Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer #45

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 325  
  

45. Een zinnelijk mens wordt degene geheten van wie het inwendige dermate uitwendig is, dat hij niets gelooft dan alleen dat wat hij met de ogen kan zien en met de handen aanraken. Deze is een natuurlijke mens op de laagste trap, en hij is in begoochelingen over alle dingen die van het geloof van de kerk zijn.

  
/ 325  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.