Wat de Bijbel zegt over Wederom geboren worden

      By Rev. John Odhner (machine translated into Nederlands)

Photo by Jenny Stein

Wat de Bijbel zegt over... Als je weer geboren bent
Ik sprak onlangs met iemand die er naar uit keek om vader te worden. Hij vroeg me: "Is het moeilijk om te leren hoe je een goede vader moet zijn? Hoe ben je met die verandering in je leven omgegaan?"

"Een van de leuke dingen aan het worden van een vader," zei ik, "is dat het stap voor stap gebeurde. Eerst kwam onze verloving, enige tijd later ons huwelijk. In die tijd hielp praten over opvoeding me mentaal voor te bereiden. Een paar maanden later werd mijn vrouw zwanger, en toen hadden we nog negen maanden voordat ons kind daadwerkelijk werd geboren."

"Natuurlijk was het krijgen van een nieuwe baby een grote verandering, maar toch waren er veel opvoedkundige taken die later kwamen. Zo was er in het eerste jaar geen sprake van discipline, en het duurde twee jaar voordat we hem moesten helpen om met zijn nieuwe zusje te leren opschieten. Het zou onmogelijk zijn om in één keer een goede vader te zijn, maar de Heer geeft ons de kans om langzaam te leren".

De meeste veranderingen in ons leven zijn geleidelijk. Een centimeter groei kan een kind een half jaar kosten. Het kan enkele jaren duren om een nieuwe taal te leren spreken of een muziekinstrument te bespelen. Twee mensen kunnen in één dag getrouwd zijn, maar het duurt tientallen jaren om het eigenlijke huwelijk van geesten te volbrengen.

Veranderingen in ons geestelijk leven gaan ook geleidelijk. Ze vinden stap voor stap plaats, en geestelijke groei zal gemakkelijker zijn als we weten dat het niet in een moment plaatsvindt. Het is een doorlopend proces. Jezus zei: "Tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien." (Johannes 3:3) Veel passages in de Bijbel geven aan dat wedergeboorte geestelijk net zo goed een stap voor stap proces zal zijn als fysieke conceptie, zwangerschap, geboorte, groei en ontwikkeling. Peter beschrijft het bijvoorbeeld in zeven verschillende stappen: "Voeg aan je geloof, deugd, en aan deugd, kennis, en aan kennis, zelfbeheersing, en aan zelfbeheersing, doorzettingsvermogen, en aan doorzettingsvermogen, godsvrucht, aan godsvrucht, broederlijke vriendelijkheid, en aan broederlijke vriendelijkheid, liefde." Alleen door dit proces te voltooien kunnen we er zeker van zijn dat we het Koninkrijk van God binnenkomen. (2 Petrus 1:5)

Een van de redenen waarom wedergeboorte een geleidelijk proces moet zijn, is dat het een volledige verandering van karakter met zich meebrengt. "Als iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel: oude dingen zijn voorbijgegaan; zie, alle dingen zijn nieuw geworden." (2 Corinthiër 5:5) Wedergeboorte betekent nieuwe kennis, nieuwe gewoontes, nieuwe activiteiten, nieuwe liefdes en een nieuw bewustzijn van de Heer.

Nieuwe kennis
Wedergeboorte vindt niet plaats door een blinde geloofssprong, maar door geleidelijke educatie, studie en verlichting. Jezus zei: "Als je doorgaat met mijn woord, zal de waarheid je vrij maken." (Johannes 15:3) De waarheid is het instrument van de verandering, het middel tot een nieuw leven. Jezus zei: "Nu ben je rein door het woord dat ik tot je heb gesproken." (Johannes 15:3)

In plaats van dogma's zonder twijfel te accepteren, moeten we de waarheid onder ogen zien om opnieuw geboren te worden. "kinderlijk" zijn betekent niet dat we kinderachtig zijn in onze overtuigingen. "In boosheid zijn kinderen, maar in begrip zijn volwassenen." (1 Corinthiër 14:20) In een van Zijn verhalen beschrijft Jezus een goed mens als iemand "die het Woord hoort, en begrijpt, en ook vrucht draagt". (Mattheüs 12:23)

Het belangrijkste is het begrip van God. Als Gods natuur een mysterie voor ons is, kunnen we nauwelijks zeggen dat we opnieuw geboren zijn, of dat we Zijn zonen zijn. (Vergelijk Johannes 15:15) Het kennen van God gaat hand in hand met het geboren worden uit Hem. (1 Johannes 4:7) "De reinen van hart zullen God zien." (Mattheüs 5:8) Wanneer we opnieuw geboren worden, schijnt God "in ons hart om het licht van de kennis van de Glorie van God te geven in het aangezicht van Jezus Christus". (2 Corinthiër 4:6)

Nieuwe woningen
Iedereen die de gewoonte heeft om slechte dingen te doen of te denken, leeft het "oude" leven, en is niet in staat om de echte goedheid van de persoon die ze heeft overwonnen. "Kan het luipaard zijn vlekken veranderen? Dan mag je ook goed doen wie gewend is om kwaad te doen." (Jeremia 13:23) "Hij die de zonde begaat is de dienaar van de zonde."

Het ontvangen van het nieuwe leven vereist het bestrijden van de oude gewoontes. "Werp alle overtredingen die je hebt begaan van je af en krijg een nieuw hart en een nieuwe geest". Want waarom zou je sterven? ...Draai je om en leef!" (Ezechiël 18:21, 31-32) "Was je, maak je schoon, doe het kwaad van je doen weg van Mijn ogen! Stop met het kwaad te doen, leer het goede te doen." (Jesaja 1:16) Dit soort berouw kan niet plaatsvinden door alleen maar te bidden om vergeving. Het vereist een strijd, een voortdurende strijd om de oude manieren van leven te overwinnen. Paulus noemde dit een strijd tussen het "vlees" en de "geest". (Galaten 4:29, Romeinen 8:7) Het is een strijd die onze grootste inspanning vereist... "heel je hart en heel je ziel en al je kracht." (Deuteronomium 6:4)

Uiteindelijk geeft God ons door voortdurende inspanning zoveel macht over onze gewoontes dat we er niet meer aan denken om iets kwaads te doen. Als deze tijd eindelijk komt, kunnen we "wedergeboren" worden genoemd. "Wie uit God geboren is, begaat geen zonde... Hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren." (1 Johannes 3:9) "Wat uit God geboren is, overwint de wereld... We weten dat wie uit God geboren is, niet zondigt, maar wie uit God geboren is, houdt zichzelf en de goddeloze raakt hem niet aan". (1 Johannes 5:4, 18)

Nieuwe activiteiten
Samen met nieuwe gewoontes komen er nieuwe activiteiten. Iemand die verzuimt nuttig te zijn, kan niet opnieuw geboren worden en kan niet naar de hemel gaan. Jezus gaf aan dat sommige christenen niet gered zouden worden omdat ze geen goede werken hadden. "Niet iedereen die tegen mij zegt, Heer, Heer, 'zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie de wil van Mijn Vader doet die in de hemelen is'. (Mattheüs 7:21) In een van Zijn gelijkenissen vertelde Jezus over sommige mensen die in eeuwige straf zouden gaan, niet omdat ze geen geloof hadden, maar omdat ze hadden gefaald om mensen te helpen die in nood waren. (Mattheüs 25:41-46) Na de dood, geeft de Heer aan iedereen een beloning volgens zijn daden. (Mattheüs 16:27)

Iemand die wedergeboren wordt, maakt zich zorgen om anderen en oriënteert zijn leven op het werk dat hij kan doen om anderen te helpen. "Geloof op zich, als het niet werkt, is dood... Een persoon wordt gerechtvaardigd door werken, en niet door het geloof alleen." (Jakoben 2:17, 24Om opnieuw geboren te worden, moet je "vruchten voortbrengen die berouw waardig zijn." (Lucas 3:8) Service en nut zijn tekens van het nieuwe leven.

Nieuwe liefde
Nog meer dan geloof en meer dan werken, is de kracht die ervoor zorgt dat een persoon opnieuw geboren wordt, de liefde. Peter vertelt ons dat we herboren worden door middel van liefde en met het doel om anderen lief te hebben. "Aangezien u uw zielen hebt gezuiverd door de waarheid te gehoorzamen door de geest in oprechte liefde voor de broeders, houd elkaar vurig lief met een zuiver hart, en word opnieuw geboren... door het woord van God." (1 Petrus 1:22, 23) John maakt ook heel duidelijk dat alleen degenen die anderen liefhebben het nieuwe leven kunnen ontvangen: "We weten dat we van de dood naar het leven zijn overgegaan, omdat we van de broeders houden. Hij die niet van zijn broer houdt, blijft in de dood." (1 Johannes 3:14) "Iedereen die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde." (1 Johannes 4:7-8)

Nieuw bewustzijn van de Heer
We moeten het op ons nemen om geloof te hebben, om de kwade impulsen in onszelf te bestrijden, om anderen te dienen en om anderen lief te hebben als we opnieuw geboren willen worden. Maar in al deze dingen moeten we ons ook realiseren dat het de Heer is die in ons werkt. "Je hebt ook al ons werk in ons gedaan." (Jesaja 26:12) "Er zijn vele vormen van werk, maar ze zijn allemaal, in alle mensen, het werk van dezelfde God." (1 Corinthiër 12:6)

In het proces van wedergeboorte komen we tot het besef dat het de Heer is die in ons werkt en die ons in staat stelt om te werken, te geloven, te strijden en lief te hebben. Deze vaardigheden zijn zijn genadige gave. Hij zegt: "Ik zal je een nieuw hart geven, en een nieuwe geest in je stoppen... en je in mijn statuten laten lopen." (Ezechiël 36:26-27)

Geduld
Om herboren te worden moeten we onze kennis, gewoontes, handelingen, liefde en relatie met de Heer vernieuwen. Dit alles kost tijd, zelfs een leven lang. Net zoals bevalling en groei geduld en uithoudingsvermogen vereisen, zo vraagt ook het opnieuw geboren worden. "In je geduld zul je je zielen bezitten." (Lucas 21:19) "Wie tot het einde toe volhardt, zal gered worden." (Mattheüs 10:22) God zal het eeuwige leven geven aan hen die het zoeken "door geduldig door te gaan met het goede te doen". (Romeinen 2:7)

We kunnen niet verwachten dat we in één moment opnieuw geboren worden. Steeds weer adviseert de Bijbel standvastigheid en uithoudingsvermogen als we de belofte van de hemel willen winnen. "Het is goed dat men hoopt en rustig wacht op de redding van de Heer." (Klaagliederen 3:26, 27) Want hoewel het tijd kost, als wij ons deel doen, zal de Heer het zeker laten gebeuren. "Bied je weg aan de Heer aan, vertrouw ook op Hem, en Hij zal het doorgeven." (Psalm 37:5, 7)


Vertalen: