Wat is er echt gebeurd met Pasen?


Dit is een vertaling van: What really happened at Easter? door New Christian Bible Study Staff

Vertaald in Nederlands door The NCBSP AI team


Beschrijving:

Wat leert de Nieuwe Kerk over Pasen? Het is een korte vraag, maar het gaat om een groot netwerk van samenhangende ideeën. Het kan niet goed worden beantwoord in een geluidshap, dus wees geduldig met mij...

Gemaakt of vertaald door: The NCBSP AI team

Aanmaakdatum: 2020

Credit: The original text of this commentary or article was written by the staff or volunteers of the New Christian Bible Study Project, between 2014 and 2020. This translation was then generated using machine translation, either using DeepL's model, or Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Auteursrechten: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licentie: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Zie voorwaarden


Voorgesteld Citaat:

Wat is er echt gebeurd met Pasen?. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Vertalen: