingen; deze beide gezelschappen werken bij de mens die wordt wederverwekt; voor zoveel als de mens door de engelen in de hemelse dingen wordt ingewijd, voor zoveel worden de geesten die in de wereldse dingen zijn, verwijderd en indien zij niet verwijderd worden, dan worden de ware dingen verstrooid; want de wereldse en de hemelse dingen stemmen overeen bij de mens wanneer de hemelse dingen over de wereldse dingen heersen; maar zij stemmen niet samen wanneer de wereldse dingen over de hemelse dingen heersen; wanneer zij samenstemmen, dan worden de ware dingen in het natuurlijke van de mens vermenigvuldigd; maar wanneer zij niet samenstemmen, dan worden zij verminderd, ja zelfs verteerd, omdat de wereldse dingen de hemelse dingen verduisteren en ze dan in twijfel brengen, maar wanneer de hemelse dingen de heerschappij voeren, dan verlichten zij de wereldse dingen en stellen ze in een helder licht en nemen de twijfels weg; die dingen hebben de heerschappij die boven het andere worden geliefd. Hieruit kan blijken wat daaronder wordt verstaan dat het ware van de aandoeningen zou verteren indien zij niet gescheiden werden, wat wordt aangeduid door ‘etende heeft hij ons zilver gegeten’.

  
/ 10837  
  
   Study this Passage
Table of Contents
INHOUD. 6 GENESIS - TWEEDE HOOFDSTUK. 67 INHOUD. 190 INHOUD 324 INHOUD. 460 INHOUD 554 INHOUD 701 INHOUD. 832 INHOUD 971 INHOUD 1130 INHOUD 1279 INHOUD 1401 INHOUD 1535 INHOUD 1651 INHOUD 1778 GENESIS ZESTIENDE HOOFDSTUK 1886 INHOUD 1985 INHOUD 2136 INHOUD 2312 INHOUD 2496 INHOUD 2610 GENESIS 22:1-24 2764 INHOUD 2901 INHOUD 3012 INHOUD 3230 INHOUD 3357 INHOUD 3490 INHOUD 3656 DE INHOUD 3758 INHOUD In het voorafgaande hoofdstuk werd door de vier zonen van Jakob uit Lea gehandeld over de staat van de Kerk of van de mens die een Kerk wordt, ten aanzien van de opklimming vanuit het ware dat van het geloof is, tot het goede dat van de liefde is; in dit hoofdstuk wordt door de zonen 3902 DE INHOUD 4061 DE INHOUD 4232 DE INHOUD 4336 DE INHOUD 4425 Dit hoofdstuk gaat in de interne zin in op hoe al het andere in het Natuurlijke van de Heer Goddelijk werd gemaakt, de innerlijke aspecten van het Natuurlijke die nu door God 'Goddelijk wezen' werden gemaakt. 4536 DE INHOUD 4639 DE INHOUD 4665 DE INHOUD 4811 DE INHOUD 4960 INHOUD 5072 DE INHOUD 5191 GENESIS – TWEEENVEERTIGSTE HOOFDSTUK 5397 DE INHOUD 5574 DE INHOUD 5728 INHOUD 5867 INHOUD 5994 INHOUD 6059 DE INHOUD 6216 INHOUD 6328 INHOUD 6497 HOOFDSTUK 1 6634 HOOFDSTUK 2 6713 HOOFDSTUK 3 6825 INHOUD 6939 HOOFDSTUK 5 7087 HOOFDSTUK 6 7183 HOOFDSTUK 7 7264 HOOFDSTUK 8 7378 HOOFDSTUK 9 7495 HOOFDSTUK 10 7628 HOOFDSTUK 11 7763 HOOFDSTUK 12 7822 HOOFDSTUK 13 8038 HOOFDSTUK 14 8125 HOOFDSTUK 15 8258 HOOFDSTUK 16 8395 HOOFDSTUK 17 8554 HOOFDSTUK 18 8641 HOOFDSTUK 19 8748 HOOFDSTUK 20 8859
From Swedenborg's Works

Inbound References:

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 24, 47, 121


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Other New Christian Commentary


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl

Van Swedenborgs Werken

 

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine #47

Study this Passage

        
/ 325  
  

47. FROM THE ARCANA COELESTIA.

Of the internal and the external with man.

It is known in the Christian world, that man has an internal and an external, or an internal man and an external man; but it is little known what is the quality of the one and of the other (n. 1889, 1940). The internal man is spiritual, and the external is natural (n. 978, 1015, 4459, 6309,9701-9709). How the internal man which is spiritual is formed to the image of heaven; and the external which is natural to the image of the world; and man was therefore called by the ancients a microcosm (n. 3628, 4523, 4524, 6057, 6314, 9706, 10156, 10472). Thus in man the spiritual world and natural world are conjoined (n. 6057, 10472). Thence man is such that he can look up towards heaven, and down towards the world (n. 7601, 7604, 7607). When he looks upwards, he is in the light of heaven and sees thence; but when he looks downwards, he is in the light of the world and sees thence (n. 3167, 10134). There is given with man a descent from the spiritual world into the natural (n. 3702, 4042).

The internal man which is spiritual, and the external man which is natural, are altogether distinct (n. 1999, 2018, 3691, 4459). The distinction is such as exists between cause and effect, and between prior and posterior, and there is no continuity (n. 3691, 4154, 5145, 5146, 5711, 6275, 6284, 6299, 6326, 6465, 8603, 10076, 10099, 10181). Consequently that the distinction is like that between heaven and the world, or between the spiritual and the natural (n. 4292, 5032, 5620, 5639). The interiors and exteriors of man are not continuous, but distinct according to degrees, and each degree is terminated (n. 3691, 4145, 5114, 6326, 6465, 8603, 10099). He who does not perceive the distinctions of the interiors and the exteriors of man according to degrees, and does not understand the quality of those degrees, cannot comprehend the internal and the external of man (n. 5146, 6465, 10099, 10181). The things of a higher degree are more perfect than those of a lower degree (n. 3405). There are three degrees in man answering to the three heavens (n. 4154).

The exteriors are more remote from the Divine with man, and therefore they are respectively obscure, and of a general nature (n. 6451). And they are also respectively not in order (n. 996, 3855). The interiors are more perfect, because nearer to the Divine (n. 5146, 5147). In the internal there are thousands and thousands of things, which in the external appear as one general thing (n. 5707). Thence thought and perception is clearer in proportion as it is interior (n. 5920). Hence it follows that man ought to be in internals (n. 1175, 4464).

The interiors of the mind, with the man who is in love and charity, are actually elevated by the Lord, and otherwise they would look downwards (n. 6952, 6954, 10330). Influx and enlightenment from heaven with man, is an actual elevation of the interiors by the Lord (n. 7816, 10330). Man is elevated when he advances to spiritual things (n. 9922). As far as man is elevated from externals towards interiors, so far he comes into light, consequently into intelligence; and this is what is meant by being withdrawn from sensual things, according to the saying of the ancients (n. 6183, 6313). Elevation from the external to the interiors, is like that from mist into light (n. 4598).

Influx from the Lord is through the internal man into the external (n. 1940, 5119). Interiors can flow into exteriors, but not the contrary; consequently that influx is spiritual and not physical, namely, from the spiritual man into the natural, and not from the natural man into the spiritual (n. 3219, 5119, 5259, 5427, 5428, 5477, 6322, 9109, 9110). The Lord from the internal, where there is peace, governs the external, where there is turbulence (n. 5396).

The internal can see all things in the external, but not the reverse (n. 1914, 1953, 5427, 5428, 5477). When man lives in the world, he thinks from the internal in the external, consequently his spiritual thought flows into his natural, and there presents itself naturally (n. 3679). When man thinks well, it is from the internal or spiritual in the external or natural (n. 9704, 9705, 9707). The external man thinks and wills according to conjunction with the internal (n. 9702, 9703). There is an interior and an exterior thought; the quality of the one and the other (n. 2515, 2552, 5127, 5141, 5168, 6007). The thought and affection in the internal is not perceived by man during his life in the world, but only that which is in the external therefrom (n. 10236, 10240). But in the other life externals are taken away, and man is then let into his own internals (n. 8870). It then becomes manifest what is the quality of his internals (n. 1806, 1807).

The internal produces the external (n. 994, 995). And the internal then invests itself with such things as enable it to produce its effects in the external (n. 6275, 6284, 6299); and by which it may live in the external (n. 1175, 6275). The Lord conjoins the internal or spiritual man to the external or natural man, when He regenerates him (n. 1577, 1594, 1904, 1999). The external or natural man is then reduced into order through the internal or spiritual man, and is subordinated (n. 9708).

The external must be subordinate and subject to the internal (n. 5077, 5125, 5128, 5786, 5947, 10272). The external is so created, that it may serve the internal (n. 5947). The internal must be lord, and the external its minister, and in a certain respect its servant (n. 10471).

The external ought to be in correspondence with the internal, that there may be conjunction (n. 5427, 5428, 5477). What the quality of the external is when it corresponds with the internal, and what when it does not correspond (n. 3493, 5422, 5423, 5427, 5428, 5477, 5511). In the external man there are things which correspond and agree with the internal, and there are things which do not correspond and agree (n. 1563, 1568).

The external has its quality from the internal (n. 9912, 9921, 9922). How great the beauty of the external man is, when it is conjoined with the internal (n. 1590). And how great its foulness when not conjoined (n. 1598). Love to the Lord and charity towards the neighbor conjoin the external man with the internal (n. 1594). Unless the internal man be conjoined with the external, there is no fructification (n. 3987).

The interiors successively flow into the exteriors, even into the extreme or ultimate, and they there exist and subsist together (n. 634, 6239, 9215, 9216). They not only flow in successively, but also form in the ultimate what is simultaneous, in what order (n. 5897, 6451, 8603, 10099). All the interiors are held in connection from the first, through the ultimate (n. 9828). Thence also in the ultimates are strength and power (n. 9836). And therefore responses and revelations were made from the ultimates (n. 9905, 10548). Thence also the ultimate is more holy than the interiors (n. 9824). Hence also in the Word, "first and last" signify all and every particular, thus the whole (n. 10044, 10329, 10335).

The internal man is open to him who is in Divine order, but shut to him who is not in Divine order (n. 8513). There is no conjunction of heaven with the external man without the internal (n. 9380). Evils and the falsities of evil shut the internal man, and cause man to be only in externals (n. 1587, 10492). Especially evils from the love of self (n. 1594). The interiors are shut even to the sensual, which is the ultimate, if the Divine is denied (n. 6564). With the intelligent and learned of the world, who from the sciences confirm themselves against the things of heaven and the church, the internal is shut more than with the simple (n. 10492).

Because the internal man is in the light of heaven, and the external in the light of the world, therefore they who are in the external without the internal, that is, they with whom the internal is shut, do not care for the internal things of heaven and the church (n. 4464, 4946). In the other life they cannot at all endure internal things (n. 10694, 10701, 10707). They believe nothing (n. 10396, 10400, 10411, 10429). They love themselves and the world above all things (n. 10407, 10412, 10420). Their interiors, or the things which are of their thought and affection, are vile, filthy, and profane, howsoever they may appear in externals (n. 1182, 7046, 9705, 9707). The ideas of their thought are material, and not at all spiritual (n. 10582). The quality further described of those whose internal that looks heavenward is shut (n. 4459, 9709, 10284, 10286, 10429, 10472, 10492, 10602, 10683).

So far as the internal, which is spiritual, is opened, so far truths and goods are multiplied; and so far as the internal, which is spiritual, is shut, so far truths and goods vanish (n. 4099). The church is in the internal spiritual man, because that is in heaven, and not in the external without it (n. 10698). Hence the external church with man is nothing without the internal (n. 1795). External worship without internal worship is no worship (n. 1094, 1175). Concerning those who are in the internal of the church, of worship, and of the Word; of those who are in the external in which is the internal; and of those who are in the external without the internal (n. 10683). The external without the internal is hard (n. 10683).

The merely natural man is in hell, unless he be made spiritual by regeneration (n. 10156). All who are in the external without the internal, or with whom the spiritual internal is shut, are in hell (n. 9128, 10483, 10489).

The interiors of man are actually turned according to his loves (n. 10702). In each and all things there must be an internal and an external that they may subsist (n. 9473).

"Above" and "high" in the Word, signifies the internal (n. 1725, 2148, 4210, 4599). Thence in the Word higher is interior, and lower is exterior (n. 3084).

  
/ 325  
  

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Vertalen: