De poort van het jaar

        | By Rev. Emily Jane Lemole (machine translated into Nederlands)

De poort van het jaar
Een preek van ds. Emily Jane Lemole...

Lezingen:
Jesaja 26:1-4, 42:5-8
Mattheüs 7:7-14
Openbaring 22:14
Geheimen van de Hemel 2851

---
En ik zei tegen de man die aan de poort van het jaar stond: "Geef me een licht, zodat ik veilig in het onbekende kan stappen."

En hij antwoordde: "Ga naar buiten in de duisternis en steek je hand in de Hand van God. Dat zal voor u beter zijn dan licht en veiliger dan een bekende manier."

Dus ik ging naar buiten, en vond de Hand van God, met veel plezier de nacht in. En hij leidde me naar de heuvels en het breken van de dag in het eenzame Oosten.

door Minnie Louise Haskins
---

We staan aan de Poort van het Jaar, een drempel voor het onbekende in veel opzichten. "Geef me een licht dat ik veilig in het onbekende kan treden."

We lezen veel passages uit het Woord en de Schriften over poorten. Poorten zorgen voor een verbinding tussen wat er binnen en wat er buiten is. Ze stellen een keuze voor - of ze het openen of sluiten - of ze binnenkomen of buiten blijven.

Een gesloten poort doet ons twijfelen en stoppen. In dit Soefi-gezegde zorgen de poorten voor bedachtzaamheid en reflectie over wat we zeggen:

Voordat je spreekt, laat je je woorden door drie poorten gaan.
Bij de eerste poort, vraag je jezelf af, "is het waar?"
Bij de tweede vraag, "is het nodig?"
Bij de derde poort vraag je: "Is het aardig?"

Hoe kun je dit nieuwe jaar het beste beginnen? Er zijn de gebruikelijke resoluties - om gewicht te verliezen, gezonder te zijn, meer georganiseerd te zijn, en meer tijd door te brengen met geliefden. Maar er zijn diepere resoluties of intenties die schreeuwen om een nieuwe start, een nieuw begin. Nummer 1 - God in het centrum van ons leven plaatsen - de Heer Jezus Christus zien als het begin, het midden en het einde van onze dag. Het is een goede gewoonte om meerdere malen per dag te bidden - een verheffing van ons perspectief - van onze prioriteiten. Zelfs de fysieke actie van het opkijken en pauzeren kan een geïrriteerde, boosaardige stemming doen omslaan in een moment van correctie - een ommekeer in het grootste deel van wat we aan het doen zijn.

Sub specie aeternitatis is een grote herinnering. Onder de auspiciën van de eeuwigheid - wat maakt het uit? Niet het grootste deel van wat ons zorgen baart en van streek maakt. Op de lange termijn, met God in het middelpunt, wordt duidelijk wat echt belangrijk is en wat niet vermindert.

Hoe leggen we dan onze hand in de hand van God? Hoe openen we de poorten van onze geest en ons hart voor alles wat goed en waar, wijs, vriendelijk en vreedzaam is? Hoe sluiten we de deur naar egoïsme, onvriendelijkheid, wrok, ondankbaarheid en geweld?

Door wat we elke dag doen.

"De manier waarop we alles doen is de manier waarop we alles doen," zegt pater Richard Rohr, de Franciscaanse priester.

Waar letten we op en geven we onze tijd aan? Waar houden we van?

Een nieuw jaar lijkt een goed moment om te inventariseren, een reflectie op het afgelopen jaar, niet zozeer wat we hebben bereikt als wel wie we zijn geworden. Wat maakt ons dat uit? Wat zijn onze prioriteiten? Of zoals Swedenborg zou vragen, Waar houden we van? Want we zijn wat we liefhebben!

We leren dat er twee poorten in elk van ons zijn. De Poort naar de Hemel, omgeven door engelen, leidt naar wat goed is en wat waar.

En de Poort naar de Hel, omgeven door boze geesten, leidt tot wat boosaardig en vals is.

Deze poorten zijn in ons. We mogen kiezen, en wat bepaalt onze keuze? Waar we van houden!

Elk jaar, elke week, elke dag, elk moment hebben we de vrijheid om te kiezen wie we zijn, wat ons plezier brengt, hoe we onze kostbare tijd doorbrengen - waar we van houden en hoe we liefhebben.

En laten we niet vergeten dat als we niet eerlijk zijn in wat we zien in onze inventaris, we ons kunnen bekeren! Draai je om! Verander onze richting! Verander onze gedachten! Verander onze liefdes!

Swedenborg beschrijft wat we niet kunnen zien - onze spirituele metgezellen - het gezelschap dat we houden en waarvan we ons voor het grootste deel niet bewust zijn. Net als gasten, komen ze op uitnodiging.

We worden omringd door spirituele gasten, uitgenodigd door onze gemoedstoestand en ons hart: Door de Hemelse Poorten komen de engelen en goede geesten; uit de Helse Poorten komen de boze of slechte geesten. Mijn leraar Latijn op de middelbare school noemde dit de "Basement Boys".

Het is vandaag de dag uit de mode om te spreken over het kwaad, schuld, berouw of de hel. Deze termen zijn achterhaald, oncomfortabel geworden en we willen er echt niet meer aan herinnerd worden. Maar van alles wat Swedenborg leert, zijn dit spirituele realiteiten.

Het kwaad is heel erg levendig in onze wereld (als men de krant leest en TV kijkt) en in ieder van ons, herkend met wat introspectie! Als we ons oprecht bewust worden van onze eigen bedoelingen en emoties, weten we dit!

Het kwaad, met zijn tweeling, valsheid, is alles wat tegen God is, dat is egoïstisch, oneerlijk, hebzuchtig, gemeen en wreed. Maar het kwaad kan ook met een bedrieglijk gezicht verschijnen - we kunnen onze wrok, onze ondankbaarheid, onze onvergeeflijke houding rechtvaardigen. Zonde betekent het missen van het merkteken, het merkteken is God. Alles wat ons wegtrekt van God doet ons dat cijfer missen!

Schuldgevoelens - een zeer noodzakelijke emotie die ervoor zorgt dat we ons willen bekeren - niet om ons te wentelen, maar om ons te leiden naar bekering - om ons te overtuigen om van koers te veranderen!

En boze geesten - dit zijn de echte spirituele metgezellen waarvan ons verteld wordt dat ze vechten voor onze aandacht, en uiteindelijk voor ons geestelijk leven. We staan op de balans. We zitten tussen twee poorten.

Een oud boeddhistisch spreekwoord leert: Iedereen krijgt de sleutel tot de Poorten van de Hemel; dezelfde sleutel opent de Poorten van de Hel." De sleutel is waar we van houden.

Elke beslissing die we nemen voedt ofwel ons proprium (onze ongeboren wil) of voedt onze "overblijfselen" - die ongeschonden schat, een opslagplaats van alle goede en ware dingen die we sinds onze geboorte hebben meegemaakt. Blijft ons geboorterecht, en we putten er uit en voegen er voor altijd aan toe met echte gedachten en goede daden.

Aangezien de nummer één focus van de meeste nieuwjaarsresoluties is om gewicht te verliezen (en ik ben niet tegen dat, indien nodig) laten we proberen om dat concept te gebruiken voor een geestelijk gewichtsverlies - het verliezen van de last van negatieve emoties, de slechte gewoonten van kritiek, klacht, roddels, irritatie, ergernis, gemakkelijk beledigd worden, woede - de lijst die we kennen gaat door en door. Het dieet voor dit gewichtsverlies is goede gedachten, eerlijk gedrag, waarheidsgetrouwe bedoelingen. Het slechte nieuws uitschakelen, het goede nieuws aanzetten. Het ondersteunen van een hoopvol optimisme dat anderen aanmoedigt; vriendelijke daden die geen terugkeer zoeken.

Denk eens na over deze dingen, schrijft Paulus in zijn brief aan de Filippijnen.

"Wat er ook waar is, wat er ook nobel is, wat er ook rechtvaardig is, wat er ook puur is, wat er ook mooi is, wat er ook van goede kwaliteit is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is aan deze dingen te mediteren." Filippijnen 4:8.

En de oefening die nodig is voor deze transformatie van de gezondheid van de ziel is de spirituele praktijk - de oefening die het abstracte in het reële brengt, het doen van wat we zeggen dat we geloven. Misschien kunnen we dit jaar een spirituele oefening omarmen:

- Meditatie
- Gebed
- Lectio Devina - het langzaam en doelbewust lezen van de Schrift en andere Heilige Boeken.

Een dierbare vriend van mij maakt er een gewoonte van om na te denken over welk soort geesten haar beïnvloeden en dan de Heer te vragen om de schadelijke invloeden weg te sturen, als die er zijn. Ook heeft ze een praktijk ontwikkeld om de Heer te bedanken voor alle goede dingen die gebeuren.

We kunnen de Poorten van de Hemel openen. Engelen kunnen zich op elk moment naar binnen haasten dat we de poorten doen openzwaaien door te houden van wat goed is, wat waar is, de Heer en elkaar. Deze keuzes openen die poorten.

We hebben allemaal herinneringen nodig om ons te helpen de juiste keuzes te maken. We vergeten zo snel en worden afgeleid door het harde lawaai van onze tijd. We zijn aangesloten op T.V., radio, onze computers, telefoons en i-pads -- een seculiere cultuur die ondergedompeld is in wat natuurlijk is, niet spiritueel. Maar het is niet natuurlijk voor ons om ons af te keren en ons te keren naar God en de hemelse poorten. Het is onnatuurlijk. Het is spiritueel. Hier zijn een paar herinneringen die ik nuttig heb gevonden.

SET A TIME FOR AN APPOINTMENT WITH THE LORD: Elke ochtend en voor het slapen gaan zijn er twee veelgebruikte tijden om te reserveren voor de Heer. Als je boos bent, verhef dan je gedachten en visie naar boven en vraag de engelen aan de poort om hulp. Probeer een zin die je leert van een van onze dochters vrienden: Zegen en laat los! Werken aan het zien van God in iedereen en in alle dingen.

Laat lelijke staten passeren - zegen je vijanden, en denk eraan dat degenen die het niet met ons eens zijn of ons niet mogen, waarschijnlijk onze beste spirituele leraren zijn. We kunnen onze reactie op hen zien, meestal een reactie die het gedrag weerspiegelt dat ons irriteert. Hou van onze vijanden, wordt ons verteld, evenals van onze buurman.

We moeten op onze gedachten letten.

Van de Oude Veda's:

"Let op je gedachten, het worden woorden.
Let op je woorden, het worden daden.
Let op je acties, ze worden gewoontes.
Let op je gewoontes, ze worden karakter.
Let op je karakter, het wordt je lot."

Het belangrijkste is om te detecteren waar we van houden, want dat zal bepalen welke poort we rondhangen, en later, binnengaan.

Hoe gunstig is het dat we de Heilige Communie hebben als we het nieuwe jaar ingaan. Wat is een betere manier om te beginnen, om eerst het koninkrijk van de Hemel te zoeken - wat is het belangrijkste?

Dit is een prachtig gebed van zuster Joyce Rupp:

HEILIG MYSTERIE,
Wachten op de drempel
van dit nieuwe jaar,
je opent de poorten
En wenkt u maar aan mij:

Kom! Kom!
Wees niet op je hoede voor wat je te wachten staat
als je het onbekende terrein betreedt,
twijfel niet aan je vermogen
om te groeien van zijn vreugde en verdriet.

Want ik ben bij je,
Ik zal je gids zijn.
Ik zal je Beschermer zijn
Je zult nooit alleen zijn.

Bewaker van dit nieuwe jaar,
Ik zet mijn angsten, zorgen en zorgen opzij,
Ik open mijn leven voor mysterie, voor schoonheid,
naar de gastvrijheid bij vragen,
tot de eindeloze mogelijkheid
van het ontdekken van jou in mijn relaties,
en aan alle stille wonderbaarlijke wensen...
die me naar je hart zal trekken.

Ik verwelkom uw onfeilbare aanwezigheid
En loop met hoop het nieuwe jaar in.

---

"Ga naar buiten in de duisternis, en steek je hand in de hand van God."

Het doet er echt toe hoe we aan de poort van het nieuwe jaar staan, wiens hand we zullen nemen - wiens inspiratie we zullen volgen en wiens invloed kan bepalen wie we worden.

Van Psalm 118:19-20:
"Open voor mij de poorten van de gerechtigheid.
Ik zal ze doornemen,
En ik zal de Heer prijzen.
Dit is de poort van de Heer,
Waardoor de rechtvaardigen binnenkomen."

Amen!