Ware Christelijke Religie #10

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 853  
  

10. Alle gezonde rede, ook al is die niet godsdienstig, ziet, dat elk ding, dat uit delen bestaat, vanuit zichzelf uiteen zou vallen, wanneer het niet van een eenheid afhing, zoals de uit zovele ledematen, ingewanden, gevoels- en bewegingsorganen, samengestelde mens, wanneer hij niet afhing van één ziel, en het lichaam zelf wanneer het niet afhing van één hart. Zo ook een rijk, wanneer dit niet afhing van één koning; een huis wanneer het niet afhing van één heer; en elke dienst, waarvan er in elk rijk vele zijn, wanneer deze niet afhing van een ambtenaar. Wat zou een leger tegen de vijand vermogen zonder een aanvoerder, die met de hoogste macht bekleed is en aan wie officieren ondergeschikt zijn, die op hun beurt weer elk afzonderlijk bevel voeren over de soldaten? Zo zou het ook gesteld zijn met de Kerk, wanneer zij niet één God erkende en ook met de engelenhemel, die als het ware het hoofd van de Kerk op aarde is, in welke beide de Heer de ziel zelf is, waarom de hemel en de Kerk, Zijn lichaam worden genoemd. Wanneer zij niet één God erkenden, dan zouden zij beide als een onbezield lichaam zijn, dat tot niets nut zou zijn en weggeworpen en begraven zou worden.

  
/ 853  
  

Swedenborg Boekhuis Baarle Nassau, Netherlands Nederlandse vertaling door Henk Weevers 2010. Link markup by NCBSP.