De Bijbel

 

Matthew 5:10

Studie

                 |

10 Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake: for theirs is the kingdom of heaven.

Commentaar

 

De zaligsprekingen

     

By New Christian Bible Study Staff (machine translated into Nederlands)

This fresco was created by Franz Xaver Kirchebner in the Parish church of St. Ulrich in Gröden, Italy, which was built in the late 18th century.

Deze verzen, de openingszinnen van de Bergrede, bevatten enkele van de mooiste en meest geliefde gedichten van de Bijbel. Een deel van de schoonheid ervan ligt echter in het feit dat de betekenis niet helemaal duidelijk is. Wat betekent het om "arm van geest" te zijn? Wat betekent het om "de aarde te erven" of om "de kinderen van God" te worden genoemd. Het feit dat er veel mogelijkheden zijn, zorgt ervoor dat we over de zinnen heen blijven hangen en erover nadenken.

Deze zegeningen tonen de geestelijke gesteldheid van de verschillende mensen die ontvankelijk konden zijn voor de Heer en de nieuwe kerk die hij oprichtte. En op een dieper niveau laat het zien dat er in onszelf staten zijn die ieder van ons kan leiden naar de Heer en naar een dieper begrip van Zijn waarheid vandaag de dag.

De "armen van geest" zijn degenen die weinig weten over spirituele dingen, maar die willen leren. Degenen die "rouwen" zijn degenen die goed willen zijn, maar geen verlangen naar het goede in hun kerk zien. De "zachtmoedigen" zijn degenen die graag voor anderen zorgen en hen dienen. Honger en dorst naar gerechtigheid" toont een verlangen om op te staan, om te leren wat goed is en om te komen tot verlangen.

De "barmhartigen" zijn degenen die van hun medemensen houden. De "zuiver van hart" zijn degenen die alleen houden van wat goed is. "Vredestichters" zijn zij die in harmonie zijn met de Heer, kennis van Hem verwerven en willen wat Hij wil. En om "vervolgd te worden omwille van de gerechtigheid" betekent handelen uit liefde en zorg voor anderen, ook al ben je er door anderen voor veroordeeld.

Er is iets van een progressie daar, van degenen die gewoon willen leren tot degenen die actief willen zijn goede mensen aan degenen die daadwerkelijk goed zijn en handelen uit liefde voor anderen. Niets ervan beschrijft echter degenen die geleerd zijn in de Joodse tradities, of zelfs noodzakelijkerwijs in termen van rituelen, maar wel degenen die voelen dat het mogelijk is om een goed mens te zijn en die bereid zijn om de moeite te nemen om dat te doen.

En ze zijn hun beloning beloofd! Het "koninkrijk van de hemel" is het begrip dat de engelen van de Heer hebben; "troost" staat voor ideeën die leiden tot het welzijn van het leven; "de aarde erven" is een staat van het liefhebben van anderen en door hen in ruil daarvoor bemind worden. De algemene boodschap is eenvoudig: Als we echt goede mensen willen zijn en bereid zijn om de Heer ons te laten leren hoe we goede mensen kunnen zijn, dan zullen we uiteindelijk vervuld raken van liefde en wijsheid van Hem. En dat is waar we ons op moeten richten: Het verlangen om goed te zijn, en de openheid voor ideeën van de Heer. Het gaat niet om rituele en intellectuele "juistheid"; het gaat om ideeën die ons leiden naar het goede.

Maar wat te denken van verguisd en vervolgd worden? Dit verbeeldt de verleiding, wanneer de hells onze pasgeboren goede verlangens en het ware begrip aanvallen. Ze doen ons twijfelen aan ons vermogen om echt goed te zijn en stellen de ideeën die ons leiden in vraag. En ze kunnen het op vele manieren doen, ons herinneren aan het plezier dat we zullen missen of ons herinneren aan alle slechte dingen die we ooit hebben gedaan om ons hopeloos te maken. Ze zullen zelfs de Bijbel en de ideeën die erdoorheen komen van de Heer aanvallen; dat wordt vertegenwoordigd door het idee dat de mensen ook de profeten hebben aangevallen.

Deze staten zijn echter op hun eigen manier gezegend; alleen door het bestrijden van deze kwaden, die in ons geworteld zijn, kunnen we eindelijk het goede leven dat we nastreven volledig omarmen. Daarom wordt het als laatste afgebeeld en leidt het tot de "grote beloning" in de hemel.