Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer #43

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 325  
  

43. Het is voorzien en aldus is geordend door de Heer, dat voor zoveel als de mens vanuit den hemel denkt en wil, de geestelijke inwendige mens wordt geopend en geformeerd. De opening is hemelwaarts tot aan de Heer toe, en de formering is volgens de dingen die van de hemel zijn. Andersom echter, voor zoveel als de mens niet vanuit de hemel maar vanuit de wereld denkt en wil, wordt de geestelijke inwendige mens gesloten en de uitwendige geopend; de opening is naar de wereld toe, en de formering is tot de dingen die van de wereld zijn.

  
/ 325  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.