Ware Christelijke Religie #345

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 853  
  

345. Aangezien in het kort de dingen werden aangevoerd, die tot het geestelijk geloof behoren, zo zullen ook in het kort die dingen worden aangevoerd, die behoren tot het louter natuurlijk geloof, dat op zichzelf een nabootsende overreding van het geloof is, en het is een overreding van het valse en wordt ketters geloof genoemd. De benamingen ervan zijn de volgende:

1. Onecht geloof, waarin valsheden met waarheden vermengd zijn.

2. Hoerig geloof vanuit vervalste waarheden, en overspelig geloof vanuit geschonden goedheden.

3. Het toegesloten of blinde geloof, dat een geloof is in mysteries, die men gelooft, hoewel men niet weet of het waarheden of valsheden zijn, dan wel of ze boven de rede uitgaan of tegen de rede indruisen.

4. Het ronddwalende geloof, dat een geloof is in meerdere goden.

5. Het kortzichtige geloof, dat het geloof is in een andere dan de ware God, en bij de christenen in een andere dan in de Heer God Zaligmaker.

6.Het huichelachtige of farizeďsche geloof, dat een geloof van de mond en niet van het hart is.

7. Het ingebeelde en omgekeerde geloof, dat een verschijning van het valse als het ware is vanuit vernuftige bevestiging.

  
/ 853  
  

Swedenborg Boekhuis Baarle Nassau, Netherlands Nederlandse vertaling door Henk Weevers 2010. Link markup by NCBSP.