Ware Christelijke Religie #126

Ware Christelijke Religie (Weevers vertaling)      

Study this Passage

Ga naar sectie / 853  

← Vorige   Volgende →

126. 6. Het lijden aan het kruis was de laatste verzoeking die de Heer, als de grootste Profeet, doorstond, en dit was het middel ter verheerlijking van Zijn Menselijke, dat wil zeggen, ter vereniging met het Goddelijk Zijn van de Vader, en niet de Verlossing. Er zijn twee dingen ter wille waarvan de Heer in de wereld kwam, en waardoor Hij de mensen en de engelen redde, namelijk: de Verlossing en de Verheerlijking van Zijn Menselijke. Deze twee dingen zijn onderling onderscheiden, maar toch maken zij voor de zaligmaking één uit. Wat de verlossing is, werd in de voorgaande artikelen aangetoond, namelijk dat dit de strijd was tegen de hellen en de onderwerping daarvan, en daarna de ordening van de hemelen. De verheerlijking is echter de vereniging van het Menselijke van de Heer met het Goddelijke van Zijn Vader. Dit geschiedde geleidelijk en kwam volledig tot stand door het lijden aan het kruis. Want ieder mens moet van zijn kant tot God naderen, en voor zoveel de mens nadert, treedt God van Zijn zijde binnen. Het is hiermee net zo gesteld als met een tempel; deze moet eerst gebouwd worden en dit vindt plaats met mensenhanden; en daarna moet hij ingewijd worden; en tenslotte moet gebeden worden, dat God tegenwoordig zal zijn en Zich daar zal verenigen met de Kerk. Dat de Vereniging zelf volledig werd door het lijden aan het kruis, komt omdat het de laatste verzoeking was, die de Heer in de wereld onderging, en door de verzoekingen geschiedt de verbinding. Want in de verzoekingen wordt de mens schijnbaar aan zichzelf alleen overgelaten, hoewel hij niet verlaten is, want dan is God in zijn binnenste dingen het allermeest tegenwoordig en ondersteunt Hij hem. Wanneer dan ook iemand in de verzoeking overwint, wordt hij in het binnenste met God verbonden; en zo werd de Heer toen in het binnenste met God Zijn Vader verenigd. Dat de Heer in het lijden aan het kruis aan Zichzelf was overgelaten, blijkt uit Zijn uitroep aan het kruis: ‘God, waarom hebt Gij Mij verlaten’, alsmede uit de volgende woorden van de Heer:

‘Niemand neemt de ziel van Mij, maar Ik leg deze van Mijzelf af; Ik heb macht, dezelve af te leggen, en Ik heb macht dezelve wederom te nemen; dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen’, (Johannes 10:18).

Hieruit kan nu blijken dat de Heer niet ten aanzien van het Goddelijke heeft geleden, maar ten aanzien van het Menselijke geleden heeft, en dat toen de binnenste en dus volledige vereniging plaats vond. Dit kan daarmee verduidelijkt worden, dat wanneer de mens ten aanzien van het lichaam lijdt, zijn ziel niet lijdt, maar alleen bedroefd is; maar God neemt deze droefenis na de overwinning weg en wist ze af, zoals iemand de tranen uit zijn ogen wist.

(Referenties: Mattheüs 27:46)


Ga naar sectie / 853  

← Vorige   Volgende →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Ware Christelijke Religie 640


References from Swedenborg's unpublished works:

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 21


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


Comparing Swedenborg’s Descriptions With Mary Neal’s NDE

We look at similarities between Swedenborg’s first-hand accounts of being taken through the dying process and Dr. Mary Neal’s NDE, described in her book “To Heaven and Back”.


Our Soul Doesn't Suffer When We Suffer Physically

In this episode, we’re continuing our study of near-death experiences by exploring how even when things seem bleakest, there is a deep connection being forged between us and God in True Christianity 126. Jesus Christ went through this process on the cross, and it's one we go through in our lives as well.


Howard Storm, Jeff Olsen, Tricia Barker, and Swedenborg: Lessons from Near Death Experiences

Three authors and leading voices in the Near-Death Experience movement connect the lessons learned in heaven to what we go through day-to-day here on earth.


What Does It Feel Like to Die?

We explore the nature of the dying process and the divine principles of love, order, and continuity active within it, drawing from Swedenborg's first-hand account of being taken through the process while still alive and Dr. Mary C. Neal's account of her near-death experience.


The Meaning of the Book of Revelation: Souls Under the Altar - Swedenborg & Life

Swedenborg wrote that the inner meaning of the events in the book of Revelation have relevance not only to spiritual-world history, but to each of our lives as well. Watch as we explore the hidden Bible meaning of the souls under the altar.


Swedenborg & Life Live: What Temptation Is

Broadcast live, we'll demystify terms in Swedenborg's works, take you on a spiritual world road trip, and answer your questions!


Why Bad Things Happen - Swedenborg and Life

Good and evil are opposing forces that exist in everyone’s life. Buy why? We're here to share an interesting philosophy on why this duality is a necessary part of life.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Be Strong and Courageous Door Handle Sign
This decorative door handle sign reminds you that God is always with you and that you can reach out to Him. Read and reflect on a passage from the Heavenly Doctrines for the New Church.
Activity | Ages over 15

 God Born as a Baby
Jesus was not like other people. His Father was God, while his mother was human, allowing Jesus to fight and overcome the forces of hell.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Swedenborg Boekhuis Baarle Nassau, Netherlands Nederlandse vertaling door Henk Weevers 2010. Link markup by NCBSP.


Vertalen: