Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer #54

Study this Passage

        
/ 325  
  

54. Hoofdstuk 4. Over de Liefde in het algemeen.
De mens zijn Leven is zijn Liefde. Hoedanig die liefde is, zodanig is het leven, ja zelfs zo is de ganse mens. Maar het is de heersende of regerende liefde die de mens maakt. Die liefde heeft verscheidene andere liefden onder zich geordend, die de afleidingen zijn. Deze verschijnen onder een andere gedaante, maar toch zijn die afzonderlijke liefden in de heersende liefde, en met haar maken zij één koninkrijk. De heersende liefde is zoals haar koning en hoofd; deze dirigeert ze, en door deze, als door middellijke doelen, beschouwt en beoogt zij haar einddoel, dat van alle doelen het eerste en het laatste is, en dit zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. Wat van de heersende liefde is, dit is het wat boven alle dingen wordt geliefd.

  
/ 325  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.


Vertalen: