Ware Christelijke Religie #406

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

      |   
/ 853  
  

406. De mens is niet ter wille van zichzelf maar ter wille van anderen geboren, dat wil zeggen, opdat hij zal leven niet voor zichzelf maar voor anderen, anders zou er niet enig samenhangend gezelschap zijn, en daarin niet enig goede. Het algemeen gezegde luidt, dat eenieder zichzelf de naaste is, maar de ‘leer van de naastenliefde’ leert, hoe dat moet worden verstaan; namelijk, dat eenieder voor zichzelf moet voorzien in de behoeften van zijn leven, zoals voedsel, kleding, woning en tal van dingen die in het burgerlijke leven, waarin hij is, noodzakelijk vereist worden; en dit niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de zijnen, en ook niet alleen voor de tegenwoordige tijd, maar eveneens voor de toekomst. Want wanneer iemand zich niet de behoeften van zijn leven verschaft, is hij niet in staat de naastenliefde uit te oefenen, want hij heeft aan alle dingen gebrek. Op welke wijze echter eenieder voor zichzelf de naaste moet zijn, kan blijken uit het volgende, dat op hetzelfde neerkomt: eenieder moet zijn lichaam van voedsel voorzien; dit moet het eerste zijn, maar ter wille van dit doel dat er een gezond gemoed in een gezond lichaam zal zijn; en eenieder moet zijn gemoed van voedsel voorzien, namelijk van dergelijke dingen die tot het inzicht en het oordeel behoren, maar ter wille van dit doel, dat hij daardoor in staat is, de medeburger, de samenleving, het vaderland, de Kerk en zo dus de Heer te dienen. Wie dit doet die zorgt op de juiste wijze voor zichzelf tot in eeuwigheid. Hieruit blijkt duidelijk, wat het eerste is in de tijd, en wat het eerste in het einddoel is; en dat het eerste in het einddoel datgene is waarop alle dingen gericht zijn. Het is hiermee ook zo gesteld met iemand die een huis bouwt; eerst moet hij het fundament leggen, maar het fundament moet voor het huis zijn en het huis voor de bewoning. Wie gelooft dat hij in de eerste plaats of voornamelijk voor zichzelf de naaste is, is zoals iemand die het fundament als einddoel beschouwt en niet de bewoning, terwijl toch het wonen het eerste en laatste einddoel zelf is, en het huis met het fundament slechts het middel tot het einddoel.

  
/ 853  
  

Swedenborg Boekhuis Baarle Nassau, Netherlands Nederlandse vertaling door Henk Weevers 2010. Link markup by NCBSP.