Ware Christelijke Religie #67

Ware Christelijke Religie (Weevers vertaling)      

Study this Passage

Ga naar sectie / 853  

← Vorige   Volgende →

67. God was vóór de schepping de Liefde zelf en de Wijsheid zelf, en deze beide waren in het streven om nutten te verrichten, want liefde en wijsheid zonder nut zijn slechts vluchtige dingen van de rede, en vervliegen ook wanneer ze niet in een nut opgaan. De eerste twee, gescheiden van het derde, zijn ook als vogels die boven een grote oceaan vliegen en tenslotte uitgeput van het vliegen vallen en verdrinken. Hieruit blijkt dat het heelal uit God geschapen werd opdat nutten zouden ontstaan, waarom het heelal ook een theater van nutten genoemd kan worden. En aangezien de mens het voornaamste einddoel van de schepping is, zo volgt daaruit, dat alle dingen tot in bijzonderheden geschapen werden ter wille van de mens, en vandaar dat alle en elk van de dingen van de orde in hem zijn samengebracht en in hem zijn geconcentreerd, opdat God door middel van hem de voornaamste nutten zal verrichten. Liefde en wijsheid zonder haar derde, dat het nut is, kunnen worden vergeleken met de warmte en het licht van de zon, die, wanneer zij niet werkten in mensen, dieren en planten, ijdele dingen zouden zijn, maar die werkelijk worden door de invloeiing in hen en door de werking in hen. Ook zijn er drie dingen die in orde op elkaar volgen: einddoel, oorzaak en werking; en het is in de geleerde wereld bekend dat het einddoel niets is, wanneer het niet de werkende oorzaak beoogt en dat het einddoel en deze oorzaak niets zijn, wanneer de werking niet plaats vindt. Einddoel en oorzaak kunnen weliswaar abstract in het gemoed worden beschouwd, maar toch ter wille van enige werking, die het einddoel beoogt en die de oorzaak verschaft. Desgelijks is het gesteld met de liefde, de wijsheid en het nut; en het nut is datgene, wat de liefde beoogt en door de oorzaak voortbrengt, en wanneer het nut is voortgebracht, bestaan de liefde en de wijsheid daadwerkelijk en zij maken voor zichzelf in het nut haar woning en verblijf, en zij rusten daar als in haar huis. Evenzo is het met de mens gesteld in wie de liefde en de wijsheid van God zijn, wanneer hij nutten verricht; en opdat hij de nutten van God zou verrichten, werd hij geschapen tot een beeld en gelijkenis, dat wil zeggen, tot een vorm van de Goddelijke Orde.

Ga naar sectie / 853  

← Vorige   Volgende →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

True Christian Religion 89, 341


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Other New Christian Commentary
Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


The Pattern of God Has Been Built Into the Universe

We explore not only the intelligent, but the loving design in the physical universe. We uncover the spiritual forces that were at play in creation itself, and how those same forces sustain us today.

Ware Christelijke Religie #67 >> 05:36, 23:55

God Used a Specific Design to Create Heaven

We explore the origins of reality itself. Not only how, but why, we exist. For that, we need to go beyond the physical realm to the spiritual substrate from which all things arise: the spiritual sun, made of divine love and wisdom itself.


Swedenborg 101: The Basic Nature of Everything - Swedenborg and Life

In this episode, host Curtis Childs and featured guests explore what eighteenth-century Christian mystic and philosopher Emanuel Swedenborg learned during his mystical explorations of the spiritual world. They delve into his life, spiritual awakening, and resulting philosophies about the relationship between this life and the afterlife.


How to Understand the Trinity - Swedenborg and Life

“The Trinity is well known to the Christian world, yet in other ways it is unknown.” Swedenborg asserts the Father, Son, and Holy Spirit are one the way our soul, body, and actions are one.


What God Can't Do - Swedenborg and Life

Banish evil from earth, cure cancer, and make the paralyzed walk again. Why can’t an all-powerful God make these things a reality?


Swedenborg Boekhuis Baarle Nassau, Netherlands Nederlandse vertaling door Henk Weevers 2010. Link markup by NCBSP.


Vertalen: