Ware Christelijke Religie #587

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 853  
  

587. De eerste handeling van de nieuwe verwekking wordt de hervorming genoemd en behoort tot het verstand; en de tweede handeling wordt de wederverwekking genoemd, en behoort tot de wil en daaruit tot het verstand.

Aangezien hier en in hetgeen volgt gehandeld wordt over de hervorming en de wederverwekking, en de hervorming wordt toegeschreven aan het verstand, en de wederverwekking aan de wil, zo is het noodzakelijk dat men de verschillen kent die er bestaan tussen het verstand en de wil; deze zijn eerder in nr. 397 beschreven. Daarom is het raadzaam dat artikel eerst te lezen en daarna de dingen die in dit artikel staan. Dat de boosheden waarin de mens is geboren, in de wil van de natuurlijke mens inverwekt zijn, en dat de wil het verstand daartoe brengt, de wil te begunstigen door overeenkomstig te denken, werd daar eveneens aangetoond. Daarom is het noodzakelijk, opdat de mens wederverwekt zal worden, dat dit door middel van het verstand gebeurt, als door de bemiddelende oorzaak, en dit vindt plaats door de informatie die het verstand opneemt; dit komt eerst van de ouders en leraren, daarna door de lezing van het Woord, door predikingen, boeken en gesprekken. De dingen die het verstand daaruit opneemt, worden waarheden genoemd. Daarom is het hetzelfde of men zegt, dat de hervorming door middel van het verstand geschiedt, dan wel of men zegt, dat zij door middel van waarheden geschiedt, die het verstand opneemt. Want waarheden leren de mens, in wie en wat hij geloven moet, verder wat hij moet doen, dus wat hij willen moet; want wat iemand doet, dat doet hij uit de wil overeenkomstig het verstand. Daar nu de wil zelf van de mens boos is van geboorte af, en daar het verstand leert, wat het boze en het goede is, en dat men het ene willen kan en het andere niet willen kan, zo volgt hieruit, dat de mens door het verstand hervormd moet worden, maar zolang iemand ziet en met het gemoed erkent, dat het boze boos en het goede goed is, en denkt dat het goede verkozen moet worden, zolang wordt die staat de hervorming genoemd; wanneer hij echter het boze schuwen en het goede doen wil, zet de staat van de wederverwekking in.

  
/ 853  
  

Swedenborg Boekhuis Baarle Nassau, Netherlands Nederlandse vertaling door Henk Weevers 2010. Link markup by NCBSP.