Ware Christelijke Religie #293

Ware Christelijke Religie (Weevers vertaling)      

Ga naar sectie / 853  

← Vorige   Volgende →

293. In de natuurlijke zin, die de letterlijke zin is, wordt onder dit verbod ook verstaan, dat men niemand behalve God, en dat men niets behalve hetgeen uit God voortgaat, zal liefhebben boven alle dingen, hetgeen ook volgens de woorden van de Heer is, bij Mattheüs en Lucas: ‘.. een wetgeleerd vroeg, om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zei tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand’, (Mattheüs 22:35-37; en gelijke woorden in, (Lucas 10:25-28). Want wie en wat boven alles wordt geliefd, is God en het Goddelijke voor hem die liefheeft; zoals voor hem die zichzelf of ook de wereld boven alles liefheeft, hijzelf of de wereld zijn god is. Dit is de oorzaak, dat zulke mensen in hun hart niet enig God erkennen; dezen worden dan ook met hun soortgenoten in de hel verbonden, waar allen die zichzelf en de wereld boven alles liefhadden, verzameld zijn.

Ga naar sectie / 853  

← Vorige   Volgende →


Swedenborg Boekhuis Baarle Nassau, Netherlands Nederlandse vertaling door Henk Weevers 2010. Link markup by NCBSP.


Vertalen: