Commentaar

 

De poort van het jaar      

By Rev. Emily Jane Lemole (machine translated into Nederlands)

De poort van het jaar
Een preek van ds. Emily Jane Lemole...

Lezingen:
Jesaja 26:1-4, 42:5-8
Mattheüs 7:7-14
Openbaring 22:14
Geheimen van de Hemel 2851

---
En ik zei tegen de man die aan de poort van het jaar stond: "Geef me een licht, zodat ik veilig in het onbekende kan stappen."

En hij antwoordde: "Ga naar buiten in de duisternis en steek je hand in de Hand van God. Dat zal voor u beter zijn dan licht en veiliger dan een bekende manier."

Dus ik ging naar buiten, en vond de Hand van God, met veel plezier de nacht in. En hij leidde me naar de heuvels en het breken van de dag in het eenzame Oosten.

door Minnie Louise Haskins
---

We staan aan de Poort van het Jaar, een drempel voor het onbekende in veel opzichten. "Geef me een licht dat ik veilig in het onbekende kan treden."

We lezen veel passages uit het Woord en de Schriften over poorten. Poorten zorgen voor een verbinding tussen wat er binnen en wat er buiten is. Ze stellen een keuze voor - of ze het openen of sluiten - of ze binnenkomen of buiten blijven.

Een gesloten poort doet ons twijfelen en stoppen. In dit Soefi-gezegde zorgen de poorten voor bedachtzaamheid en reflectie over wat we zeggen:

Voordat je spreekt, laat je je woorden door drie poorten gaan.
Bij de eerste poort, vraag je jezelf af, "is het waar?"
Bij de tweede vraag, "is het nodig?"
Bij de derde poort vraag je: "Is het aardig?"

Hoe kun je dit nieuwe jaar het beste beginnen? Er zijn de gebruikelijke resoluties - om gewicht te verliezen, gezonder te zijn, meer georganiseerd te zijn, en meer tijd door te brengen met geliefden. Maar er zijn diepere resoluties of intenties die schreeuwen om een nieuwe start, een nieuw begin. Nummer 1 - God in het centrum van ons leven plaatsen - de Heer Jezus Christus zien als het begin, het midden en het einde van onze dag. Het is een goede gewoonte om meerdere malen per dag te bidden - een verheffing van ons perspectief - van onze prioriteiten. Zelfs de fysieke actie van het opkijken en pauzeren kan een geïrriteerde, boosaardige stemming doen omslaan in een moment van correctie - een ommekeer in het grootste deel van wat we aan het doen zijn.

Sub specie aeternitatis is een grote herinnering. Onder de auspiciën van de eeuwigheid - wat maakt het uit? Niet het grootste deel van wat ons zorgen baart en van streek maakt. Op de lange termijn, met God in het middelpunt, wordt duidelijk wat echt belangrijk is en wat niet vermindert.

Hoe leggen we dan onze hand in de hand van God? Hoe openen we de poorten van onze geest en ons hart voor alles wat goed en waar, wijs, vriendelijk en vreedzaam is? Hoe sluiten we de deur naar egoïsme, onvriendelijkheid, wrok, ondankbaarheid en geweld?

Door wat we elke dag doen.

"De manier waarop we alles doen is de manier waarop we alles doen," zegt pater Richard Rohr, de Franciscaanse priester.

Waar letten we op en geven we onze tijd aan? Waar houden we van?

Een nieuw jaar lijkt een goed moment om te inventariseren, een reflectie op het afgelopen jaar, niet zozeer wat we hebben bereikt als wel wie we zijn geworden. Wat maakt ons dat uit? Wat zijn onze prioriteiten? Of zoals Swedenborg zou vragen, Waar houden we van? Want we zijn wat we liefhebben!

We leren dat er twee poorten in elk van ons zijn. De Poort naar de Hemel, omgeven door engelen, leidt naar wat goed is en wat waar.

En de Poort naar de Hel, omgeven door boze geesten, leidt tot wat boosaardig en vals is.

Deze poorten zijn in ons. We mogen kiezen, en wat bepaalt onze keuze? Waar we van houden!

Elk jaar, elke week, elke dag, elk moment hebben we de vrijheid om te kiezen wie we zijn, wat ons plezier brengt, hoe we onze kostbare tijd doorbrengen - waar we van houden en hoe we liefhebben.

En laten we niet vergeten dat als we niet eerlijk zijn in wat we zien in onze inventaris, we ons kunnen bekeren! Draai je om! Verander onze richting! Verander onze gedachten! Verander onze liefdes!

Swedenborg beschrijft wat we niet kunnen zien - onze spirituele metgezellen - het gezelschap dat we houden en waarvan we ons voor het grootste deel niet bewust zijn. Net als gasten, komen ze op uitnodiging.

We worden omringd door spirituele gasten, uitgenodigd door onze gemoedstoestand en ons hart: Door de Hemelse Poorten komen de engelen en goede geesten; uit de Helse Poorten komen de boze of slechte geesten. Mijn leraar Latijn op de middelbare school noemde dit de "Basement Boys".

Het is vandaag de dag uit de mode om te spreken over het kwaad, schuld, berouw of de hel. Deze termen zijn achterhaald, oncomfortabel geworden en we willen er echt niet meer aan herinnerd worden. Maar van alles wat Swedenborg leert, zijn dit spirituele realiteiten.

Het kwaad is heel erg levendig in onze wereld (als men de krant leest en TV kijkt) en in ieder van ons, herkend met wat introspectie! Als we ons oprecht bewust worden van onze eigen bedoelingen en emoties, weten we dit!

Het kwaad, met zijn tweeling, valsheid, is alles wat tegen God is, dat is egoïstisch, oneerlijk, hebzuchtig, gemeen en wreed. Maar het kwaad kan ook met een bedrieglijk gezicht verschijnen - we kunnen onze wrok, onze ondankbaarheid, onze onvergeeflijke houding rechtvaardigen. Zonde betekent het missen van het merkteken, het merkteken is God. Alles wat ons wegtrekt van God doet ons dat cijfer missen!

Schuldgevoelens - een zeer noodzakelijke emotie die ervoor zorgt dat we ons willen bekeren - niet om ons te wentelen, maar om ons te leiden naar bekering - om ons te overtuigen om van koers te veranderen!

En boze geesten - dit zijn de echte spirituele metgezellen waarvan ons verteld wordt dat ze vechten voor onze aandacht, en uiteindelijk voor ons geestelijk leven. We staan op de balans. We zitten tussen twee poorten.

Een oud boeddhistisch spreekwoord leert: Iedereen krijgt de sleutel tot de Poorten van de Hemel; dezelfde sleutel opent de Poorten van de Hel." De sleutel is waar we van houden.

Elke beslissing die we nemen voedt ofwel ons proprium (onze ongeboren wil) of voedt onze "overblijfselen" - die ongeschonden schat, een opslagplaats van alle goede en ware dingen die we sinds onze geboorte hebben meegemaakt. Blijft ons geboorterecht, en we putten er uit en voegen er voor altijd aan toe met echte gedachten en goede daden.

Aangezien de nummer één focus van de meeste nieuwjaarsresoluties is om gewicht te verliezen (en ik ben niet tegen dat, indien nodig) laten we proberen om dat concept te gebruiken voor een geestelijk gewichtsverlies - het verliezen van de last van negatieve emoties, de slechte gewoonten van kritiek, klacht, roddels, irritatie, ergernis, gemakkelijk beledigd worden, woede - de lijst die we kennen gaat door en door. Het dieet voor dit gewichtsverlies is goede gedachten, eerlijk gedrag, waarheidsgetrouwe bedoelingen. Het slechte nieuws uitschakelen, het goede nieuws aanzetten. Het ondersteunen van een hoopvol optimisme dat anderen aanmoedigt; vriendelijke daden die geen terugkeer zoeken.

Denk eens na over deze dingen, schrijft Paulus in zijn brief aan de Filippijnen.

"Wat er ook waar is, wat er ook nobel is, wat er ook rechtvaardig is, wat er ook puur is, wat er ook mooi is, wat er ook van goede kwaliteit is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is aan deze dingen te mediteren." Filippijnen 4:8.

En de oefening die nodig is voor deze transformatie van de gezondheid van de ziel is de spirituele praktijk - de oefening die het abstracte in het reële brengt, het doen van wat we zeggen dat we geloven. Misschien kunnen we dit jaar een spirituele oefening omarmen:

- Meditatie
- Gebed
- Lectio Devina - het langzaam en doelbewust lezen van de Schrift en andere Heilige Boeken.

Een dierbare vriend van mij maakt er een gewoonte van om na te denken over welk soort geesten haar beïnvloeden en dan de Heer te vragen om de schadelijke invloeden weg te sturen, als die er zijn. Ook heeft ze een praktijk ontwikkeld om de Heer te bedanken voor alle goede dingen die gebeuren.

We kunnen de Poorten van de Hemel openen. Engelen kunnen zich op elk moment naar binnen haasten dat we de poorten doen openzwaaien door te houden van wat goed is, wat waar is, de Heer en elkaar. Deze keuzes openen die poorten.

We hebben allemaal herinneringen nodig om ons te helpen de juiste keuzes te maken. We vergeten zo snel en worden afgeleid door het harde lawaai van onze tijd. We zijn aangesloten op T.V., radio, onze computers, telefoons en i-pads -- een seculiere cultuur die ondergedompeld is in wat natuurlijk is, niet spiritueel. Maar het is niet natuurlijk voor ons om ons af te keren en ons te keren naar God en de hemelse poorten. Het is onnatuurlijk. Het is spiritueel. Hier zijn een paar herinneringen die ik nuttig heb gevonden.

SET A TIME FOR AN APPOINTMENT WITH THE LORD: Elke ochtend en voor het slapen gaan zijn er twee veelgebruikte tijden om te reserveren voor de Heer. Als je boos bent, verhef dan je gedachten en visie naar boven en vraag de engelen aan de poort om hulp. Probeer een zin die je leert van een van onze dochters vrienden: Zegen en laat los! Werken aan het zien van God in iedereen en in alle dingen.

Laat lelijke staten passeren - zegen je vijanden, en denk eraan dat degenen die het niet met ons eens zijn of ons niet mogen, waarschijnlijk onze beste spirituele leraren zijn. We kunnen onze reactie op hen zien, meestal een reactie die het gedrag weerspiegelt dat ons irriteert. Hou van onze vijanden, wordt ons verteld, evenals van onze buurman.

We moeten op onze gedachten letten.

Van de Oude Veda's:

"Let op je gedachten, het worden woorden.
Let op je woorden, het worden daden.
Let op je acties, ze worden gewoontes.
Let op je gewoontes, ze worden karakter.
Let op je karakter, het wordt je lot."

Het belangrijkste is om te detecteren waar we van houden, want dat zal bepalen welke poort we rondhangen, en later, binnengaan.

Hoe gunstig is het dat we de Heilige Communie hebben als we het nieuwe jaar ingaan. Wat is een betere manier om te beginnen, om eerst het koninkrijk van de Hemel te zoeken - wat is het belangrijkste?

Dit is een prachtig gebed van zuster Joyce Rupp:

HEILIG MYSTERIE,
Wachten op de drempel
van dit nieuwe jaar,
je opent de poorten
En wenkt u maar aan mij:

Kom! Kom!
Wees niet op je hoede voor wat je te wachten staat
als je het onbekende terrein betreedt,
twijfel niet aan je vermogen
om te groeien van zijn vreugde en verdriet.

Want ik ben bij je,
Ik zal je gids zijn.
Ik zal je Beschermer zijn
Je zult nooit alleen zijn.

Bewaker van dit nieuwe jaar,
Ik zet mijn angsten, zorgen en zorgen opzij,
Ik open mijn leven voor mysterie, voor schoonheid,
naar de gastvrijheid bij vragen,
tot de eindeloze mogelijkheid
van het ontdekken van jou in mijn relaties,
en aan alle stille wonderbaarlijke wensen...
die me naar je hart zal trekken.

Ik verwelkom uw onfeilbare aanwezigheid
En loop met hoop het nieuwe jaar in.

---

"Ga naar buiten in de duisternis, en steek je hand in de hand van God."

Het doet er echt toe hoe we aan de poort van het nieuwe jaar staan, wiens hand we zullen nemen - wiens inspiratie we zullen volgen en wiens invloed kan bepalen wie we worden.

Van Psalm 118:19-20:
"Open voor mij de poorten van de gerechtigheid.
Ik zal ze doornemen,
En ik zal de Heer prijzen.
Dit is de poort van de Heer,
Waardoor de rechtvaardigen binnenkomen."

Amen!

De Bijbel

 

Jesaja 26:1-4

Dutch Staten Vertaling         

Bestudeer de innerlijke betekenis

← Vorige   volledig hoofdstuk   Volgende →

1 Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land van Juda; Wij hebben een sterke stad, God stelt heil tot muren en voorschansen.

2 Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin ga, hetwelk de getrouwigheden bewaart.

3 Het is een bevestigd voornemen, Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.

4 Vertrouwt op den HEERE tot in der eeuwigheid; want in den Heere HEERE is een eeuwige rotssteen.

← Vorige   volledig hoofdstuk   Volgende →

   Bestudeer de innerlijke betekenis

Explanation of Isaiah 26      

By Rev. John H. Smithson

THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 26

(Note: Rev. Smithson's translation of the Isaiah text is appended below the explanation)

1. In that day shall this song be sung in the land of Judah: We have a strong city; salvation shall He establish for walls and bulwarks.

Verse 1. In the Word. the things relating to the spiritual church are compared to a city, which has a wall, bulwarks, gates and bolts; and by the assaults of that city are described the assault of Truth by falsities on which account also a city signifies doctrinals, (see Arcana Coelestia 402, 2268) and a wall the truths of faith which, defend; and in the opposite sense, the falsities which are destroyed. That a wall signifies the truths of faith which defend, is evident from Isaiah 26:1:

"We have a strong city", etc.

Again,

"You shall call your walls Salvation, and your gates Praise. (Isaiah 60:18; see also (Jeremiah 20:5; Lamentations 2:8, 9)

That a wall, in the opposite sense, signifies the falsities which are destroyed, see a above, Chapter 25:12, the Exposition. Arcana Coelestia 6419.

In that day shall this song be sung. etc. - As to singing, when mentioned in the Word, see Chapter 12:2, the Exposition.

Verses 1, 2. We have a strong city; salvation shall He establish for walls and bulwarks. Open you the gates, that the just nation keeping fidelities may enter. - A "strong city" here signifies the doctrine of genuine Truth, which falsities cannot destroy; "walls and bulwarks" signify truths for defence; "gates" signify admission, as may be seen above, Apocalypse Explained 208; a "just nation keeping fidelities" denotes those who are in goods, and thence in truths. Apocalypse Explained 223.

2. Open you the gates, that the just nation keeping fidelities may enter.

3. [Him] whose mind is staid [on You], You will keep in perfect peace: because he trusts in You.

Verse 2. According to the sense of the letter, it is here understood that they who are "just and faithful" should be admitted into those cities; but according to the internal sense, that such should be admitted into the church. For" gates" signify admission; a "just nation", those who are in good; "keeping fidelities", those who are thence in truths. Apocalypse Explained 208.

4. Trust you in Jehovah for ever: for in Jah Jehovah is the rock of eternity:

Verse 4. Here "Jehovah" and "Rock" are mentioned, because by "Jehovah" is understood the Lord as to Divine Good, and by "Rock" the Lord as to Divine Truth. Apocalypse Explained 411.

In Jah, Jehovah, etc. - As to the specific meaning of "Jah", see above, Chapter 12:2, the Exposition.

The Rock of eternity. - For the signification of "Rock", as applied to the Lord, see above, Chapter 16:1, the Exposition.

5. For He has humbled those that dwell on high; the lofty city, He has brought her down: He has brought her down to the ground; He has levelled her with the dust.

Verse 5. For He has humbled those that dwell on high, etc.

- See Chapter 2:12-17; 14:13, the Exposition. To "bring down to the ground and to level with the dust", denotes a state of condemnation, [or an entire separation from heaven.] Arcana Coelestia 258.

"Dust" denotes what is damned; and the reason is, because [in the spiritual world] the places where evil spirits are, appear as earth, and indeed as uncultivated and dry ground, under which are certain hells. That earth is what is called "damned earth", and the "dust" there signifies what is damned.

Occasionally it has been given me to see, that the evil spirits there shook off the dust from their feet when they were desirous to damn anyone. Hence then it is, that by "dust" is signified what is damned; and by "shaking off dust", damnation. It was in consequence of this signification that the disciples were commanded by the Lord to "shake off the dust from their feet", if they were not received. Arcana Coelestia 7418.

6. The foot shall trample upon her; the feet of the afflicted, the steps of the needy.

7. The way of the just is uprightness: the path of the just is straight; You make it level.

Verse 6. Your are called "poor" who have not the Word, and thus know nothing concerning the Lord, and yet desire to be instructed. Arcana Coelestia 9209.

[Their "trampling upon the lofty city", signifies that such as are in simple good, and desire to be instructed in truths, will rise above false doctrines which originate in self-intelligence.]

8. Yea, as to the way of Your judgments, O Jehovah, we have waited for You; to Your name, and to the remembrance of You is the desire of our soul.

Verse 8. In many passages in the Word it is said, "For the sake of the name of Jehovah", "for 'the sake of the name of the Lord", "for the sake of the name of Jesus Christ", "that the name of God should be sanctified", and such like. They who do not think beyond the sense of the letter, are of opinion that name alone is understood, whereas name is not understood, but all that by which the Lord is worshipped, all which has relation to love and faith; hence by the "name" of the Lord, in the Word, are understood all things of love and of faith by which He is worshipped, but in this case the acknowledgement of the Lord, and of the knowledges of truth which respect Him, because this is said to those who only study knowledges. The reason why by the "name" of Jehovah, or of the Lord, is not understood the name itself, but all things of love and faith, originates in the spiritual world. In that world the names used on earth are not pronounced, but the names of the persons spoken of are formed from the idea of all things which are known concerning them, which things are summed up into one expression. Such is the pronunciation of names in the spiritual world; whence it is, that names in that world, as well as all other things, are spiritual; nor are the names of the Lord and of Jesus Christ pronounced there as on earth, but instead of these names, a "name" is formed from the idea of all things which are known and believed concerning Him, which idea is from all things of love and of faith in Him. The reason is, because these things in the complex are the Lord with them; for the Lord is with everyone in the goods of love and of faith which are from Him; this being the case, the quality of every one is there immediately known, as to his love and faith in the Lord, only from pronouncing in a spiritual expression, or a spiritual name the Lord or Jesus Christ. Hence also it is, that they who are not in any love or in any faith towards Him, cannot name Him, that is, form any spiritual "name" concerning Him. From these considerations it is now manifest whence it is that by the "name" of Jehovah, of the Lord, or of Jesus Christ, in the Word, is not understood the name, but all of love and of faith by which He is worshipped. Lest, therefore, the opinion should prevail which obtains among many, that the name alone of Jesus Christ, without love and faith in Him, thus without knowledges by which love and faith exist, contributes somewhat to salvation, I am desirous to adduce a few passages from the Word, where it is said "For the sake of His name", and "in His name", from which they who think more deeply may see that name alone is not understood, as in the following:

"Jesus said, You shall be hated by all for My name's sake." (Matthew 7:22; 24:9, 10) "'Where two or three are gathered together in My name, there I am in the midst of them." (Matthew 18:20) "As many as received Him, to them He gave power, that they might be the sons of God, believing on His name", (John 1:12) "When Jesus was in Jerusalem, many believed on His name", (John 2:23). Apocalypse Explained 102.

9. With my soul have I desired You in the night; yea, with my spirit within me in the morn have I sought You: for when Your judgments are in the earth, the inhabitants of the world learn justice.

10. Though mercy be shown to the wicked, he will not learn justice: in the land of uprightness he will act perversely, and will not regard the majesty of Jehovah.

11. O Jehovah, Your hand is lifted up, but they will not see: they shall see, and be ashamed at the envy of the people; yea, the fire of Thine, adversaries shall devour them,

Verse 9. By "night" is signified a state when there is no light of Truth, (see above, Chapter 15:1, the Exposition), and by "morning" a state in which there is the light of Truth. This state is from love, but that, when there is not yet love; wherefore by "the soul which desired Jehovah in the night" is signified a life which is not yet in the light of Truth; and by "my spirit within me have I sought Jehovah in the morn", a life which is in the light of Truth. Hence it follows "When Your judgments are in the earth, the inhabitants of the world learn justice", by which is signified that the church from the Lord is in Truths, and by truths in Good; the "earth" signifies the church as to Truths, and the "world" the church as to Good; for "judgment", in the Word, is said of Truth, and "justice" of Good; and also "inhabitants" signify the men of the church who are in the goods of doctrine, and thence of life. That "judgment", in the Word, is said of Truth, and "justice" of Good, see Arcana Coelestia 2235, 9857; and that to "inhabit" signifies to live, and hence "inhabitants" those who are in the good of doctrine, and thence of life, see Apocalypse Explained 133, 479, 662. Apocalypse Explained 741.

"Soul", in this passage, stands for the affection of Truth and "spirit" for the affection of Good. Arcana Coelestia 2930.

Verse 11. They shall see, and be ashamed at the envy [or hatred] of the people; yea, the fire of Thine adversaries shall devour them.

The destruction of the evil, who are here understood by the "people" and by "adversaries", is described by "fire" and by "hatred" [or envy]. Apocalypse Explained 504.

12. O Jehovah. You will ordain peace for us: for all our works You have wrought in us.

Verse 12. Inasmuch as peace is from Jehovah, that is, from the Lord, and in doing good from Him, therefore it is said:

"Jehovah will ordain peace for us, for You have wrought all our works in us." Apocalypse Explained 365.

13. O Jehovah, our God! other lords besides You, have had dominion over us: by You only will we celebrate Your name.

Verse 13. To "celebrate" and to "call upon the name of Jehovah", is to worship Him from the goods of Love, and from the truths of Faith. Arcana Coelestia 2009.

["Other lords" are various kinds of evils, such as those represented by the Babylonians, which have the dominion over man when he is not in love to the Lord and his neighbour, or when he does not in his life celebrate the Lord's name,]

14. They are dead, they shall not live; the Rephaim shall not arise: therefore have You visited and. destroyed them, and made all remembrance of them to perish.

Verse 14. The Rephaim stand for the posterity of the most ancient church, which was before the flood, who were also called "Nephelim" and "Enakim." (See Arcana Coelestia 567, 581, 1673) "You have visited and, destroyed or extinguished the Rephaim", means the last time of that church, and also their being cast into hell; concerning which, see Arcana Coelestia 1265-1272. Arcana Coelestia 6588.

The Rephaim shall not arise, etc.

- As to the "Rephaim", see above, Chapter 14:9; 17:5, notes.

15. You have added to the nation, O Jehovah; You have added to the nation; You art glorified: You have far removed all the extremities of the earth.

Verse 15. The "nation" to which Jehovah has added, signifies, those who are in the good of love, whom He has addicted to Himself; the "extremities of the earth" which He has removed, signify falsities and evils which infest the church, from which He has purified them. Apocalypse Explained 304.

16. O Jehovah, in distress have they sought You; they poured out supplication when Your chastisement was upon them.

17. As a woman that is pregnant, when her delivery approaches, is in pain and cries out in her pangs; thus have we been before You, O Jehovah.

18. We have been pregnant; we have been in pain; we have, as it were, brought forth wind: we have not wrought deliverance for the land; neither have, the inhabitants of the world fallen.

19. Your dead shall live; My dead body; they shall arise. Awake and sing, you that dwell in the dust! for your dew is as the dew of herbs; and the earth shall cast forth the Rephaim.

Verses 16-19. These things are said of the last times of the church, when falsities and evils so far increase, that men cannot be reformed and regenerated; this state is understood by the "chastisement of Jehovah" upon them. That then the perception and acquisition of any degree of Truth is effected with difficulty, is signified by "a pregnant woman, who draws near to her delivery, crying out in her pangs." That in the place of truths they imbibe vanities, in which there are no truths, is signified by "We have been pregnant; we have been in pain; we have, as it 'were, brought forth wind"; "wind" denoting such vanities. That no uses of life are from them, is signified by "We have not wrought deliverance for the land." That still, when the Lord should come, they should be taught and regenerated by truths from Him, is signified by "Your dead shall live", and by the things which follow. Apocalypse Explained 721.

Verse 19. [We have given the exact rendering of this verse from the Hebrew, without any interpolation in italics, as in the Bible version. The passage does not teach as demonstrated in the note, that the dead bodies of men will rise again; but by these words is meant that at the Lord's coming, all, though dead as to the real principles of the church, in whom there are any "remains" of Goodness and Truth, will be raised up at the time of Judgment. They are called Your dead, that, is the Lord's dead, because they are amongst the dead of a consummated church, in which, nevertheless, there is always a remnant that can be saved; and they are called the Lord's dead body, (for the pronouns "Your", and "My" evidently relate to the Lord), To indicate, that a consummated church is, as it were, a "dead body"; (Matthew 24:28) and it is called "My dead body", to intimate that though the church, which is called "the Body of Christ, is dead or consummated, there are, nevertheless, some amongst them who have "remains" of Goodness, which can be restored, when instructed in Truths to spiritual life. These "remains" are meant by "they shall arise", which being in the plural involves those of the consummated church, or of the "dead body", who can thus be saved.

The "dead" in the first clause of the verse, are those who, although in falsities, can have them dispersed, and receive Truths", which is to "live"; and those of the "dead body who shall arise, are such as have been in the evils of false principles or doctrines, but not in evil intentions, and who are, therefore, reclaimable by vastations. (See above, Chapter 24:22, the Exposition.) A fulfilment of this divine prophecy may be seen at the Lord's resurrection, when He arose with his whole natural Body complete, but which was then "no longer material but Divine-Substantial." (Doctrine of the Lord 35, ) "having rejected by burial the residue of the Human from the mother", (Doctrine of the Lord 16, at the end), and consequently everything that was material, infirm, and finite. In this Glorious Body "He ascended far above all heavens, that He might fill all things."

The Lord clearly points out the difference between His own resurrection in a Divine-Natural Body, and the resurrection of all other men in a spiritual body only, when He says, "Behold My hands and My feet, , that it is. I Myself; handle Me, and see; for a spirit [who is a man, risen from, the dead] has not flesh and bones [that is, a natural body] as you see Me have." (Luke 24:39)

Those, then, who think that because the Lord arose as to His natural Body, therefore, all others will also arise as to their natural bodies, are much mistaken, and do not think according to the Truth. All others arise like Lazarus and the Rich Man in the Parable, immediately after death, in their spiritual bodies; and not, as is commonly supposed, at some future period, in their natural bodies. Now, as a consequence of the Lord's resurrection, "many bodies of the saints who slept arose, and came out of the graves, and went into the holy CIty. (Matthew 27:52, 53).

This was an event which took place not in the natural world, but in the world of spirits; and the "graves" out of which they came were the places of vastation in the lower earth of that world; for the places where such spirits are detained until they are finally delivered from vastations appear, from correspondences, like pits, graves, and prisons. (See the Exposition of Isaiah Chapter 24:22.)

Their coming forth out of these places by the power of the Lord's resurrection, would appear in that world like coming forth out of graves, - as from a state of spiritual death to a life of righteousness in heaven. These were "the spirits to whom the Lord went after His crucifixion to preach", (1 Peter 3:19), and who, by the power of His Resurrection, through the full glorification of His Humanity, were raised up by Him from these places of vastation, and received up into heaven. See Apocalypse Explained 659, 89; Arcana Coelestia 2915, 8018, 9229; also Apocalypse Revealed 845.]

Your dead shall live, etc.

- Here the resurrection of the dead is treated of, namely; of those who arise in the life of the body, and at the same time concerning those who arise after the life of the body; for it is a law that he who, in the life of the body, arises [to spiritual life], will also arise after the life of the body [to spiritual or heavenly life]. The resurrection, like the kingdom of God Messiah; begins in man whilst he lives in the body, for he is [then] prepared for life, and he enters into it whilst he lives in the world; the death of the body is only a continuation of the heavenly life. (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. 70.)

The earth shall cast forth the Rephaim [or giants]. - What is meant by being "cast out of the sepulchre", see above, Chapter 14:10; 20, the Exposition.

20. Come, O My people; enter into your chambers, and shut your doors after you: hide yourself for a little while, for a moment, until the indignation be overpast.

Verse 20. It was a customary form of speech amongst the ancients to talk of "entering into a bedchamber", and also of "shutting the door" on the occasion, when they meant to do anything which should not appear. This form of speech was derived from significatives in the ancient church, for by "house", in the spiritual sense, they understood a man, (Arcana Coelestia 3128); by the "closets" and the "bedchambers" they understood the interiors of man; hence to "come or enter into the bedchamber" was significative; therefore mention is made of it in the Word throughout, as in Isaiah:

"Come, O My people! enter into your chambers, and shut your doors after you", etc.

That to "enter into the chambers", in this passage, does hot denote entering into chambers, is very manifest, but to keep themselves in secret and in themselves.

And in Ezekiel:

"He said unto me, Have you seen, O son of man what the elders of the House of Israel are doing in the darkness, a man [vir] in the chambers of his imagery? for they say, Jehovah doth not see us." (Ezekiel 8:12)

To "do in darkness, a man in the chambers of his imagery"; denotes inwardly in themselves in the thoughts; the interiors of their thought and affection were represented to the prophet by chambers, and were called "the chambers of imagery."

And in Moses:

"Abroad the sword shall bereave, and from the chambers terror, both the youth and the virgin, the suckling with the man of old age." (Deuteronomy 32:25)

The "sword" denotes vastation of truth, and the punishment of the false, Arcana Coelestia 2799; "terror from the chambers" denotes the interiors of man; that "chambers"; in this passage, do not mean merely chambers, is also evident.

So in David:

"Who waters the mountains from His chambers", (Psalm 104:13)

To "water the mountains", in the spiritual sense, is to bless those who are principled in love to the Lord and in love towards the neighbour: that "mountain" denotes the celestial principle of love, see Arcana Coelestia 795, 1430, 4210; hence "from His chambers" denotes from the interiors of heaven.

So in Luke:

"Whatsoever things you have said in darkness, shall be heard in light; and what you have spoken into the ear in chambers, shall be preached on the tops of houses"; (Luke 12:3)

where "chambers" also denote the interiors of man, that is, what he had thought, what he had intended, and what he had attempted.

And in Matthew:

"When you prayest, enter into your chamber, and shut your door; and pray in secret." (Matthew 6:6)

To "enter into the chamber, and pray", denotes not apparently; for this was said from what is representative. Arcana Coelestia 5694. See also 7353.

Shut your doors after you, etc.

To "shut the door after you, until the indignation be overpast", signifies to have no communication with evils, which are denoted by "indignation" or anger, as may be seen, Arcana Coelestia 3614, 5034, and in many other places. Arcana Coelestia 8989. See also Chapter 9:12, 17, 21, the Exposition.

21. For, behold, Jehovah cometh forth from His place to visit, for his iniquity, the inhabitant of the earth: and the earth shall disclose her bloods, and shall no longer cover her slain.

Verse 21. Speaking of the day of visitation or of judgment, when the iniquities of all shall be discovered, which is understood by "Then the earth. shall disclose her bloods, and shall no longer cover her slain." The "earth" signifies the church, in this case, the evil therein; "bloods" denote evils which have destroyed the goods thereof; and the "slain" denote falsities which have destroyed the truths thereof. Whether it be said that the "slain" signify falsities, or those who are in falsities, it amounts to the same, inasmuch as they are in falsities, and falsities in them; and the falsities in them are what destroy. Apocalypse Explained 315.

The earth shall disclose her bloods, and shall no longer cover her slain.

- By the "bloods" which the earth shall disclose, are signified all the falsities and evils which have destroyed the truths and goods of the church; the "earth denoting the church where those things are; by the "slain" are signified those who perish by them. That the "slain" signify those who have perished by falsities and evils, may be seen above, Apocalypse Explained 315. Apocalypse Explained 329.

Temptation is here treated of, which appears like "indignation"; for the Lord, in temptation, visits the iniquity of a man, that it may be taken away, for all [evils] are then manifested, and they come forth [to the perception of man], which is here expressed by "disclosing or revealing bloods", and by " not concealing the slain." (Swedenborg's Notes on Isaiah, p. 71.)

---
Isaiah Chapter 26

1. In that day shall this song be sung in the land of Judah: We have a strong city; salvation shall He establish for walls and bulwarks.

2. Open you the gates, that the just nation keeping fidelities may enter.

3. [Him] whose mind is staid [on You], You will keep in perfect peace: because he trusts in You.

4. Trust you in Jehovah for ever: for in Jah Jehovah is the rock of eternity:

5. For He has humbled those that dwell on high; the lofty city, He has brought her down: He has brought her down to the ground; He has levelled her with the dust.

6. The foot shall trample upon her; the feet of the afflicted, the steps of the needy.

7. The way of the just is uprightness: the path of the just is straight; You make it level.

8. Yea, as to the way of Your judgments, O Jehovah, we have waited for You; to Your name, and to the remembrance of You is the desire of our soul.

9. With my soul have I desired You in the night; yea, with my spirit within me in the morn have I sought You: for when Your judgments are in the earth, the inhabitants of the world learn justice.

10. Though mercy be shown to the wicked, he will not learn justice: in the land of uprightness he will act perversely, and will not regard the majesty of Jehovah.

11. O Jehovah, Your hand is lifted up, but they will not see: they shall see, and be ashamed at the envy of the people; yea, the fire of Thine, adversaries shall devour them,

12. O Jehovah. You will ordain peace for us: for all our works You have wrought in us.

13. O Jehovah, our God! other lords besides You, have had dominion over us: by You only will we celebrate Your name.

14. They are dead, they shall not live; the Rephaim shall not arise: therefore have You visited and. destroyed them, and made all remembrance of them to perish.

15. You have added to the nation, O Jehovah; You have added to the nation; You art glorified: You have far removed all the extremities of the earth.

16. O Jehovah, in distress have they sought You; they poured out supplication when Your chastisement was upon them.

17. As a woman that is pregnant, when her delivery approaches, is in pain and cries out in her pangs; thus have we been before You, O Jehovah.

18. We have been pregnant; we have been in pain; we have, as it were, brought forth wind: we have not wrought deliverance for the land; neither have, the inhabitants of the world fallen.

19. Your dead shall live; My dead body; they shall arise. Awake and sing, you that dwell in the dust! for your dew is as the dew of herbs; and the earth shall cast forth the Rephaim.

20. Come, O My people; enter into your chambers, and shut your doors after you: hide yourself for a little while, for a moment, until the indignation be overpast.

21. For, behold, Jehovah cometh forth from His place to visit, for his iniquity, the inhabitant of the earth: and the earth shall disclose her bloods, and shall no longer cover her slain.

From Swedenborg's Works

Belangrijkste verklaring(en) van Swedenborgs werken:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 26


Andere referenties door Swedenborg op dit hoofdstuk:

Hemelse Verborgenheden in Genesis 258, 402, 1259, 2851, 4137, 6419

Apocalyps Onthuld 176, 194, 899, 905

Leer Over De Heer 4


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 175, 208, 223, 331, 411, 468

Scriptural Confirmations 4, 41

Andere commentaar

  Verhalen:


  Bijbelstudies:


  Commentaar (pdf)


Hop to Similar Bible Verses

Deuteronomium 33:27

Psalm 48:4, 62:9, 118:19, 125:1

Jesaja 32:17, 18, 50:10, 60:18

Jeremia 39:18

Zacharia 2:9

Filippijnen 4:7

Word/Phrase Explanations

dage
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

lied
'A song' signifies acknowledgment and confession from joy of heart.

land
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

stad
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

poorten
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

Open
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

rechtvaardige
He is said to be 'just' in a spiritual sense, who lives according to divine laws. They on the right hand being called 'just,' as...

heere
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

eeuwigheid
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 In Perfect Peace
Activity | Ages over 15


Vertalen: