Ware Christelijke Religie #3

Ware Christelijke Religie (Weevers vertaling)      

Study this Passage

Ga naar sectie / 853  

← Vorige   Volgende →

3. Het geloof van de Nieuwe Hemel en van de Nieuwe Kerk in hun afzonderlijke vorm, is dit: dat Jehovah God de Liefde zelf en de Wijsheid zelf is, of dat Hij het Goede zelf en het Ware zelf is; en dat Hij ten aanzien van het Goddelijk Ware, dat het Woord is en hetwelk God was bij God, neerdaalde en het Menselijke aannam, met het doel om alle dingen die in de hemel en alle dingen die in de hel en alle dingen die in de Kerk waren, in de orde te herstellen. Toetertijd heerste de macht van de hel over de macht van de hemel, en op aarde de macht van het boze over de macht van het goede, en daarom stond een algehele verdoemenis dreigend voor de deur. Deze in de toekomst liggende verdoemenis heeft Jehovah God door Zijn Menselijke, dat het Goddelijk Ware was, opgeheven, en zo de engelen en de mensen verlost. Daarna heeft Hij in Zijn Menselijke het Goddelijk Ware met het Goddelijk Goede verenigd, of de Goddelijke Wijsheid met de Goddelijke Liefde, en zo is Hij teruggekeerd in Zijn Goddelijke, waarin Hij uit het eeuwige geweest is, tezamen met en in het verheerlijkt Menselijke. Dit wordt bedoeld door het volgende bij Johannes:

‘Het Woord was bij God, en God was het Woord; en het Woord is vlees geworden’, (Johannes 1:1, 14);

en bij dezelfde:

‘Ik ben uit de Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik de wereld en ga heen tot de Vader’, (Johannes 16:28);

en verder door het volgende:

‘Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het inzicht gegeven heeft, dat wij de Ware kennen; en wij zijn in de Ware, in Zijn Zoon Jezus Christus; deze is de ware God en het eeuwige leven’, (1 Johannes 5:20).

Hieruit blijkt duidelijk, dat zonder de komst van de Heer in de wereld niemand behouden had kunnen worden. Evenzo is het heden ten dage gesteld; wanneer daarom de Heer niet opnieuw in de wereld komt in het Goddelijk Ware, dat het Woord is, kan evenmin iemand gered worden.

De afzonderlijke dingen van het geloof van de zijde van de mens zijn:

1. Dat God één is, in wie de Goddelijke Drievuldigheid is, en dat de Heer God Zaligmaker Jezus Christus deze God is.

2. Dat het zaligmakende geloof is: in Hem te geloven.

3. Dat men geen boosheden mag doen, omdat zij duivels zijn en uit de duivel zijn.

4. Dat men goedheden moet doen, omdat zij van God zijn en uit God zijn.

5. Dat deze dingen uit de mens gedaan moeten worden als uit hemzelf, maar dat hij geloven moet, dat ze uit de Heer zijn bij hem en door hem.

De eerste twee punten behoren tot het geloof, de volgende twee tot de naastenliefde; en het vijfde behoort tot de verbinding van naastenliefde en geloof, dus van de Heer en de mens.

Ga naar sectie / 853  

← Vorige   Volgende →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

True Christian Religion 121, 140, 344


   Parallel Passages:

Beknopte Uiteenzetting vd Leer van de Nieuwe Kerk 117

Conjugial Love 82


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


Spiritual Meaning of Numbers 1-3 - S&L Short Clips

Spiritual Meaning of Numbers 1-3


Why Jesus Was Born - Swedenborg and Life

Why did God come to earth as Jesus? A high-level overview of who, what, when, where, and most importantly...why.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 New Church Faith
The New Church teaches that faith is both a matter of believing in the Lord and living a life of integrity.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Swedenborg Boekhuis Baarle Nassau, Netherlands Nederlandse vertaling door Henk Weevers 2010. Link markup by NCBSP.


Vertalen: