Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


Dit is een vertaling van: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions door Jared Buss

machine vertaald in Tagalog

Beschrijving:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

Aanmaakdatum: 2023

Credit: New Christian Bible Study machine translation team.

Auteursrechten: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licentie: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Zie voorwaarden

Over: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Voorgesteld Citaat:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Terug